Dodávateľ

VIAKORP, s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VIAKORP, s.r.o.

IČO: 50228455

Adresa: Strážska cesta 7892, Zvolen

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2316

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Február 2020

Záznam platný do: 18. Február 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 1 156 167,21 EUR 3 3
2018 8 109 505,00 EUR 5 5
2019 5 571 541,00 EUR 3 4
2020 34 250 829,00 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 1 156 167,21 EUR 3 3
2018 8 109 505,00 EUR 5 5
2019 5 571 541,00 EUR 3 4
2020 34 250 829,00 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 48 958,33 48958.33 EUR
Slovenská správa ciest 1 16 559 942,00 16559942.00 EUR
Obec Čierny Balog 1 311 625,00 311625.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 405 751,00 405751.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 5 791 895,00 5791895.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 226 537,00 226537.00 EUR
Mesto Prievidza 1 211 238,00 211238.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 5 000 000,00 5000000.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 4 504 779,00 4504779.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 9 15 662 317,88 15662317.88 EUR
Obec Vlkanová 1 364 999,00 364999.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ZŠ Vlkanová - Rekonštrukcia 1. NP a adaptácia pôjdu na učebne Obec Vlkanová 422 340,00 422340.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a prestavba vybraných lesných objektov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 600 346,00 5600346.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja – vybrané úseky okresov Lučenec, Zvolen a Revúca. Banskobystrický samosprávny kraj 1 761 536,00 1761536.0 EUR 2018 Práce Nie 1
LC Hiadeľ – Horáreň – Vážna - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 285 405,00 285405.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Krupina-2017 (RI58, RI59, RI60, RI61, RI62, RI63, RI64, RI65, RI66) Banskobystrický samosprávny kraj 594 782,64 594782.64 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcie ciest v okrese Žiar nad Hronom a okrese Banská Štiavnica - 2017 (RI34,RI125,RI126,RI127,RI128, RI51) Banskobystrický samosprávny kraj 733 869,68 733869.68 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava asfaltových komunikácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále. Banskobystrický samosprávny kraj 653 844,00 653844.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec Obec Čierny Balog 311 625,00 311625.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900 a Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev.č. 2311-001 cez rieku Oravica Žilinský samosprávny kraj 2 547 051,00 2547051.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. Banskobystrický samosprávny kraj 7 617 984,00 7617984.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. Banskobystrický samosprávny kraj 1 937 500,00 1937500.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. Banskobystrický samosprávny kraj 1 303 333,00 1303333.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. Banskobystrický samosprávny kraj 4 507 500,00 4507500.0 EUR 2020 Práce Nie 1
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020“ Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 504 779,00 4504779.0 EUR 2020 Práce Nie 1
I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek Slovenská správa ciest 16 559 942,00 16559942.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Oprava MK a chodníkov na Ul. Tribečská, ČSA, Krušovská a oprava MK a chodníkov na Ul. J. Jesenského (v úseku cyklotrasy) Mesto Topoľčany 289 619,00 289619.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza Mesto Prievidza 516 172,00 516172.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 000,00 5000000.0 EUR 2020 Práce Nie 1

viakorp@viakorp.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 14 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Bohovic
Adresa:
Kuzmányho 564/8 Krupina 96301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Šimko
Adresa:
Wolkerova 11 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Dado
Adresa:
I. Krasku 2856/71 Krupina 96301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Dado
Adresa:
I. Krasku 2856/71 Krupina 96301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Krnáč s. r. o.
Adresa:
Námestie slobody 0 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.06.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 9.03.2018 do: 3.06.2019

StiahniZáznam platný od: 27.06.2017 do: 9.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×