Dodávateľ

L.A. Záhrady, s.r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: L.A. Záhrady, s.r.o.

IČO: 47713615

Adresa: Brnianska 1J, Trenčín

Registračné číslo: 2020/1-PO-E3500

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Január 2020

Záznam platný do: 27. Január 2023

Posledná zmena: 1. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 16 541,67 EUR 3 3
2018 129 135,05 EUR 5 5
2019 56 333,33 EUR 2 2
2020 93 760,16 EUR 4 4
2021 69 701,65 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 16 541,67 EUR 3 3
2018 129 135,05 EUR 5 5
2019 56 333,33 EUR 2 2
2020 93 760,16 EUR 4 4
2021 69 701,65 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Trnava 1 4 875,00 4875.00 EUR
Mesto Nitra 1 16 665,83 16665.83 EUR
Mesto Trenčín 2 61 010,00 61010.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 13 239 921,03 239921.03 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 43 000,00 43000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Arboristické orezy vo verejnej zeleni Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 248 621,00 248621.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup stromov a krov pre jarnú a jesennú výsadbu v roku 2017 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 36 978,83 36978.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stromov pre jarnú výsadbu 2017 Mesto Trnava 11 800,00 11800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výrub stromov v obytných zónach Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 36 000,00 36000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup stromov a krov pre jarnú výsadbu v roku 2018 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 26 926,80 26926.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup stromov a krov pre náhradnú výsadbu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 7 044,00 7044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 43 225,00 43225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odborné vysadenie a presadenie stromov v náhradnej výsadbe Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 363,66 3363.66 EUR 2018 Služby Nie 1
Stromy a kry pre náhradnú výsadbu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 53 491,20 53491.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záhradnícke práce v rámci jarnej a jesennej náhradnej výsadby Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 35 201,81 35201.81 EUR 2019 Služby Nie 1
Park pre Úspech, Revitalizácia zelene na Zlatovskej ulici Mesto Trenčín 149 691,00 149691.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Stromy a kry pre náhradnú výsadbu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 69 984,00 69984.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záhradnícke práce v rámci náhradnej výsadby Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 37 637,52 37637.52 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodanie a náhradná výsadba zelene Mesto Nitra 29 043,65 29043.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stromy a kry pre náhradnú výsadbu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 15 144,00 15144.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Doplnkový tovar pre jarnú náhradnú výsadbu, tovar k údržbe mobilnej zelene a záhonov vo verejnej zeleni Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 13 449,18 13449.18 EUR 2021 Tovary Nie 1
Záhradnícke práce v rámci náhradnej výsadby a protihluková stena Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 26 370,48 26370.48 EUR 2021 Služby Nie 1
Námestie Rozkvet Mesto Trenčín 403 276,00 403276.0 EUR 2021 Práce Nie 1

1lubomiradamkovic@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Adamkovič
Adresa:
Okružná 1030/12 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.06.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×