Dodávateľ

ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.

IČO: 31619479

Adresa: Bojnická cesta 5,7, Prievidza

Registračné číslo: 2021/2-PO-F5671

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Február 2021

Záznam platný do: 18. Február 2024

Posledná zmena: 27. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 93 716,64 EUR 17 17
2017 32 731,04 EUR 15 15
2018 11 541,50 EUR 4 4
2019 16 370,00 EUR 3 3
2020 144 735,26 EUR 14 14
2021 27 925,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 93 716,64 EUR 17 17
2017 32 731,04 EUR 15 15
2018 11 541,50 EUR 4 4
2019 16 370,00 EUR 3 3
2020 144 735,26 EUR 14 14
2021 27 925,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Prešov 2 76 649,00 76649.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 3 829,00 3829.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 4 219,99 4219.99 EUR
Mesto Prievidza 8 53 521,67 53521.67 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 066,67 1066.67 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0,00 0.00 EUR
HOREZZA, a.s. 1 1 135,00 1135.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 3 954,75 3954.75 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 739,00 739.00 EUR
Mesto Handlová 2 23 086,64 23086.64 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 8 955,00 8955.00 EUR
Spišská katolícka charita 1 215,83 215.83 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 1 690,00 1690.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 569,42 1569.42 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 1 708,33 1708.33 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 3 42 156,40 42156.40 EUR
Štátna opera 1 1 366,66 1366.66 EUR
Obec Pribeta 1 219,17 219.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 8 11 353,51 11353.51 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 63 950,00 63950.00 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 445,83 445.83 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 1 841,67 1841.67 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 819,00 1819.00 EUR
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 1 252,50 252.50 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 2 050,00 2050.00 EUR
Elektroenergetické montáže, a.s. 1 736,80 736.80 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 5 025,00 5025.00 EUR
Gemerské osvetové stredisko 1 2 080,00 2080.00 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 1 5 416,00 5416.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 1 1 666,60 1666.60 EUR
Rádio Bojnice s.r.o. 1 4 300,00 4300.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny cartridge do tlačiarne od výrobcu tlačiarne EPSON WorkForce Pro WP-4525 Základná škola s materskou školou Župkov 2 350,00 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 6 240,00 6240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Elektroenergetické montáže, a.s. 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1416 Digitálny kopírovací stroj Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, zobrazovacích jednotiek a odpadových nádob pre MF zariadenie Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, zobrazovacie valce, zapekacie jednotky a transportný pás do tlačiarní OKI Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné stanice Mesto Prievidza 31 200,00 31200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 306,22 306.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originálne, renovované Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 414,00 414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 5 640,00 5640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom, stolové počítače, tlačiarne, dataprojektor, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 983,00 2983.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie fotovalcov a tonerov vrátane dopravy Gemerské osvetové stredisko 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 5ks tlačiarni Generálna prokuratúra SR 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup VT Gymnázium V. B. Nedožerského 42 917,20 42917.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie A3 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň OKI MC362 - originálne náplne HOREZZA, a.s. 1 291,67 1291.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 988,31 1988.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Handlová 17 000,00 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre OKI MB 471w Základná škola v Trenčianskom Jastrabí EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 909,00 909.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Mesto Prievidza 8 094,00 8094.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 348,56 348.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 025,00 1025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 820,00 1820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup VT Gymnázium V. B. Nedožerského 2 354,40 2354.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 10 600,00 10600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 825,52 2825.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Handlová 12 595,68 12595.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 3 060,00 3060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup VT Gymnázium V. B. Nedožerského 6 483,00 6483.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 719,55 2719.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 712,01 1712.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 3 360,00 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 042,53 2042.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430,00 430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Mesto Prešov 66 000,00 66000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 166,51 1166.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zakúpenie notebookov na dištančné vzdelávanie Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky na dištančné štúdium Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 6 030,00 6030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a tablety Stredná odborná škola obchodu a služieb 81 990,00 81990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvérové vybavenie Rádio Bojnice s.r.o. 5 122,00 5122.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery do multifunkčného zariadenia OKI MC853DN Trenčiansky samosprávny kraj 1 518,82 1518.82 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 090,54 4090.54 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Konica Minolta bizhub C250i Štátna opera 2 580,00 2580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Mesto Prešov 29 000,00 29000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 108 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Pšenák
Adresa:
Dlhá 36 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Tulik
Adresa:
Na Karasiny 18 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Tulik
Adresa:
Na Karasiny 18 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Pšenák
Adresa:
Dlhá 36 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Bezáková
Adresa:
Bakalárska 6 Prievidza 97101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×