Dodávateľ

Roman Laco - ROADA

Neporadza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Roman Laco - ROADA

IČO: 33191921

Adresa: Bošianska Neporadza 329, Neporadza

Registračné číslo: 2021/6-FO-F6790

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Jún 2021

Záznam platný do: 11. Jún 2024

Posledná zmena: 12. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 88 913,48 EUR 66 66
2017 68 298,65 EUR 55 55
2018 42 334,17 EUR 23 23
2019 27 203,07 EUR 17 17
2020 38 372,50 EUR 11 11
2021 21 377,50 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 88 913,48 EUR 66 66
2017 68 298,65 EUR 55 55
2018 42 334,17 EUR 23 23
2019 27 203,07 EUR 17 17
2020 38 372,50 EUR 11 11
2021 21 377,50 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 197,83 1197.83 EUR
Mesto Žilina 4 7 046,49 7046.49 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 120,00 120.00 EUR
Mesto Trnava 1 2 584,16 2584.16 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 833,90 833.90 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 5 080,00 5080.00 EUR
Mesto Piešťany 5 26 368,33 26368.33 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 242,00 242.00 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 322,50 322.50 EUR
Mesto Partizánske 30 9 375,02 9375.02 EUR
Mesto Senec 1 2 125,00 2125.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 599,79 599.79 EUR
Mesto Svätý Jur 5 995,33 995.33 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 2 045,00 2045.00 EUR
Obec Čachtice 4 250,00 250.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 828,33 828.33 EUR
Mesto Stará Turá 3 1 188,33 1188.33 EUR
Mesto Lučenec 1 3 066,67 3066.67 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 415,83 415.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 4 757,50 4757.50 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 3 416,67 3416.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 841,67 841.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 7 6 858,32 6858.32 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 1 825,00 1825.00 EUR
Športové gymnázium 1 16 445,00 16445.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 291,67 291.67 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 2 11 499,11 11499.11 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 15 21 169,18 21169.18 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 3 652,50 3652.50 EUR
Školský internát 1 0,00 0.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 4 1 200,82 1200.82 EUR
Zariadenie pre seniorov 26 6 644,99 6644.99 EUR
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 737,50 737.50 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 775,00 775.00 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 750,00 750.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 2 9 747,50 9747.50 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 447,46 447.46 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 3 40 747,50 40747.50 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 1 183,33 1183.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 2 10 154,17 10154.17 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 3 2 514,16 2514.16 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 25 881,64 25881.64 EUR
Materská škola 1 2 446,67 2446.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 9 937,50 9937.50 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 150,00 150.00 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 2 15 875,00 15875.00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 3 688,34 688.34 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 1 4 250,00 4250.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 2 515,83 2515.83 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 2 1 477,50 1477.50 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 1 1 550,00 1550.00 EUR
Spojená škola 1 0,00 0.00 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 225,00 225.00 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 3 208,33 3208.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 4 825,00 4825.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 1 041,67 1041.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 083,33 2083.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov Prievidza 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Svätý Jur 352,00 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pracie prostriedky, metly a kefy, odmasťovacie prostriedky Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Zemianske Kostoľany 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 493,29 493.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 295,00 295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 294,16 294.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 7 188,00 7188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 286,52 286.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 768,00 768.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 065,00 1065.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 973,29 973.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 288,90 288.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 356,07 1356.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 14 993,54 14993.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 195,00 1195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 198,40 1198.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 912,88 2912.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 10 327,99 10327.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aviváž, čistiace, dezinfekčné prostriedky, handry Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 971,02 971.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, rukavice ochranné Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 691,06 691.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 306,10 306.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Partizánske 827,26 827.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aviváž, čistiace, dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre Zberňu šatstva Mesto Partizánske 99,38 99.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky - ZOS Mesto Partizánske 674,89 674.89 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 7 990,00 7990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 436,50 436.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 568,45 568.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 2 250,00 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 477,50 1477.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 414,95 414.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 715,86 715.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, hygienické a dezinfekčné prostriedky Materská škola 3 350,00 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie prášky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 3 432,00 3432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov Prievidza 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 439,96 439.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre Materskú školu Mesto Partizánske 258,50 258.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 864,31 864.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 955,96 955.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 174,06 174.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, prachovky, handry na čistenie Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 610,00 610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 3 101,00 3101.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 5 990,00 5990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky pre OKS Mesto Partizánske 79,00 79.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 10 691,00 10691.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 17 000,00 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 100,00 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mydlo toaletné Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 261,40 1261.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 3 413,30 3413.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent pre MŚ Obec Čachtice 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 262,56 1262.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 5 150,00 5150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Spojená škola 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 960,00 1960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 634,97 634.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 288,80 288.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 040,00 2040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mydlo toaletné Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 288,90 4288.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 948,40 2948.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 177,14 177.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 477,42 477.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 104,67 104.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie prášky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 3 175,20 3175.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 453,47 453.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné a pracie prostriedky Mesto Partizánske 272,86 272.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 1 000,39 1000.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 990,00 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 21 900,00 21900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 104,55 2104.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 12.4.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 300,00 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby určené na osobnú hygienu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 910,00 910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 150,00 2150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 710,00 4710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-čistiace výrobky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - denné centrum Mesto Partizánske 204,17 204.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 470,00 2470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 314,31 314.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 2 780,32 2780.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Levanduľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Partizánske 689,29 689.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 972,50 972.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 930,20 930.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 374,40 3374.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prací prostriedok, aviváž Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 573,00 573.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Levanduľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 430,00 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 5 461,00 5461.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 5 926,00 5926.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 384,02 4384.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prací prostriedok, aviváž Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 915,00 915.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 042,40 6042.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 874,50 874.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 431,81 1431.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 22 691,83 22691.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPA 9 317,15 9317.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 7 916,68 7916.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 348,05 1348.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 21 085,95 21085.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 564,60 3564.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 6 217,00 6217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 233 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Roman Laco
Adresa:
Bošianska Neporadza 329 Neporadza 91326
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×