Dodávateľ

PERFORMANCE, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PERFORMANCE, s.r.o.

IČO: 36671134

Adresa: Rybničná 40, Bratislava

Registračné číslo: 2021/1-PO-F5395

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Január 2021

Záznam platný do: 14. Január 2024

Posledná zmena: 15. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 195 836,97 EUR 17 17
2017 22 283,33 EUR 2 2
2018 10 227,50 EUR 4 4
2019 32 569,99 EUR 6 6
2020 30 258,99 EUR 8 8
2021 134 681,83 EUR 10 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 195 836,97 EUR 17 17
2017 22 283,33 EUR 2 2
2018 10 227,50 EUR 4 4
2019 32 569,99 EUR 6 6
2020 30 258,99 EUR 8 8
2021 134 681,83 EUR 10 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 7 280,00 7280.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 439,08 1439.08 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 3 853,00 3853.00 EUR
Mesto Stupava 3 35 309,90 35309.90 EUR
Slovenské národné múzeum 2 4 099,99 4099.99 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 11 229 931,49 229931.49 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 62 578,98 62578.98 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3 3 671,67 3671.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 370,00 370.00 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 824,17 824.17 EUR
Ústav polymérov SAV 3 3 184,83 3184.83 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 16 300,00 16300.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 149,17 149.17 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 1 166,67 1166.67 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 22 413,00 22413.00 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 12 365,00 12365.00 EUR
Základná škola 1 8 133,33 8133.33 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 70,00 70.00 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 5 983,33 5983.33 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 1 3 960,00 3960.00 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 2 775,00 2775.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podpora DELL Pro Support and Next Business Day On-Site Service alebo ekvivalent na 2 roky pre servery DELL POWER EDGE R710 , SERVICE TAG: 6CCBY4J, 7CCBY4J Protimonopolný úrad SR 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – počítače, notebooky . Hlavné mesto SR Bratislava 5 880,00 5880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre verejného obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava 8 936,33 8936.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Migrácia nastavení a pravidiel existujúceho aplikačného firewall-u Forefront TMG 2010 na nové bezpečnostné zariadenie FortiGate 100D, alebo ekvivalent. Protimonopolný úrad SR 6 960,00 6960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií RDS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 26 400,00 26400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií pre servre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 23,8" Dell P2417H Profesional Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 219,00 219.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server HP ProLiant DL80 G9 Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 12 675,41 12675.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií a rozšírenej záruky na softvér a zariadenia Agentúra na podporu výskumu a vývoja 29 640,00 29640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory pre virtualizačné prostredie a infraštruktúru na platforme Microsoft Protimonopolný úrad SR 4 536,00 4536.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – blade servre a databázové licencie Hlavné mesto SR Bratislava 74 786,40 74786.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - server Mesto Stupava 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup diskového poľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 54 000,00 54000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – server pre konsolidáciu Active Directory Hlavné mesto SR Bratislava 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – VPN, IPSec a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – server Hlavné mesto SR Bratislava 6 650,14 6650.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie hardvérovej podpory pre servery HP Pro Liant DL380 Gen.8 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 19 524,00 19524.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Server PowerEdge R740 alebo ekvivalent Rada pre vysielanie a retransmisiu 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Základná škola 10 704,00 10704.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NAS server s redundantným napájaním Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 695,00 1695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
server Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dell OptiPlex 3060 MT alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 12,5" (Part No.: 7290-3263) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 550,00 3550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup antivírusovej ochrany koncových zariadení pre 650 pracovných staníc na 36 mesiacov vrátane implementácie Hlavné mesto SR Bratislava 24 261,60 24261.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, Monitor, Office 2019 Slovenské národné múzeum 1 941,89 1941.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC zostavy a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 315,00 5315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Slovenské národné múzeum 3 120,00 3120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nadbytočné pole nezávislých diskov vrátane 2x10 GB disku Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Server II Mesto Stupava 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
server (HW+SW) Mesto Stupava 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428dw alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 690,00 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Dell Latitude Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač DELL Precision Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 695,00 1695.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 850,00 1850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zalohovaci server pre PGO Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 34 " a 27" monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 1 505,00 1505.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosný počítač – notebook s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 261,00 1261.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
stolový počítač s SSD diskom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 770,00 770.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 230,00 1230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 162,00 1162.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook s SSD diskom pre firemné účely so zárukou a dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 1 650,00 1650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Externý disk Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 134 995,00 134995.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 42 061,00 42061.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

stana@performance.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 76 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Staňa
Adresa:
Trnavská 53 Modra 900 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Staňa
Adresa:
Trnavská 53 Modra 900 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Taxes ATLAS s. r. o.
Adresa:
Prievozská 4D Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Meno:
Advokátska kancelária ATLAS s. r. o.
Adresa:
Prievozská 4D Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 31.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×