Dodávateľ

Drogéria u Kovára s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Drogéria u Kovára s. r. o.

IČO: 45641242

Adresa: Kuklovská2 2, Bratislava

Registračné číslo: 2014/12-PO-D5299

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. December 2014

Záznam platný do: 10. December 2017

Posledná zmena: 23. November 2015


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 89 514,13 EUR 41 41
2017 16 753,12 EUR 13 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 89 514,13 EUR 41 41
2017 16 753,12 EUR 13 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 87,50 87.50 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 1 017,11 1017.11 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 4 2 772,32 2772.32 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 322,50 322.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 300,00 2300.00 EUR
Mesto Partizánske 1 204,00 204.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 70,00 70.00 EUR
Stredná odborná škola 1 775,00 775.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 1 450,00 1450.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 529,16 529.16 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 9 550,83 9550.83 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 2 500,00 2500.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 5 712,99 5712.99 EUR
Záchranná služba 1 1 650,00 1650.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 410,00 1410.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 32 666,65 32666.65 EUR
Mesto Svätý Jur 4 781,16 781.16 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 159,16 159.16 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 3 999,98 3999.98 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 1 250,00 1250.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 499,99 499.99 EUR
Štátna opera 1 973,32 973.32 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 607,50 607.50 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 316,65 316.65 EUR
Spojená škola 7 1 051,64 1051.64 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 28 600,00 28600.00 EUR
BANCHEM, s.r.o. 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 2 499,32 2499.32 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 0,00 0.00 EUR
Centrum voľného času 1 41,66 41.66 EUR
Úrad vládneho auditu 1 1 550,66 1550.66 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 323,99 323.99 EUR
Spojená škola 1 594,16 594.16 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prachovky,handry, uteráky BANCHEM, s.r.o. 2 760,00 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kozmetický materiál Spojená škola 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky Spojená škola 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky, doplnkový sortiment Spojená škola 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kozmetický materiál Spojená škola 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kadernícky materiál Spojená škola 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky a papierové hygienické výrobky Slovenské národné divadlo 39 200,00 39200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Hlavné mesto SR Bratislava 11 461,20 11461.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obaľový materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 627,11 627.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sáčky, vrecia a špagáty Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 390,20 390.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterová farba, riedidlo, lepidlo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby-laky, malierske potreby Stredná odborná škola 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 843,65 843.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spray na osi Biolit plus 400 ml Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škárovacia hmota Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škárovacia hmota Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 861,00 1861.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC Fólia Centrum polygrafických služieb 28 600,00 28600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 158,00 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 1 989,59 1989.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kadernícky materiál Spojená škola 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
drôtená kefa s plastovou rukoväťou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 107,00 107.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
autokozmetika Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 713,00 713.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 191,00 191.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 740,00 2740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Levanduľa Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlasová kozmetika Spojená škola 67,00 67.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Zlaté Moravce 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vešiak - ramienko Slovenské národné múzeum 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Katolícka univerzita v Ružomberku 6 667,00 6667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 729,00 729.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradnícke potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 387,00 387.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 193,00 193.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň pri Materskej škole Malinovského Mesto Partizánske 246,50 246.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na bazén dvojzložková vodou riediteľná. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 195 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Lucia Tačovská
Adresa:
Kuklovská 2 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Dušan Dudáš
Adresa:
Kuklovská 538/2 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×