Dodávateľ

Ing. Petra Spišáková - Majster Papier

Dunajská Lužná
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Petra Spišáková - Majster Papier

IČO: 46340998

Adresa: Kvetná 861/1, Dunajská Lužná

Registračné číslo: 2021/11-FO-F8040

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. November 2021

Záznam platný do: 26. November 2024

Posledná zmena: 27. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 110 373,18 EUR 111 111
2017 241 480,07 EUR 147 147
2018 117 096,79 EUR 46 46
2019 391,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 400,00 EUR 1 1
2016 9 106 973,18 EUR 110 110
2017 241 480,07 EUR 147 147
2018 117 096,79 EUR 46 46
2019 391,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 564,10 564.10 EUR
Slovenská správa ciest 1 574,16 574.16 EUR
Mesto Žilina 1 1 239,17 1239.17 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 545,22 545.22 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 19 999,17 19999.17 EUR
Mesto Trnava 1 913,33 913.33 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 3 154,83 3154.83 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 16 458,91 16458.91 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 667,50 667.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 518,99 518.99 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 657,50 4657.50 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 1 988,22 1988.22 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 94,22 94.22 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 54 075,99 54075.99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 37 850,00 37850.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 17 498,33 17498.33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 2 639,79 2639.79 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 3 566,67 3566.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 170,83 170.83 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 18 841,68 18841.68 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 466,99 466.99 EUR
Obec Podbrezová 2 1 572,50 1572.50 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 45 800,00 45800.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 6 171,22 6171.22 EUR
Mesto Nové Zámky 2 2 663,33 2663.33 EUR
Slovenské národné múzeum 4 974,90 974.90 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 3 264,88 3264.88 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 664,17 664.17 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 1 277,90 1277.90 EUR
Mesto Senec 2 2 091,66 2091.66 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 0,00 0.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 21 658,33 21658.33 EUR
Mesto Pezinok 1 499,17 499.17 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 15 025,00 15025.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 334,00 334.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 1 374,17 1374.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 569,90 569.90 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 12 11 458,94 11458.94 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 28 23 293,76 23293.76 EUR
Mesto Zvolen 4 561,15 561.15 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 5 804,97 804.97 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 1 005,00 1005.00 EUR
Mesto Svätý Jur 2 286,59 286.59 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 300,00 1300.00 EUR
Obec Semerovo 1 105,80 105.80 EUR
Národné rehabilitačné centrum 11 13 761,77 13761.77 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 1 036,67 1036.67 EUR
Spišská katolícka charita 8 5 063,92 5063.92 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 13 500,72 13500.72 EUR
Mesto Tvrdošín 1 124,99 124.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 5 364,16 5364.16 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 698,33 698.33 EUR
Krajská prokuratúra 1 633,33 633.33 EUR
Obec Makov 1 540,83 540.83 EUR
Mesto Zlaté Moravce 4 8 044,99 8044.99 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 187,50 187.50 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 2 2 661,66 2661.66 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 6 16 730,00 16730.00 EUR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 1 283,00 283.00 EUR
Štátna opera 2 4 998,33 4998.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 44 37 287,50 37287.50 EUR
Krajská prokuratúra 2 0,00 0.00 EUR
Výskumná agentúra 1 6 082,50 6082.50 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 341,60 341.60 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 599,99 599.99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 15 599,00 15599.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 9 520,82 9520.82 EUR
Technické služby mesta Tvrdošín 1 699,99 699.99 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 4 200,00 4200.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 1 114,16 1114.16 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 22 032,43 22032.43 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 3 582,50 3582.50 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 482,50 1482.50 EUR
Domov sociálnych služieb 1 3 724,99 3724.99 EUR
Hlavný banský úrad 4 1 115,29 1115.29 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 15 897,25 15897.25 EUR
Spojená škola 1 549,17 549.17 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 241,67 3241.67 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 7 4 239,73 4239.73 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 0,00 0.00 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 387,98 387.98 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 3 987,50 3987.50 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 334,42 334.42 EUR
Školský internát 2 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 0,00 0.00 EUR
Školský internát 2 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 1 065,83 1065.83 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 512,50 512.50 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 644,17 644.17 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 8 2 741,32 2741.32 EUR
Stredná odborná škola 3 11 109,50 11109.50 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 8 880 000,00 8880000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 3 3 766,67 3766.67 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 2 2 085,83 2085.83 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 1 325,00 1325.00 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 17 332,50 17332.50 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 2 274,98 274.98 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 874,99 874.99 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 5 494,93 5494.93 EUR
Úrad vládneho auditu 2 1 378,37 1378.37 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 498,78 498.78 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 4 658,92 658.92 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
Školský internát 1 683,29 683.29 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 351,44 4351.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 597,00 597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 720,72 720.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 070,00 4070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzitná nemocnica Martin 7 250,00 7250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov Slovenská agentúra životného prostredia 2 450,00 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 195,00 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, textilné výrobky-uteráky, utierky Slovenská správa ciest 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby a plastové vrecia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a toaletné potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 573,81 573.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich a hygienických potrieb Banskobystrický samosprávny kraj 8 172,00 8172.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 230,00 1230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálné pracie a čistiace prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 890 972,80 2890972.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 143,76 3143.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 295,70 295.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 394,97 3394.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 138,00 138.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 536,77 536.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 087,17 1087.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, metly kefy a iné predmety Stredná odborná škola služieb a lesníctva 5 784,00 5784.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov a obalový materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 781,20 4781.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-z skladané, Toaletný papier Mesto Tvrdošín 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 120,43 1120.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 67 320,00 67320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Spišská katolícka charita 232,96 232.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 172,80 172.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 2 060,00 2060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 505,00 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 295,70 295.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 015,00 1015.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 313,73 5313.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, metly, kefy a iné predmety Stredná odborná škola služieb a lesníctva 981,00 981.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 792,09 792.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 050,00 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 1 166,00 1166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (5). Katolícka univerzita v Ružomberku 353,00 353.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové hygienické výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 715,00 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, čistiace pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 631,35 631.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 820,96 20820.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby 2016 Mesto Zlaté Moravce 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby 2016 Mesto Zlaté Moravce 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 653,00 653.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Tvrdošín 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 920,00 2920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, vedrá, handry, zmetáky, smetné koše, WC kefy, metly, Stredná odborná škola lesnícka 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 624,00 1624.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 108,00 1108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 532,00 532.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, handry, metly, smetné koše, WC kefy Stredná odborná škola lesnícka 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky a uteráky Univerzitná nemocnica Martin 44 647,20 44647.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 558,88 558.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 583,30 583.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koncentrovaný oplachovací prostriedok pre profesionálne umývačky riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 651,00 651.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servítky papierové Ústav na výkon trestu odňatia slobody 115,20 115.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 053,97 1053.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogistický tovar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 338,00 8338.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38,00 38.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 476,00 1476.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, vrecia, WC papier, rukavice ,mop,servítky, utierky, handry Stredná odborná škola lesnícka 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 567,00 567.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické výrobky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 488,00 8488.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (TZ). Katolícka univerzita v Ružomberku 848,97 848.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (uc). Katolícka univerzita v Ružomberku 409,12 409.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odpadkový kôš drôtený Okresný súd Banská Bystrica 1 930,00 1930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 2 086,25 2086.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 988,60 988.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Okresný súd Banská Bystrica 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 425,00 425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné, čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 444,00 444.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie, a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané papierové utierky, kuchynské papierové utierky,papierové obrúsky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky, pracie prostriedky a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 121,06 1121.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 859,68 859.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky, pracie prostriedky a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky a potreby pre upratovanie v zdravotníckom zariadení Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 18 500,00 18500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 558,00 558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie Obec Podbrezová 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a potreby na upratovanie "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 30 103,16 30103.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické skladané utierky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 267,00 1267.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 315,00 315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 890,00 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 595,00 595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 126,40 5126.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby január 2017 Mesto Pezinok 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov. Stredná odborná škola 4 908,00 4908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky v kotúči Obec Semerovo 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace potreby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 27 538,44 27538.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 940,00 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 130,00 1130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 008,00 1008.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 4 996,00 4996.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 1 264,00 1264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koše na smeti Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Agroinštitút Nitra, štátny podnik 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice ochranné, vyšetrovacie nesterilné a sterilné. Zástery. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (msu) alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2 920,00 2920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier do dávkovača Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Zlaté Moravce 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre mestskú políciu I alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 1 340,00 1340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroténové sáčky, potravinárska fólia, pergamen/baliaci papier, alobal Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby a pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 321,68 321.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 755,00 755.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 673,95 673.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedok na umývanie riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 833,33 833.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné, čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 453,00 453.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 981,70 981.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier a papierové uteráky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 028,00 2028.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumná agentúra 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 6 372,56 6372.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do hygienických dávkovačov CWS Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 684,00 684.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 30 705,00 30705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 590,00 2590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent MH Invest II, s.r.o. 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, upratovacie, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 21 155,14 21155.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 599,90 3599.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 298,64 1298.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 375,09 1375.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 666,66 666.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 3 550,00 3550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové potreby pre stravovacie zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 233,00 233.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Krajská prokuratúra 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 898,40 1898.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné potreby a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 775,00 775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky (alebo ekvivalent) Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 26 400,00 26400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 620,83 1620.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 412,40 412.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové skladané utierky ZZ do zásobníku Mesto Zvolen 125,00 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 430,53 4430.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 138,60 1138.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzitná nemocnica Martin 7 604,06 7604.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 280,80 280.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 421,69 1421.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby a drogéria Mesto Zlaté Moravce 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky papierové Ústav na výkon trestu odňatia slobody 96,00 96.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 898,40 1898.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, metly, kefy a iné predmety Stredná odborná škola služieb a lesníctva 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 271,14 271.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Múzeum vo Svätom Antone 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, umývacie a hygienické potreby, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 059,81 1059.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výrobky a predmety osobnej starostlivosti Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 517,00 517.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 220,00 4220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 774,74 1774.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 798,86 1798.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 852,00 852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 177,00 177.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 112,34 1112.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 293,00 1293.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 2 121,40 2121.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 010,42 1010.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 12 600,00 12600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hygienické výrobky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 458,00 6458.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 648,28 2648.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a kryštalická sóda Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 445,00 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 490,00 1490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby Hlavný banský úrad 309,00 309.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prací prostriedok určený na profesionálne použitie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 350,00 2350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky papierové Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720,65 720.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 800,15 800.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 987,83 2987.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Stredná odborná škola lesnícka 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 596,00 1596.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 150,00 5150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 606,30 606.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mop kapsový MASTERCLIP (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 202,26 202.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 522,41 2522.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov. Stredná odborná škola 4 900,00 4900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky, hygienické potreby, výrobky na upratovanie Obec Podbrezová 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Personálna a priemyselná hygiena Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 92,60 92.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 945,00 945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, rozpustné vrecia, mikroténové sáčky do koša Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 034,09 5034.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 4 843,14 4843.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské a servírovacie potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 722,52 722.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 329,40 1329.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 748,00 8748.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mop kapsový MASTERCLIP (alebo ekvivalent) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 535,50 535.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Múzeum vo Svätom Antone 315,00 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 972,87 3972.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 686,56 1686.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka čistiacich a hygienických potrieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 51 022,00 51022.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 596,00 1596.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 609,72 1609.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 180,00 1180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 730,00 730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Úrad vládneho auditu 796,62 796.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do sociálnych zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody 440,00 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané papierové utierky, kuchynské papierové utierky,papierové obrúsky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 23 000,00 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Krajská prokuratúra 4 900,00 4900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 829,50 829.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Personálna a priemyselná hygiena Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 2 290,40 2290.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 394,00 1394.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky na sanitáciu do stravovacieho zariadenia Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 120,00 1120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 3 057,50 3057.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov na rok 2016 Stredná odborná škola 4 999,00 4999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 980,00 1980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 704,40 3704.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Školský internát 820,00 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 999,60 2999.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 980,00 980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 595,00 595.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 342 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Petra Spišáková
Adresa:
Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Hlinka
Adresa:
Dolná 7 Selce 97611
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×