Dodávateľ

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Nové Zámky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

IČO: 31329209

Adresa: Komjatická 73, Nové Zámky

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1346

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Október 2019

Záznam platný do: 7. Október 2022

Posledná zmena: 28. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 053,00 EUR 9 9
2017 26 241,34 EUR 8 8
2018 24 098,50 EUR 7 7
2019 9 420,67 EUR 7 7
2020 20 020,33 EUR 6 6
2021 1 695,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 053,00 EUR 9 9
2017 26 241,34 EUR 8 8
2018 24 098,50 EUR 7 7
2019 9 420,67 EUR 7 7
2020 20 020,33 EUR 6 6
2021 1 695,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 16 894,67 16894.67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 11 416,67 11416.67 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 2 250,00 2250.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 16 430,00 16430.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 15 004,17 15004.17 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 2 667,00 2667.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 29 974,33 29974.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 1 580,67 1580.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 8 311,33 8311.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozbor bazénovej a pitnej vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie akreditovaného odberu a rozboru odpadových vôd Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 918,00 9918.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozbor pitných a odpadových vôd Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 760,00 9760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozbor obehovej vykurovacej vody Ekonomická univerzita v Bratislave 291,67 291.67 EUR 2016 Služby Nie 1
Analýza odpadovej vody z dôvodu kontroly hraničných hodnôt znečistenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Monitoring vodných stavieb počas skúšobnej prevádzky, akreditovaný odber vzoriek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Akreditovaný odber a rozbor vzoriek na odtoku z odlučovača ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Úplný rozbor pitnej vody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie selénu v rastlinnom materiáli v akreditovanom laboratóriu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozbor pitných a odpadových vôd Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Fyzikálno-chemické a mikrobiologické analýzy Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie akreditovaného odberu a rozboru odpadových vôd Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 170,24 11170.24 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozbor bazénovej a pitnej vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 270,00 1270.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie akreditovaného odberu a rozboru odpadových vôd Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 372,00 10372.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odbery, rozbory a vyhodnotenia vzoriek pitnej vody a bazénovej vody I. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 480,00 3480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odbery, rozbory a vyhodnotenia vzoriek pitnej vody a bazénovej vody II. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 040,00 2040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Monitoring vodných stavieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozbor bazénovej a pitnej vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozbor pitných, odpadových vôd a pôdy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Akreditovaný odber a rozbor vzoriek na odtoku z odlučovača ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie akreditovaného odberu a rozboru odpadových vôd Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 530,00 12530.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozbor vody Ekonomická univerzita v Bratislave 952,00 952.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odbery, rozbory a vyhodnotenia vzoriek pitnej a bazénovej vody II. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Akreditovaný odber a rozbor vzoriek odpadových vôd Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozbor bazénovej a pitnej vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozbor vody Ekonomická univerzita v Bratislave 864,00 864.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Akreditovaný odber a rozbor vzoriek na odtoku z odlučovača ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odbery a rozbory odpadových vôd Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 080,80 1080.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Odbery a rozbory odpadových vôd Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 080,80 1080.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Odbery, rozbory a vyhodnotenia vzoriek pitnej a bazénovej vody I. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 760,80 2760.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Odbery, rozbory a vyhodnotenia vzoriek pitnej a bazénovej vody II. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozbor bazénovej a pitnej vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 034,00 2034.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rozbor pitných, odpadových vôd a pôdy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 300,00 15300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie akreditovaného odberu a rozboru odpadových vôd Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 380,00 13380.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odbery a rozbory odpadových vôd Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 080,80 1080.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Odbery, rozbory a vyhodnotenia vzoriek pitnej a bazénovej vody I. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 760,80 2760.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Odbery, rozbory a vyhodnotenia vzoriek pitnej a bazénovej vody II. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rozbor bazénovej a pitnej vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 034,00 2034.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 95 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Gilles
Adresa:
455 Chausee de Malines Kraainem B-1950
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×