Dodávateľ

Antalis, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Antalis, a.s.

IČO: 35699434

Adresa: Mlynské Nivy 73, Bratislava

Registračné číslo: 2020/9-PO-E6352

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. September 2020

Záznam platný do: 28. September 2023

Posledná zmena: 29. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 11 891,48 EUR 23 23
2017 11 950,62 EUR 20 20
2018 19 958,29 EUR 26 26
2019 6 380,00 EUR 1 1
2020 21 897,95 EUR 2 2
2021 450,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 11 891,48 EUR 23 23
2017 11 950,62 EUR 20 20
2018 19 958,29 EUR 26 26
2019 6 380,00 EUR 1 1
2020 21 897,95 EUR 2 2
2021 450,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 19 381,25 19381.25 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65 43 132,05 43132.05 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 397,03 397.03 EUR
Mesto Senec 1 450,00 450.00 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 2 516,70 2516.70 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 6 380,00 6380.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 271,31 271.31 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 913,00 1913.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier Keaykolour Recycled chalk na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 715,00 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Knihárska lepenka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priamoprepisovací papier CFB stredný hárok na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 060,00 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný polomatný papier, bezdrevný ECF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 665,00 665.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Knihárska lepenka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polomatný papier na digitálnu tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný papier matný na tlač Rives natural white. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreatívny farebný kartón wove/hladký matný, recyklovaný Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polomatný papier na digitálnu tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný papier matný na tlač Rives natural white. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier Keaykolour Recycled chalk na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475,00 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na tlač Curious Metallics, ink Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polomatný papier na digitálnu tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 465,00 465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hladené kartóny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 385,00 385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 036,00 2036.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Novatech gloss alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný polomatný papier, bezdrevný ECF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pohľadnicový polomatný papier Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný polomatný papier, bezdrevný ECF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 826,00 826.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knihárska lepenka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nenatieraný ofsetový papier 100g Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polomatný papier na digitálnu tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 385,00 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hladené kartóny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 830,00 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knihárska lepenka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 315,00 1315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 298,00 1298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný polomatný papier bezdrevný na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polomatný papier na digitálnu tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 465,00 465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knihárska lepenka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier, hladký, škvrnitý Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polomatný papier na digitálnu tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednostranne natieraná polomatná bielo – šedá skladačková lepenka z recyklovaného papiera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 125,00 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný polomatný papier, bezdrevný ECF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 330,00 1330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny bezdrevný papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hladký matný bezdrevný papier 170g Olin, Smooth, cream Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hladký matný bezdrevný papier Olin, Smooth, cream Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polomatný papier na digitálnu tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polomatná lepenka šedá šedý rub Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 330,00 1330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obojstranne ľahko natieraný papier, bezdrevný Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 074,00 1074.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Knihárska lepenka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 565,00 565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polomatný papier na digitálnu tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 515,00 515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 330,00 1330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Natieraný papier Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 980,00 980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný papier matný na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný polomatný papier, bezdrevný ECF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obojstranne ľahko natieraný papier, bezdrevný Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 243,00 243.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priamoprepisovací papier CFB stredný hárok na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 255,00 1255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na ofsetovú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 605,00 1605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný polomatný papier, bezdrevný ECF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Malmero chamois, papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 352,00 352.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Knihárska lepenka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 360,00 1360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 330,00 1330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný polomatný papier, bezdrevný ECF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priamoprepisovací papier CFB stredný hárok na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 225,00 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Color Copy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 722,00 722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 665,00 665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 330,00 1330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kreatívny papier Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 681,00 681.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Knihárska lepenka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 146,00 146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup Keaykolour Original, Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 316,12 316.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný polomatný papier, bezdrevný ECF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetický papier Centrum polygrafických služieb 6 380,00 6380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 23 100,00 23100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra Trnava 4 880,00 4880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1





Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 97 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Petra Švihálková
Adresa:
Pod Višňovkou 2131 Černošice 25228
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Palčinský
Adresa:
Žarnovova 4294/2A Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Joanna Maria Smolinska
Adresa:
1000 Lecia Panstwa Polskiego 7A/3 2131 Konstancin 055 20
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×