Dodávateľ

REMPO UNIVERS EU, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.

IČO: 47619511

Adresa: Trieda SNP 90/341, Košice

Registračné číslo: 2021/3-PO-F6073

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Marec 2021

Záznam platný do: 31. Marec 2024

Posledná zmena: 9. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 139 925,50 EUR 27 27
2017 121 455,07 EUR 12 12
2018 68 197,88 EUR 8 8
2019 56 179,27 EUR 9 9
2020 358 994,33 EUR 5 7
2021 5 895,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 139 925,50 EUR 27 27
2017 121 455,07 EUR 12 12
2018 68 197,88 EUR 8 8
2019 56 179,27 EUR 9 9
2020 358 994,33 EUR 5 7
2021 5 895,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 2 962,39 2962.39 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 11 507,15 11507.15 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 43 215,00 43215.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 27 171,40 27171.40 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 4 919,75 4919.75 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 156 312,98 156312.98 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 2 916,66 2916.66 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 8 069,49 8069.49 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 1 547,47 1547.47 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 5 056,83 5056.83 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 250,00 1250.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 8 103,10 8103.10 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 1 791,66 1791.66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 4 582,42 4582.42 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 524,98 524.98 EUR
Mesto Košice 3 285 000,00 285000.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 366,66 1366.66 EUR
Slovenské národné múzeum 1 670,14 670.14 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 2 372,98 2372.98 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 1 006,16 1006.16 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 2 140,82 2140.82 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 670,00 670.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 108 193,66 108193.66 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 1 928,62 1928.62 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 1 656,15 1656.15 EUR
Zoologická záhrada 1 1 348,32 1348.32 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 7 107,00 7107.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 7 698,99 7698.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 1 285,00 1285.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 365,83 365.83 EUR
Centrum účelových zariadení 2 42 263,32 42263.32 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 412,00 412.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 4 688,46 4688.46 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 541,66 541.66 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracovné rukavice, respirátory, zátky do uší, ochranné okuliare a štíty Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 546,61 546.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné a jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové nové pracovné odevy a nová ochranná obuv Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 7 955,49 7955.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 708,00 708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uteráky froté,utierky kuchynské Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Obec Streda nad Bodrogom 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 287,00 287.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 10 468,00 10468.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matrac jednodielny a podhlavník klinový. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiapka so šiltom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 15 720,00 15720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostreidky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Guma tesniaca s vložkou, textit-dosky,filtračná tkanina Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 360,00 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 62 437,00 62437.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 793,86 793.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv. OOPP Centrum účelových zariadení 5 928,00 5928.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Guma tesniaca s vložkou, filtračná tkanina G3 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poťahová látka Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimná čiapka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice, ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 550,00 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bytový textil Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 57 000,00 57000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 153,00 1153.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 345,00 4345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 1 012,00 1012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné a jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paplón , vankúš Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 059,91 2059.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 773,25 15773.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 67 972,00 67972.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 507,12 507.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv - OOPP al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 36 500,00 36500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pracovné bundy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 364,00 2364.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 195,82 4195.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobné ochranné pracovné pomôcky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pracovné bundy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Národný bezpečnostný úrad 8 528,93 8528.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - Pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 957,00 4957.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 3 900,00 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a doplnky- Rybárske potreby, vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 331,54 1331.54 EUR 2018 Tovary Áno 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 406,00 53406.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné a bezpečnostné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 085,50 15085.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maskovacia sieť Zoologická záhrada 2 493,60 2493.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 960,00 3960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Matrac jednodielny Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - Ochranné pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 002,88 12002.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vatelín Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 688,00 8688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rybárske potreby- pracovné odevy a doplnky Výskumný ústav vodného hospodárstva 223,58 223.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv, OOPP, spodné prádlo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 166,94 3166.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 46 000,00 46000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy - prsačky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastro a hotelový textil Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výbava do terénu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 360,00 2360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vatelín Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 768,00 9768.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dekovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 31 736,80 31736.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pomôcky Mesto Košice 285 000,00 285000.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Ochranné rúško - bavlnené (dvojvrstvové) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 46 787,00 46787.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dekovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 085,00 7085.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

rempouniverseu@rempouniverseu.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 106 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Ing. Mária Smrčová
Adresa:
Krásnohorská 87 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Ing. Mária Smrčová
Adresa:
Krásnohorská 87 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
M. R. Štefánika 36 Martin 03601
Meno:
JUDr. Peter Celec
Adresa:
M.R. Štefánika 36 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 26.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Ochranné pomôcky 190 000,00 EUR Tovary 4. Apríl 2020 Mesto Košice REMPO UNIVERS EU, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×