Dodávateľ

Viera Szíkorová SANTECH

Veľký Grob
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Viera Szíkorová SANTECH

IČO: 40219291

Adresa: 10, Veľký Grob

Registračné číslo: 2022/2-FO-E9876

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Február 2022

Záznam platný do: 18. Február 2025

Posledná zmena: 19. Február 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 30 553,91 EUR 80 80
2017 43 349,31 EUR 62 62
2018 5 017,64 EUR 18 18
2019 1 444,83 EUR 6 6
2020 28 421,35 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 30 553,91 EUR 80 80
2017 43 349,31 EUR 62 62
2018 5 017,64 EUR 18 18
2019 1 444,83 EUR 6 6
2020 28 421,35 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 1 371,42 1371.42 EUR
Slovenská správa ciest 2 353,67 353.67 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 2 352,50 2352.50 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 2 743,34 2743.34 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 17 967,92 17967.92 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 210,00 210.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 738,49 738.49 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 88,00 88.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 200,00 200.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 166,67 166.67 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 1 752,21 1752.21 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 6 751,90 6751.90 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 180,00 180.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 312,50 312.50 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 2 555,00 2555.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 4 029,33 4029.33 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 369,00 369.00 EUR
Mesto Humenné 1 3 455,00 3455.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 800,83 800.83 EUR
Mesto Partizánske 3 506,65 506.65 EUR
Slovenské národné múzeum 22 4 820,00 4820.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 715,10 715.10 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 200,00 200.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 325,00 325.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 80,00 80.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 480,00 480.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 41,98 41.98 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 280,00 280.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 71,67 71.67 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 79,17 79.17 EUR
Mesto Zvolen 5 1 129,17 1129.17 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 11 2 860,04 2860.04 EUR
Obec Semerovo 2 144,12 144.12 EUR
Národné rehabilitačné centrum 5 3 111,01 3111.01 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 2 3 234,82 3234.82 EUR
Spišská katolícka charita 1 445,00 445.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 289,00 289.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 125,00 125.00 EUR
Mesto Tvrdošín 1 144,00 144.00 EUR
Obec Záhorská Ves 4 405,17 405.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 2 140,00 2140.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 2 033,56 2033.56 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 36,60 36.60 EUR
Ústav zoológie SAV 1 108,33 108.33 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 845,17 845.17 EUR
Krajská prokuratúra 1 141,67 141.67 EUR
Štátna opera 1 112,50 112.50 EUR
Základná škola 1 141,66 141.66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 2 486,81 2486.81 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 137,50 137.50 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 208,25 208.25 EUR
Obchodná akadémia 1 141,67 141.67 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 2 641,67 2641.67 EUR
Environmentálny fond 1 233,33 233.33 EUR
Hlavný banský úrad 1 83,33 83.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 225,00 225.00 EUR
Teresa Benedicta 1 229,00 229.00 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 348,33 348.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 553,16 553.16 EUR
Domov sociálnych služieb 1 149,17 149.17 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 738,99 738.99 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 141,67 141.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 244,50 244.50 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 1 791,67 1791.67 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 23 091,67 23091.67 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 25,00 25.00 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 49,83 49.83 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 1 570,67 1570.67 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 333,33 333.33 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 133,33 133.33 EUR
Základná škola Jozefa Cígera Hronského 1 79,17 79.17 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 41,67 41.67 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 458,33 458.33 EUR
Centrum voľného času 1 39,17 39.17 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 387,49 387.49 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3 279,16 279.16 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové servítky, papierové hyg. výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky typu ZZ do dávkovača, typ 92195 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky na ruky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby pre ubytovacie zariadenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čiatiace prostriedky Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Mesto Zvolen 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 205,00 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 520,80 520.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové výrobky, sáčky do košov Obec Jaslovské Bohunice 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 153,60 153.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jar alebo ekvivalent Štátny veterinárny a potravinový ústav 185,90 185.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 26" Národný onkologický ústav 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Mitia alebo ekvivalent Základná škola, SNP 5, Šurany 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 400 útržkový Stredná odborná škola lesnícka 67,00 67.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové uteráky na ruky, papierové utierky, buničitá vata Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia zaťahovacie na odpad Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 520,80 520.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 169,00 169.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
súprava na objektovú hygienu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne pracie prostriedky, tekuté bielidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky Detská fakultná nemocnica Košice 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mydlo tekuté Detská fakultná nemocnica Košice 2 772,00 2772.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-z skladané, Toaletný papier Mesto Tvrdošín 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na umývanie riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 506,55 1506.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací set Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jar Štátny veterinárny a potravinový ústav 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Saponáty a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 883,60 2883.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 217,00 217.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 2 vrstvový Domov sociálnych služieb 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Tork 430 Advanced + Stojan na podlahu Tork Performance Floor Stand Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 297,00 297.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 685,20 685.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólia baliaca Slovenské národné múzeum 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie umývacieho prášku do konvektomatu "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 364,80 364.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky Slovenské národné múzeum 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrece jutové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166,00 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nerezové vedrá, plastový barel Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odpadkové koše Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protipovodňové jutové vrecia alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 194,92 194.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepravný box na psa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
posypová soľ, čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jar Štátny veterinárny a potravinový ústav 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné nástroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Mesto Zvolen 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 2 vrstvový Teresa Benedicta 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Držiaky vriec Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 634,00 634.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávovarom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84,00 84.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 86,58 86.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozpustné vrecia Univerzitná nemocnica Bratislava 9 030,00 9030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prípravok na čistenie motorov a príslušenstva. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 17,70 17.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastová nádoba na odpad s vekom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 293,40 293.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový upratovací vozík s príslušenstvom Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 495,00 495.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 129,76 1129.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská správa ciest 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 980,00 4980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier + toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samozavlažovacie hrantíky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 260,10 260.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škôlkársky kontajner plastový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 444,00 444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chovné nádoby kompletné pre zvieratá Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 553,00 553.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 246,50 246.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 35,00 35.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny upratovací a servisný pochrómovaný vozík na kolieskach Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 406,00 406.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň pri Materskej škole Malinovského Mesto Partizánske 246,50 246.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
biele papierové utierky Slovenské národné múzeum 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevené koše so strieškou Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 268,00 2268.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mydlo Štátna opera 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 25,00 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávovarom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 156,00 156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovací vozík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 163,20 163.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chovné nádoby pre pokus s potkanmi Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 125,00 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 175,00 1175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, potreby pre maliarov, rukavice Slovenské národné múzeum 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, rukavice Slovenské národné múzeum 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho misky s jamkou so skleneným dnom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sušič rúk, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne mydlo Národný onkologický ústav 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový zdravotnícky materiál - petriho misky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , Sempercare soft, bez púdru velkosti S,M,, XL Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 663,80 663.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na kontaminované prádlo Univerzitná nemocnica Bratislava 6 200,00 6200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinka na hasiaci prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 699,00 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartáč oceľový s rúčkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,84 99.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola služieb a lesníctva 467,00 467.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezové koše na triedenie odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 392,00 7392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl skladací a transportný box Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 86,00 86.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky na upratovanie (po) Katolícka univerzita v Ružomberku 333,33 333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dlhá krabica s teleskopickým vekom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 322,00 322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinix boxy, nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 277,00 277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Hlavný banský úrad 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na separovaný odpad Mesto Humenné 4 146,00 4146.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrece jutové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399,71 399.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdotykový dávkovač mydla - 3 ks Ekonomická univerzita v Bratislave 174,00 174.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Držiaky vriec Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 056,60 1056.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinix boxy, nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klinix boxy, nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
schodíky, čistiace prostriedky,utierky Slovenské národné múzeum 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sud plastový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 235,00 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klinix boxy, nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klinix boxy, nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
certifikované pracovné rukavice Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie igelitových vriec "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kartáč oceľový s rúčkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 71,00 71.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Slovenské národné múzeum 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzerva plechová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 173,88 173.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 128,00 128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klinix boxy, nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 110,00 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hubky, utierky na riad a baliaci papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
certifikované pracovné rukavice Slovenské národné múzeum 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sud plastový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 510,00 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
certifikované pracovné rukavice Slovenské národné múzeum 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 536,00 536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 19 000,00 19000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mydlo, rukavice, dezinfekčné čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na kontaminovanú bielizeň Univerzitná nemocnica Bratislava 6 426,25 6426.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 598,92 598.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 24 160,00 24160.0 EUR 2020 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 180 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Viera Szíkorová
Adresa:
47 Veľký Grob 92527
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KUTAN & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Rajská 15/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×