Dodávateľ

SAD, s.r.o.

Brezno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SAD, s.r.o.

IČO: 31564003

Adresa: Cesta osloboditeľov 8, Brezno

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5145

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. December 2020

Záznam platný do: 3. December 2023

Posledná zmena: 4. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 099,42 EUR 18 18
2017 8 117,70 EUR 13 13
2018 2 870,20 EUR 8 8
2019 9 578,21 EUR 9 9
2020 6 811,20 EUR 9 9
2021 2 219,60 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 099,42 EUR 18 18
2017 8 117,70 EUR 13 13
2018 2 870,20 EUR 8 8
2019 9 810,71 EUR 10 10
2020 6 578,70 EUR 8 8
2021 2 219,60 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 7 701,81 7701.81 EUR
Slovenská správa ciest 1 232,50 232.50 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 602,50 1602.50 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 130,00 1130.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 537,50 537.50 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 841,10 841.10 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 753,00 753.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 165,00 165.00 EUR
Slovenské národné múzeum 3 609,22 609.22 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 236,50 236.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 2 381,80 2381.80 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 587,50 587.50 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 190,00 190.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 1 889,50 1889.50 EUR
Slovenské národné divadlo 5 4 145,20 4145.20 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 68,00 68.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 785,00 785.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 150,00 150.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 976,00 976.00 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 81,00 81.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 49,50 49.50 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 7 320,00 7320.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 500.00 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 612,00 612.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 351,70 1351.70 EUR
Domov dôchodcov 1 800,00 800.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Žiarovky Nemocnice s poliklinikami n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky , žiarivky , stierače Slovenské národné múzeum 722,92 722.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky do osobných, nákladných motorových vozidiel a mechanizmov 12V/24V Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED žiarovky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 130,00 1130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky pre automobily a prívesné vozíky + príslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky LED, predlžovacie šnúry Domov dôchodcov 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiarovky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky do pódiových reflektorov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED žiarovky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 372,00 372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED núdzové osvetlenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Neón. trubice,žiarivky,elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbojky do svetelných zdrojov Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 307,76 1307.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky , Obyčajné žiarovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky HLX a neónové trubice Univerzitná nemocnica Bratislava 3 250,00 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky, neónové trubice, štartéry Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 561,00 1561.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 8 654,04 8654.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný spotrebný materiál pre údržbu budov Slovenské národné múzeum 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 268,00 268.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 4 815,00 4815.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky , Obyčajné žiarovky, Žiarivky trubicové Psychiatrická nemocnica Hronovce 864,26 864.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 315,00 315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 468,00 468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výstražné svetelné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sodíková výbojka Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
žiarovky, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 768,00 768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 8 605,44 8605.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED žiarovky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34,00 34.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 5 517,96 5517.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
žiarovky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 719,00 719.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 850,00 1850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup LED žiaroviek Slovenská správa ciest 425,00 425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trubica LED T8 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 725,00 725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné LED trubice a LED žiarovky do svietidiel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky, svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 229,00 4229.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky do semaforu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 102,67 102.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 811,00 3811.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarivkové trubice 36W Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 030,00 1030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovka LED Ústav na výkon trestu odňatia slobody 525,00 525.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky, výbojky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 074,00 3074.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žiarovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 763,00 763.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup alkalických batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 189,00 189.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 195,00 2195.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 83 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Žofaj
Adresa:
Kiepka 523/35 Brezno 97701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×