Dodávateľ

AQUA PRO, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Aqua PRO, s.r.o.

IČO: 36184683

Adresa: Pod Furčou 7, Košice

Registračné číslo: 2015/4-PO-D6536

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Apríl 2015

Záznam platný do: 2. Apríl 2018

Posledná zmena: 15. December 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 27 465,69 EUR 8 8
2017 19 721,21 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 27 465,69 EUR 8 8
2017 19 721,21 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 706,65 1706.65 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 5 408,32 5408.32 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 3 241,66 3241.66 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 6 989,90 6989.90 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 1 583,33 1583.33 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 2 589,99 2589.99 EUR
Kancelária prezidenta SR 4 11 149,08 11149.08 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 4 998,99 4998.99 EUR
Centrum účelových zariadení 2 9 518,98 9518.98 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Balená nesýtená pramenitá voda v plastových alebo sklenených fľašiach Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 040,00 5040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pramenitá voda - balená Kancelária prezidenta SR 3 980,00 3980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dispenzor na vodu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999,96 999.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie pitného režimu v objektoch verejného obstarávateľa Centrum účelových zariadení 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom dávkovacích zariadení s filtrami v počte 3 ks Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 999,00 4999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie pitného režimu v objekte verejného obstarávateľa Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 710,00 8710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pramenitá voda - balená Kancelária prezidenta SR 4 143,96 4143.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pramenitá voda - balená Kancelária prezidenta SR 4 143,90 4143.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pramenitá voda - balená Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 590,00 2590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 256,40 5256.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompresorový digitálny výdajník vody s kompresorovým chladením Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie pitného režimu v objektoch verejného obstarávateľa Centrum účelových zariadení 5 825,00 5825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pramenitá voda - balená Kancelária prezidenta SR 4 700,00 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompresorový digitálny výdajník vody s kompresorovým chladením I. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pramenitá voda - balená Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Karol Ryník
Adresa:
Za Kasárňou 294/44 Družstevná pri Hornáde 04431
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Jún 2017
Záznam do:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radoslav Liker
Adresa:
Mikovíniho 17 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Jún 2017
Záznam do:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karol Ryník
Adresa:
Za Kasárňou 294/44 Družstevná pri Hornáde 04431
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radoslav Liker
Adresa:
Mikovíniho 17 Košice 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.
Adresa:
Kuzmányho 29 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.06.2017 do: 21.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×