Dodávateľ

EKONA COR s.r.o.

Hranice IV-Drahotuše
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EKONA COR s.r.o.

IČO: 04387601

Adresa: Hranická 225, Hranice

Registračné číslo: 2021/11-PO-F8028

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. November 2021

Záznam platný do: 26. November 2024

Posledná zmena: 23. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 279 877,52 EUR 31 31
2017 248 032,72 EUR 29 29
2018 35 671,00 EUR 7 7
2019 8 198,00 EUR 1 1
2020 337 512,70 EUR 11 11
2021 143 261,88 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 281 497,52 EUR 32 32
2017 246 412,72 EUR 28 28
2018 35 671,00 EUR 7 7
2019 16 858,00 EUR 2 2
2020 328 852,70 EUR 10 10
2021 143 261,88 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 8 198,00 8198.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 46 000,00 46000.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 177,69 1177.69 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 47 164,77 47164.77 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 31 445,00 31445.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 160 950,00 160950.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 171 319,00 171319.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 5 22 795,00 22795.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 18 799,00 18799.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 126 063,00 126063.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 6 130,00 6130.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 402,00 1402.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 3 35 000,00 35000.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 3 957,54 3957.54 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 12 000,00 12000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 25 371,90 25371.90 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 4 31 349,00 31349.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 23 989,00 23989.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 2 579,00 2579.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 67,16 67.16 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 81,82 81.82 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 11 038,00 11038.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 8 429,00 8429.00 EUR
Národný onkologický ústav 3 145 480,00 145480.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 1 115,70 1115.70 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 10 486,00 10486.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 6 510,00 6510.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 4 14 127,00 14127.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 13 975,12 13975.12 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 57 851,24 57851.24 EUR
Obec Plešivec 1 2 314,88 2314.88 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 5 388,00 5388.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
bifázický defibrilátor so synchronizáciou Fakultná nemocnica Nitra 8 600,00 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická odsávačka Univerzitná nemocnica Martin 6 192,18 6192.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systém sestra-pacient Národný onkologický ústav 9 920,00 9920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Defibrilátor s EKG monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 432,00 9432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj vyššej triedy pre potreby neurologického oddelenia Fakultná nemocnica Trnava 60 628,20 60628.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrokardiografický prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 530,00 1530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií s 10,1'' monitorom - EKG, RESP, NIBP, SpO2, 2xTEMP, PR Fakultná nemocnica Trenčín 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny stojan Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická odsávačka Ľubovnianska nemocnica, n. o. 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa Ľubovnianska nemocnica, n. o. 984,00 984.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG holterovský monitoring Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcii so 7" monitorom - EKG, NIBP, RESP, SPO2, TEMP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 939,20 8939.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pulzný oximeter s príslušenstvom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 141,73 1141.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny monitorovací systém Fakultná nemocnica Nitra 34 489,60 34489.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcíi Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 35 330,00 35330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sonograf pre urologické vyšetrenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 970,00 40970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa -VOLUMAT Fakultná nemocnica Trenčín 5 716,65 5716.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcii so 7" monitorom - EKG, NIBP, RESP, SPO2, TEMP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 939,20 8939.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny monitor Fakultná nemocnica Trenčín 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modulárny monitor vitálnych funkcií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 930,00 2930.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Pacientsky monitoring Univerzitná nemocnica Bratislava 11 852,00 11852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transportný novorodenecký monitor vitálnych funkcií s Masimo technológiou Univerzitná nemocnica Bratislava 10 825,00 10825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG k prístroju Cardiovit AT-2 plus Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG k prístroju Cardiovit AT-2 plus Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini USG prístroj Nemocnica s poliklinikou Myjava 6 700,00 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Defibrilátor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27 456,00 27456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pulzný oxymeter Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 625,00 2625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcíi Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 996,10 23996.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Defibrilátor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 26 891,10 26891.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný holter EKG/TK Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 667,00 1667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Defibrilátor Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexné prístrojové vybavenie pracoviska urgentného príjmu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 101 474,00 101474.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Defibrilátor + neinvazívna externá kardiostimulácia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 910,00 6910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný obojsmerný prietokomer na meranie prietoku krvi Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 551,00 551.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna technika Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 6 740,00 6740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pacientsky monitor Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlakový holter, monitor tlaku krvi na 24 hodinové meranie Nemocnica Poprad a. s. 8 800,00 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sonda k ultrazvukovému prístroju Philips iU 22 - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sonda k ultrazvukovému prístroju MyLab 25 - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 4 900,00 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 218,47 1218.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termopapier SONY UPP 110S Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sonda k ultrazvukovému prístroju MyLab 25 - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 4 900,00 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 476,00 476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modulárny monitor vitálnych funkcií Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 449,00 2449.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávačka Fakultná nemocnica Nitra 10 079,23 10079.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické odsávačky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 770,00 10770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcíi Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 502,00 15502.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory vitálnych funkcií Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 600,00 12600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG prístroj Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre RTG zariadenie - rtg lampa Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25 454,47 25454.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie kardiologickej ambulancie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 63 000,00 63000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Defibrilátor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 27 833,35 27833.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG prístroj s vozíkom a s ramenom na pac. kábel Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 336,25 20336.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne stojany Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 173,33 6173.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Volumetrická pumpa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 230,00 1230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokovýkonné elektrické odsávačky s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna volumetrická pumpa Národný ústav reumatických chorôb 10 200,00 10200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 533,00 2533.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fetálne monitory Nemocnica s poliklinikou Myjava 11 200,00 11200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokovýkonná elektrická odsávačka s príslušenstvom Národný onkologický ústav 3 920,80 3920.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modulárne monitory vitálnych funkcií vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 480,00 10480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699,00 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG prístroj Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 838,00 2838.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batéria pre monitor / defibrilátor ZOLL X Series. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 818,00 10818.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory vitálnych funkcií, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 400,00 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrálny monitorovací systém (centrálna stanica a monitor vitálnych funkcií – 15 ks) Národný onkologický ústav 211 663,92 211663.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Defibrilátory Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 310,40 19310.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitorovací systém monitorov vitálnych funkcií Fakultná nemocnica Trnava 157 500,00 157500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cievna lineárna sonda k USG GE Vivid E95 Univerzitná nemocnica Bratislava 5 295,00 5295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory vitálnych funkcií, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 36 335,00 36335.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzna technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 33 720,00 33720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Defibrilátor s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 13 700,00 13700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Defibrilátor Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 835,00 1835.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrálna monitorovacia jednotka, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 550,00 20550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CTG prístroj Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 148,20 3148.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitorovací telemetrický systém Fakultná nemocnica Trnava 34 000,00 34000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory vitálnych funkcií vrátane centrálnych monitorovacích jednotiek a súvisiacich služieb pre kriticky chorých pacientov na COVID 19 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 66 000,00 66000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
EKG papier Univerzitná nemocnica Bratislava 28 851,50 28851.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Modulárny systém na pojazdnom stojane pozostávajúci zo 6 lineárnych púmp a 2 volumetrických púmp umiestených v dokovacej stanici s 8 pozíciami Fakultná nemocnica Trenčín 17 432,00 17432.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Univerzitná nemocnica Martin 8 400,00 8400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - EKG prístroj Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 179,95 4179.95 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kardiotokograf Obec Plešivec 3 720,00 3720.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Automatické externé defibrilátory Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 7 357,81 7357.81 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 95 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Navrátil
Adresa:
157 Kunovice 75644
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×