Dodávateľ

2U spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: 2U spol. s r.o.

IČO: 17315786

Adresa: Martinengova 1, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2175

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Február 2020

Záznam platný do: 5. Február 2023

Posledná zmena: 7. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 7 756,56 EUR 11 11
2017 40 235,10 EUR 11 11
2018 7 107,63 EUR 9 9
2019 27 654,90 EUR 4 4
2020 47 868,94 EUR 15 15
2021 43 299,33 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 7 756,56 EUR 11 11
2017 40 235,10 EUR 11 11
2018 7 107,63 EUR 9 9
2019 27 654,90 EUR 4 4
2020 47 868,94 EUR 15 15
2021 43 299,33 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 11 347,30 11347.30 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 546,75 546.75 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 14 428,37 14428.37 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 41,30 41.30 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 458,33 458.33 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 11 332,00 11332.00 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 1 258,33 1258.33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 25,20 25.20 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 483,33 483.33 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 25 522,00 25522.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 6 108 164,17 108164.17 EUR
Výskumná agentúra 1 99,90 99.90 EUR
Hlavný banský úrad 1 124,58 124.58 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 90,90 90.90 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zástava Slovenskej republiky zvislá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zamatové vyšívané vlajky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 098,00 4098.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlajky, zástavy, stuhy Kancelária prezidenta SR 19 990,00 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlajky stolové so stojanom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 791,00 1791.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlajky Hlavný banský úrad 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zástava s vlastnou potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlajky stolové so stojanom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VLAJKY – BEACHFLAGS S POTLAČOU PODĽA NÁŠHO ZADANIA A S KOMPLETN7M VYBAVENÍM (KONŠTRUKCIA, STOJAN, TAŠKA) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlajky V4 krajín s tunelom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlajka SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exteriérové vlajky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlajky, zástavy, stuhy Kancelária prezidenta SR 19 999,00 19999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zástavy, vlajky, koruhvy, interiérové stojany, drevené vlajkové tyče, kovové fasádne žrde Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 936,00 9936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sametová vyšívaná vlajka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 104,00 1104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérový stojan na vlajky kovový trojramenný s kruhovou podstavou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vlajky saténové 150 x 100 cm Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zákazka na dodanie štátnych vlajok a interiérových stojanov na vlajky Úrad vlády Slovenskej republiky 30 628,80 30628.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zástavy, vlajky, koruhvy, drevené vlajkové tyče, kovové fasádne žrde Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Exteriérové vlajky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vlajka SR 80x120 - tunel, vajka EÚ 80x120 - tunel Slovenské národné múzeum 25,26 25.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vlajky - SR, EÚ, smútočná, príslušenstvo Výskumná agentúra 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vlajky 150 x 100 cm Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Exteriérové vlajky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 160,00 6160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vlajky, zástavy, stuhy Kancelária prezidenta SR 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vlajky saténové 150 x 100 cm Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 432,00 432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Exteriérové vlajky SR, EU, firemné Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 670,00 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vlajka a zástava - SR, EÚ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 167,00 167.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vlajka SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vlajky a stojany, stojančeky na vlajky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 482,76 482.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 335,58 335.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vlajky, zástavy, stuhy Kancelária prezidenta SR 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vlajky a zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Exteriérové vlajky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 240,00 2240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vlajky a zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41,37 41.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vlajky, zástavy, stuhy Kancelária prezidenta SR 50 000,00 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlajky a zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
vlajky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51,00 51.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlajky 150 x 100 cm Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,00 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlajka a zástava - SR, EÚ,NATO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlajky a zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlajky a zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 248,90 248.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlajky a zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 043,43 2043.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Exteriérové vlajky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlajky a zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 966,00 966.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlajky a zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 596,80 596.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zástavy vlajky SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 141,66 141.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Štátna vlajka SR na rakvu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 478,06 478.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlajka a zástava - SR, EÚ,NATO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 268,55 268.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 299,57 1299.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlajky, zástavy, stuhy Kancelária prezidenta SR 50 000,00 50000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vlajkový stožiar Obec Streda nad Bodrogom 1 650,00 1650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vlajky a zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135,00 135.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vlajky a zástavy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 90 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Libor Udvardy
Adresa:
Martinengova 1 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Kováčiková
Adresa:
Jelšová 29 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Helena Udvardyová
Adresa:
Martinengova 1 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
16. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Helena Udvardyová
Adresa:
Martinengova 1 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Libor Udvardy
Adresa:
Martinengova 1 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Kováčiková
Adresa:
Jelšová 29 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Brančská 7 Bratislava - mestská časť Petržalka 85105
Meno:
BDM Legal s. r. o.
Adresa:
Tallerova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 25.01.2019 do: 16.01.2020

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 25.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×