Dodávateľ

Syntex Bratislava s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Syntex Bratislava s.r.o.

IČO: 35774673

Adresa: Železničná 23, Bratislava

Registračné číslo: 2021/7-PO-F7135

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Júl 2021

Záznam platný do: 30. Júl 2024

Posledná zmena: 31. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 81 134,83 EUR 6 6
2017 266 021,66 EUR 12 12
2018 16 349,83 EUR 6 6
2019 29 160,00 EUR 1 1
2020 189 275,33 EUR 4 4
2021 205 069,17 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 81 134,83 EUR 6 6
2017 266 021,66 EUR 12 12
2018 16 349,83 EUR 6 6
2019 29 160,00 EUR 1 1
2020 189 275,33 EUR 4 4
2021 205 069,17 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 6 832,50 6832.50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 306,33 306.33 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 692,33 692.33 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 9 359 060,99 359060.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 1 424,00 1424.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 774,00 774.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 22 713,17 22713.17 EUR
Slovenské národné divadlo 2 3 986,67 3986.67 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 8 200,00 8200.00 EUR
Obec Močenok 1 3 041,67 3041.67 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
ABCreative s.r.o. 1 108 015,00 108015.00 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 320,83 320.83 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 2 083,33 2083.33 EUR
VRANA, s.r.o. 1 75 666,67 75666.67 EUR
Bc. Andrej Gašpar 1 111 458,33 111458.33 EUR
PRIMETIME production s.r.o. 1 82 435,00 82435.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Príslušenstvo k strihovému pracovisku Slovenské národné divadlo 4 212,00 4212.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software na úpravu a konverziu videa, výukové DVD a hardware pre potreby strihu videa Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnky k strihovému pracovisku Slovenské národné divadlo 804,00 804.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na spracovanie a záznam video signálov Rozhlas a televízia Slovenska 74 000,00 74000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Blackmagic Design ATEM 1 M/E Production Studio 4K Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvertor - SDI na Audio signal a Konvertor Audio na SDI signal Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera Panasonic AG-UX180 s príslušenstvom Obec Močenok 3 866,00 3866.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Adobe Creative Cloud annual subscription Rozhlas a televízia Slovenska 22 000,00 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štúdiové slúchadlá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 930,00 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia pre ingest, záznam a reprodukciu audia a videa Rozhlas a televízia Slovenska 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava na streamovanie videa Rozhlas a televízia Slovenska 5 250,00 5250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diskové pole pre strih videa (SAN) Rozhlas a televízia Slovenska 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Riešenie pre integráciu systémov pre profesionálny strih videa Avid a Adobe Rozhlas a televízia Slovenska 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diskové pole pre strih videa na platforme Avid Rozhlas a televízia Slovenska 95 000,00 95000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modernizácia kamerového parku Vysoká škola múzických umení v Bratislave 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup optických káblov pre mobilné aplikácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvertory HDMI na Optický prenos Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia pre ingest, záznam a reprodukciu audia a videa Rozhlas a televízia Slovenska 18 730,00 18730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na prenos živých prenosov v HD Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 830,80 830.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamera a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 440,00 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED svetlá do štúdia s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 450,00 3450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štúdiové IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videokamera s doplnkami + kamerový stabilizátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 072,00 9072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DATAVIDEO NVS-25 H.264 VIDEO STREAMING SERVER Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 858,00 858.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Adobe Creative Cloud annual subscription Rozhlas a televízia Slovenska 34 000,00 34000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a vybavenie pre multimediálnu produkciu - časť A) Fototechnika, videotechnika a príslušenstvo VRANA, s.r.o. 90 846,82 90846.82 EUR 2020 Tovary Áno 1
Podpora zamestnanosti v kultúrnom priemysle zvýšením technického vybavenia fotografického ateliéru Bc. Andrej Gašpar 133 860,00 133860.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Prevodníky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 308,00 308.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interná karta pre naberanie a prehrávanie videa BlackMagic Design Decklink 4K Extreme 12G, software pre stream vMix Pro Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 212,80 2212.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie_II PRIMETIME production s.r.o. 116 716,00 116716.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Videoréžia Black Magic Constellation 8K s hardwérovým kontrolným panelom a 8 kanálovým záznamom alebo ekvivalentné zariadenia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 17 743,00 17743.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
TECHNOLÓGIE PRE ZÁZNAM, SPRACOVANIE, VYSIELANIE A ARCHIVOVANIE AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL ABCreative s.r.o. 108 015,00 108015.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 43 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Jenča
Adresa:
Skořepka 2 Praha 1 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Sipos
Adresa:
Líščie Nivy 12 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2018
Záznam do:
15. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Sipos
Adresa:
Čiernovodská 6 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. August 2017
Záznam do:
8. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
V4 Legal, s.r.o.
Adresa:
Tvrdého 4 Žilina 01001
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 15.05.2020 do: 8.10.2020

StiahniZáznam platný od: 8.08.2018 do: 15.05.2020

StiahniZáznam platný od: 31.08.2017 do: 8.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×