Dodávateľ

ABCOM Košice s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ABCOM Košice s.r.o.

IČO: 46112961

Adresa: Rumunská 11, Košice

Registračné číslo: 2021/3-PO-F5839

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Marec 2021

Záznam platný do: 10. Marec 2024

Posledná zmena: 11. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 89 779,77 EUR 97 97
2017 7 333,33 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 89 779,77 EUR 97 97
2017 7 333,33 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 352,58 352.58 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 9 475,41 9475.41 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 749,00 749.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 475,00 475.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 1 640,95 1640.95 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 4 475,00 4475.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 558,33 1558.33 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 550,00 550.00 EUR
HOREZZA, a.s. 1 127,95 127.95 EUR
Dopravný úrad 1 524,99 524.99 EUR
Mesto Komárno 1 405,83 405.83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 4 443,33 4443.33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 086,67 1086.67 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 387,50 387.50 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 1 117,00 1117.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 2 545,83 2545.83 EUR
Mesto Humenné 1 607,50 607.50 EUR
Mesto Košice 1 0,00 0.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 3 904,98 3904.98 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 708,33 708.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 441,67 441.67 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 2 060,00 2060.00 EUR
Mesto Ilava 1 221,25 221.25 EUR
Mesto Michalovce 1 459,58 459.58 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 041,66 1041.66 EUR
Mesto Hlohovec 2 1 648,33 1648.33 EUR
Gymnázium 1 122,92 122.92 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 1 630,00 1630.00 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 2 1 521,67 1521.67 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 1 675,00 675.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 819,00 819.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 8 446,60 8446.60 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 24,17 24.17 EUR
Národný onkologický ústav 1 534,90 534.90 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 360,41 360.41 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Ústav informatiky SAV 1 135,00 135.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 3 1 579,77 1579.77 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 349,92 349.92 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 591,67 591.67 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 3 233,33 3233.33 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 515,83 515.83 EUR
Základná škola Šrobárova 1 278,33 278.33 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 2 854,74 2854.74 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 1 050,00 1050.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 422,57 1422.57 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 2 733,33 2733.33 EUR
Okresný súd Humenné 1 0,00 0.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 4 784,33 4784.33 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 1 404,17 1404.17 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 2 049,99 2049.99 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 6 971,08 6971.08 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 1 000,00 1000.00 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 4 890,70 4890.70 EUR
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 1 3 058,33 3058.33 EUR
Mestská knižnica Bratislava 1 3 066,67 3066.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 499,00 499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 786,00 786.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Okresný súd Humenné 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Wifi router AC1750 Wireless Dual Band Gigabit RouterArcher C7 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 102,50 102.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Gréckokatolícka charita Prešov 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk HDD HOREZZA, a.s. 172,00 172.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook s dokovacou stanicou Protimonopolný úrad SR 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
výpočtový technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 366,00 1366.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 330,00 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SATA hard disk Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 268,00 2268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň a spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1ks notebooku Generálna prokuratúra SR 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvertibilný notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 398,00 398.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava: osobný počítač, monitor, tlačiareň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 367,00 3367.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Národné lesnícke centrum (NLC) 465,00 465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook LENOVO E550 15,6"HD/I3-4005U/4G/500GB/ATI 2G/W7P+W8.1P alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska skartovačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 526,00 526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Košice 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Humenné 798,00 798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 125,85 1125.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, stolový PC, multifunkčná tlačiareň, tlačiareň Slovenská stavebná inšpekcia 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 293,00 2293.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu 709,59 709.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SSD disk a RAM pamäť Ústav informatiky SAV 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových, pamäťových, micro SD kariet s adaptérom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 010,00 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronika pre materskú školu_81 Mesto Komárno 488,00 488.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň I-Sensys Canon LBP6310dn+PowerLine Mesto Ilava 355,00 355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvertibilný notebook s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 482,00 482.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťová karta SanDisk Extreme SDXC 64 GB Class 10 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook ASUS (PN: F555UB-DM036T) 15,6" FHD, i5-6200U 8GB/2TB/GT940M 2GB/W10 čierny, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit Národný onkologický ústav 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
32" LED Samsung DM32E-FHD, 400cd, DP, Mi, Wifi, 24/7 alebo ekvivalentný alebo ekvivalent Dopravný úrad 740,88 740.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 421,00 1421.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 288,28 1288.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – notebook a mobilný ručný farebný skener Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 825,78 825.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-C4017T Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň a PC kancelársky s príslušenstvom Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 890,00 1890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo k VT, tonery Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 5 035,88 5035.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 332,00 1332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-C4017T Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný Počítač s príslušenstvom Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač pre grafické pracovisko Trnavský samosprávny kraj 6 210,50 6210.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vypočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 199,00 1199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň farebná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 329,00 329.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku - HP Pavilion 17-g108nc Sunset Red + myš alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Acer Aspire F15 Black Aluminium Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový osobný počítač Inšpektorát práce Banská Bystrica 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 145,88 1145.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet 9.7+ LTE s púzdrom Ústav experimentálnej fyziky SAV 604,19 604.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 435,00 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný pracovný notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 577,66 577.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava hardvérových súčastí zariadenia PANDA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Monitor 24" Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP Acer X137WHH - 3700Lum, WXGA, 20000:1, HDMI Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 3 150,00 3150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ultrabook a kamera Katolícka univerzita v Ružomberku 1 041,66 1041.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatické multifunkčné zariadenie a farebná laserová tlačiareň Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
All in one počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 930,00 3930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, notebooky a tlačiarne Stredná odborná škola elektrotechnická 9 200,00 9200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kluc 64 GB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor +ext hdd+usb flash pamet Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad X260 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 125,00 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačovej myši bezdrôtovej Encyklopedický ústav SAV 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 27" Encyklopedický ústav SAV 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 247,82 2247.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 561,00 561.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Gymnázium 189,53 189.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optická myš, klávesnica, ultratenká externá DVD napaľovačka Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 3 594,00 3594.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač stolový, prenosný, tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 380,00 2380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 1 540,00 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom Mestská knižnica Bratislava 4 440,00 4440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 672,50 672.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Základná škola Šrobárova 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dataprojektory Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 122,00 1122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 232,00 232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525,00 525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monotor, Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiele multifunkčné laserové zariadenie, klávesnica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Stolný PC HP Slimline 260-a180nc 2. Monitor Philips 243V5QHSBA/00 3. Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CE740A black Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 708,33 708.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 729,00 729.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebooky kancelárske: 2 kusy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 585,00 1585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 104 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dalma Stehlíková
Adresa:
Dvorkinova 18 Bratislava 04022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Nemčok
Adresa:
Čordákova 27 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×