Dodávateľ

DIZART, s.r.o.

Kostolné Kračany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DIZART, s.r.o.

IČO: 44509910

Adresa: Pinkove Kračany 10, Kostolné Kračany

Registračné číslo: 2021/12-PO-D9836

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. December 2021

Záznam platný do: 7. December 2024

Posledná zmena: 8. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 29 530,17 EUR 10 10
2017 5 313,00 EUR 2 2
2018 320,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 29 530,17 EUR 10 10
2017 5 313,00 EUR 2 2
2018 320,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Malacky 1 12 450,00 12450.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 8 990,00 8990.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2 499,17 2499.17 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 1 711,00 1711.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 320,00 320.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 3 450,00 3450.00 EUR
Železiarne Podbrezová, a.s. 1 3 880,00 3880.00 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 1 863,00 1863.00 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač materiálov alebo ekvivalent Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 960,00 960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730,00 730.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 730,00 730.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Flexibilný výstavný systém s grafickým spracovaním a LED TV Železiarne Podbrezová, a.s. 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač novín Mesto Malacky 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátu A1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 240,00 240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Exteriérové vlajky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač plagátov Galéria mesta Bratislavy 230,00 230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stany Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 700,00 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač plagátov Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 2 546,00 2546.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4 540,00 4540.0 EUR 2017 Služby Nie 1
zalomenie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Eugen Tóth
Adresa:
Pinkove Kračany 10 Kostolné Kračany 93003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erika Tóth
Adresa:
Pinkove Kračany 10 Kostolné Kračany 930 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×