Dodávateľ

FIBI, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FIBI, s.r.o.

IČO: 35845821

Adresa: Budatínska 17, Bratislava

Registračné číslo: 2015/8-PO-D8570

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. August 2015

Záznam platný do: 6. August 2018

Posledná zmena: 16. December 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 105 566,67 EUR 14 14
2017 30 898,67 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 105 566,67 EUR 14 14
2017 30 898,67 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 105,00 105.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 5 392,00 5392.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 679,00 679.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 270,00 3270.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 2 187,50 2187.50 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 6 781,33 6781.33 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 48 903,34 48903.34 EUR
Mesto Košice 1 16 241,58 16241.58 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 15 916,67 15916.67 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 375,00 1375.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 7 399,92 7399.92 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 950,00 950.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 5 165,83 5165.83 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 319,00 319.00 EUR
Zoologická záhrada 1 15 991,67 15991.67 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 237,50 237.50 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 5 550,00 5550.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výstražno-ochranný odev oranžový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 680,00 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tričká s krátkym rukávom a potlačou Mesto Košice 21 600,00 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 120,00 4120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 360,00 6360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, poznámkový blok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety OP VaI/OP ĽZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25 360,80 25360.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné propagačné predmety Technická inšpekcia, a.s. 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenný kalendár 2017 s vyhotovením potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 585,00 585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendár 2017 - propagačno - informačný minidiár Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reflexné pásky s potlačou Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 6 489,00 6489.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 967,00 4967.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov , diárov2018, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2017 s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Štipec americký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 154,84 154.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2018 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 167,00 167.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou/logom obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava 3 583,02 3583.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Mesto Banská Bystrica 9 664,02 9664.02 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kalendáre, diáre na rok 2018 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 3 394,80 3394.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné predmety (111_2017) Zoologická záhrada 35 783,60 35783.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 218,00 1218.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 36 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zuzana Pauerová
Adresa:
Budatínska 17 Bratislava 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×