Dodávateľ

ADAM A SYN s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ADAM a SYN s.r.o.

IČO: 35842130

Adresa: Jeséniova 3/a, Bratislava

Registračné číslo: 2021/5-PO-F6364

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Máj 2021

Záznam platný do: 3. Máj 2024

Posledná zmena: 4. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 30 184,17 EUR 10 10
2017 55 248,77 EUR 12 12
2018 8 591,65 EUR 6 6
2019 31 243,00 EUR 8 8
2020 9 489,91 EUR 4 4
2021 19 114,17 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 30 184,17 EUR 10 10
2017 55 248,77 EUR 12 12
2018 8 591,65 EUR 6 6
2019 31 243,00 EUR 8 8
2020 9 489,91 EUR 4 4
2021 19 114,17 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 11 355,90 11355.90 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 14 979,17 14979.17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 678,00 678.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 96,67 96.67 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 7 299,00 7299.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 759,13 759.13 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 2 983,07 2983.07 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 41 961,39 41961.39 EUR
Slovenské národné divadlo 15 60 009,91 60009.91 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 649,99 1649.99 EUR
Národný onkologický ústav 1 3 446,28 3446.28 EUR
Divadlo Nová scéna 3 7 764,16 7764.16 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 889,00 889.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Svietidla LED - evidencia I. Národný onkologický ústav 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 380,00 3380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor SONY VPL-VW520ES a náhradný lampový modul LMP-H280 alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 739,04 20739.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne lampy do rôznych dataprojektorov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa do projektora ET- LAD510 alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 580,00 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup žiaroviek pre efektové osvetlenie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje a držiaky reflektorov Divadlo Nová scéna 4 860,00 4860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa do datavideoprojektora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
lampa do projektora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa do datavideoprojektora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 527,00 527.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elipsoidné reflektory Spotlight Source Four junior zoom 25°-50° plus gobo holder (ETC S4 Jr 25°-50° Zoom Profile) Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje do videoprojektorov Slovenské národné divadlo 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje do efektových reflektorov Slovenské národné divadlo 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje do halogénových reflektorov Slovenské národné divadlo 17 400,00 17400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné žiarovky do spätného projektora Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 142,00 142.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 911,00 911.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa do dataprojektora Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pódium NIVTEC Flexibel Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 27 500,00 27500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdvíhacie zariadenie typu Towerlift na zdvíhanie hliníkových konštrukcií pre osvetľovaciu techniku Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tieline i-Mix G3 Mixer/Codec Rozhlas a televízia Slovenska 8 512,00 8512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné filtre Slovenské národné divadlo 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa s modulom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 3 420,00 3420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky Slovenské národné divadlo 2 450,00 2450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lampa do dataprojektorov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lampa pre dataprojektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 128,00 128.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pódium NIVTEC Flexibel Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 19 800,00 19800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lampa do dataprojektora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 456,00 456.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
žiarovka OSRAM do svetlotechnického systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 986,72 10986.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Halogénové žiarovky, PK30d Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 999,00 2999.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lampa do dataprojektora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 062,00 1062.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 10 000,00 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 10 000,00 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 72 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Dagmar Pastorková
Adresa:
Jeséniova 3A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Adam Pastorek
Adresa:
Goláňová 7 Bratislava 2 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Adam Pastorek
Adresa:
Goláňová 7 Bratislava 2 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
22. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Adam Pastorek
Adresa:
Goláňová 7 Bratislava 2 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dagmar Pastorková
Adresa:
Goláňová 7 Bratislava 2 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Barger Prekop s.r.o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 22.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×