Dodávateľ

Ing. Igor Liba - Bali

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Igor Liba - Bali

IČO: 17529069

Adresa: Saratovská 7, Bratislava - Dúbravka

Registračné číslo: 2021/6-FO-F6736

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Jún 2021

Záznam platný do: 8. Jún 2024

Posledná zmena: 9. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 251,47 EUR 21 21
2017 6 234,29 EUR 20 20
2018 7 076,34 EUR 7 7
2019 3 480,67 EUR 6 6
2020 58,33 EUR 2 2
2021 3 800,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 251,47 EUR 21 21
2017 6 234,29 EUR 20 20
2018 7 076,34 EUR 7 7
2019 3 480,67 EUR 6 6
2020 58,33 EUR 2 2
2021 3 800,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 778,33 778.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 546,67 546.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 6 102,18 6102.18 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 369,09 369.09 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 4 3 350,00 3350.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 375,00 375.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 80,00 80.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500,00 500.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 4 764,00 4764.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 9 038,78 9038.78 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 405,00 405.00 EUR
Ústav zoológie SAV 1 420,83 420.83 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 458,72 458.72 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 425,00 425.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 127,50 1127.50 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 160,00 160.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laboratórne pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 603,41 603.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Membránové filtre Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre, ihly, striekačky Výskumný ústav vodného hospodárstva 462,00 462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre, Membránové filtre, Spotrebný materiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky, filtračný papier Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 220,00 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho miska Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inokulačná kľučka 1 mikroliter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 456,00 1456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrocentrifugačné skúmavky so zamkom/eppendorfky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 130,42 130.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
centrifugačná skúmavka s membránou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 685,00 685.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračný papier Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetovací nástavec Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky, PCR skúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pumpa na ručný odber vzoriek Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 332,00 332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická nastaviteľná autoklávovateľná pipeta so špičkami Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 235,80 235.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trepačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 484,00 484.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 322,80 322.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 139,00 139.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, laboratórne pomôcky, sklenené výrobky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 390,00 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 412,00 412.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 727,00 727.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada striekačiek a striekačkových filtrov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333,33 333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Očkovacie hokejky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 82,00 82.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Miska podložná plastová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 792,00 792.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 355,00 1355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 100,97 100.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky na mikropipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 130,80 130.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifugačné skúmavky s viečkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102,00 102.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky s viečkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 158,40 158.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikropipety Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál, rukavice Ústav zoológie SAV 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikropipeta jednokanálová automatická a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ULTRAFREE MC SV 100/PK Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 137,08 137.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho misky plastové sterilné, nedelené, číre; inokulačné kľučky plastové sterilné pevné Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 154,00 154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipety a príslušenstvo, ježko na sušenie laboratórneho skla Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 415,00 415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednokanálové pipety s fixným objemom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 820,00 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória – pipety a stojan na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 045,30 2045.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetická miešačka s keramickou doskou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Očkovacie hokejky sterilné Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kryoboxy, laboratórne stojany, inokulačné kľučky, odberové tampóny Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 10 950,00 10950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 108,00 1108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pomôcky pre filtráciu roztokov Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 252,00 252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 240,00 1240.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne misky plastové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440,00 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 240,00 2240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetovací nástavec Accu-jet s dobíjačkou alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 492,00 492.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 690,00 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný materiál - filtre a bunkové stierky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 345,00 345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný materiál - kryo nádoby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 295,00 295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Filtre membránové Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 128,50 128.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 63,07 63.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Filtračné sety a filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 842,58 4842.58 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 71 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Igor Liba
Adresa:
Saratovská 7 Bratislava-Dúbravka 841 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×