Dodávateľ

ELPO, s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELPO, s.r.o.

IČO: 36450359

Adresa: Hraničná 666/12, Poprad

Registračné číslo: 2021/4-PO-D6826

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Apríl 2021

Záznam platný do: 23. Apríl 2024

Posledná zmena: 17. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 770,80 EUR 8 8
2017 1 413,01 EUR 2 2
2018 5 210,00 EUR 2 2
2019 16 800,00 EUR 1 1
2020 44 235,00 EUR 2 2
2021 947,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 770,80 EUR 8 8
2017 1 413,01 EUR 2 2
2018 5 210,00 EUR 2 2
2019 61 035,00 EUR 3 3
2021 947,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 840,01 1840.01 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 1 480,00 1480.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 520,00 520.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 500,00 1500.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 4 690,00 4690.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 46 204,00 46204.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 346,00 346.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 4 656,00 4656.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 16 800,00 16800.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 437,30 437.30 EUR
Základná škola 1 382,50 382.50 EUR
Materská škola Linzbothová 18, 821 06 Bratislava (s elokovanými triedami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4) 1 520,00 520.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia Trenčiansky samosprávny kraj 1 554,00 1554.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 3 Sociálna poisťovňa, ústredie 2 799,00 2799.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 8 Sociálna poisťovňa, ústredie 673,50 673.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia elektrického náradia, strojov, spotrebičov a predĺžovacích prívodov Základná škola 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych klapiek Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia elektrických spotrebičov – zásuvky, spotrebiče, predlžovacie šnúry Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 12 360,00 12360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov - hydrantov, požiarných hadíc a ich tlakové skúšky. Ekonomická univerzita v Bratislave 532,00 532.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia nízkonapäťových rozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 335,00 1335.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízia elektrických spotrebičov Materská škola Linzbothová 18, 821 06 Bratislava (s elokovanými triedami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4) 960,00 960.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 912,00 15912.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné skúšky a odborné prehliadky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 25 812,00 25812.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Bratislavský a Trnavský kraj Sociálna poisťovňa, ústredie 76 680,00 76680.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Trenčiansky a Nitriansky kraj Sociálna poisťovňa, ústredie 25 800,00 25800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontroly hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Kubáň
Adresa:
Novomeského 3918/19 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Černický
Adresa:
Skalná 655/19 Svit 05921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Vdovják
Adresa:
Záhradnícka 319/6A Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×