Dodávateľ

EURIS, spol. s r.o.

Rožňava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EURIS, spol. s r.o.

IČO: 31684076

Adresa: Šafárikova 116 A, Rožňava

Registračné číslo: 2018/12-PO-D9756

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. December 2018

Záznam platný do: 2. December 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 75 220,67 EUR 11 11
2017 21 474,00 EUR 4 4
2018 2 791,66 EUR 2 2
2019 15 248,59 EUR 3 3
2020 181,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 75 220,67 EUR 11 11
2017 21 474,00 EUR 4 4
2018 2 791,66 EUR 2 2
2019 15 248,59 EUR 3 3
2020 181,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 181,67 181.67 EUR
Mesto Rožňava 1 10 366,67 10366.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 38 299,17 38299.17 EUR
Slovenské národné múzeum 1 2 999,00 2999.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 14 879,41 14879.41 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 16 989,00 16989.00 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 566,67 566.67 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 13 645,00 13645.00 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 1 16 990,00 16990.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Motorová jednotka JIKOV 1447 DV na malotraktor AGZAT s riadidlami alebo ekvivalent Obec Veľká Ves nad Ipľom 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka ŽŤR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 224,00 5224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Kubota GR 2120 Mesto Rožňava 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini nakladač s kabínou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 45 960,00 45960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 223,00 223.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 962,00 962.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 612,10 612.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 099,00 1099.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 540,00 3540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na bubnovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fréza na pne k traktoru ZETOR PROXIMA PLUS 100 Správa mestskej zelene v Košiciach 16 990,00 16990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 803,00 803.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 523,00 1523.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna traktorová kosačka s košom Slovenské národné múzeum 3 250,00 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fréza na pne na traktor Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 20 400,00 20400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky ŽTR 140 a 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 343,00 2343.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 875,00 1875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 925,00 1925.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 13 661,50 13661.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 366,00 366.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely do traktorov - ND na ŽTR 165 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 234,12 234.12 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 13 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Mlynár
Adresa:
Gemerská 16 Rožňava 04801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Glassa
Adresa:
Honce 154 Honce 04932
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Mlynár
Adresa:
Gemerská 16 Rožňava 04801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Glassa
Adresa:
Honce 154 Honce 04932
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Zuzana Rovná
Adresa:
Jazzova 2 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×