Dodávateľ

Benedikt Procházka - PROBE

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Benedikt Procházka - PROBE

IČO: 10829296

Adresa: Rudlovská 32, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2021/6-FO-F6812

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Jún 2021

Záznam platný do: 15. Jún 2024

Posledná zmena: 16. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 175 727,84 EUR 15 15
2017 75 616,07 EUR 5 5
2018 14 791,66 EUR 7 7
2019 27 120,17 EUR 5 5
2020 193 840,82 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 175 727,84 EUR 15 15
2017 75 616,07 EUR 5 5
2018 14 791,66 EUR 7 7
2019 27 120,17 EUR 5 5
2020 193 840,82 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 520,83 1520.83 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 0,00 0.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 100 449,40 100449.40 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 14 000,00 14000.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 102 600,00 102600.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 6 666,66 6666.66 EUR
Centrum sociálnych služieb Duhový sen Kalinov 1 8 297,00 8297.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 7 500,00 7500.00 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 6 646,00 6646.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 6 658,33 6658.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 2 999,17 2999.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 80 495,83 80495.83 EUR
Domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 46 840,00 46840.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 4 941,67 4941.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 4 325,00 4325.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 9 240,00 9240.00 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 0,00 0.00 EUR
Domov MÁRIE 2 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 1 3 375,00 3375.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 6 170,00 6170.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 6 000,83 6000.83 EUR
Domov sociálnych služieb 1 4 116,67 4116.67 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 3 960,00 3960.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 4 516,67 4516.67 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 3 226,67 3226.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 1 5 250,00 5250.00 EUR
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 1 37 950,00 37950.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 1 2 875,00 2875.00 EUR
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 1 3 910,00 3910.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 2 565,83 2565.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Profesionálna práčka DOMUS R10 elebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická vysokoobrátková práčka DHS 11 alebo ekvivalent bez nutnosti kotvenia k zemi Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
profesionálny korytový žehlič Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 4 272,00 4272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sušička prádla Centrum sociálnych služieb - DEMY 7 336,00 7336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienická barierová práčka Primus MB44 alebo ekvivalent Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 60 384,00 60384.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny korytový žehlič Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 5 700,00 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka, osadenie a zapojenie priemyselnej práčky s automatickým dávkovacím systémom alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb Duhový sen Kalinov 10 848,00 10848.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná priemyselná práčka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová automatická, vysokootačková, odpružená priemyselná práčka Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 5 688,00 5688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná sušička Centrum sociálnych služieb ORAVA 4 041,00 4041.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bariérové hygienické prekladacie práčky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 52 500,00 52500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná práčka Fagor LA-11 TP E alebo ekvivalent Domov MÁRIE 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie profesionálnej práčovne Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 45 640,00 45640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sušička Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 552,00 3552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka FAGOR Touch Plus Control 18 kg LR-18 TP E a sušička prádla FAGOR SR-35 MP E Domov MÁRIE 13 345,00 13345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný bubnový sušič Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bariérové hygienické prekladacie práčky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná bubnová sušička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 384,00 18384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná profesionálna práčka DHS 11 E Touch Domov sociálnych služieb 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná veľkokapacitná práčka 10 kg Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 4 548,00 4548.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup korytového žehliča Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 6 948,00 6948.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná sušička prádla DTP 18 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 3 700,00 3700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny valcový žehlič 2 ks Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 18 960,00 18960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
profesionálny korytový žehlič Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Primus FX240 alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 11 500,00 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žehliaci pneumatický parou vyhrievaný lis na tvarový odev Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatická práčka Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 025,64 4025.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna práčka do 15 kg Centrum sociálnych služieb - AVE 6 835,20 6835.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná odpružená práčka MIELE PW6080 EL LP alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Valcový žehlič Centrum sociálnych služieb - Juh 14 425,20 14425.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka priemyselná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 100,00 11100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčovňa Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 102 600,00 102600.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Žehlička naparovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné práčovnícke zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 96 596,90 96596.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná sušička Centrum sociálnych služieb - LIPA 3 771,60 3771.6 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 64 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Benedikt Procházka
Adresa:
Rudlovská 32 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Blanka Gondová
Adresa:
Skuteckého 30 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.05.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×