Dodávateľ

BUKÓZA ENERGO, a. s.

Hencovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BUKÓZA ENERGO, a. s.

IČO: 43806643

Adresa: Hencovská 2073, Hencovce

Registračné číslo: 2021/10-PO-F7787

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Október 2021

Záznam platný do: 27. Október 2024

Posledná zmena: 28. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 321 952,41 EUR 17 17
2017 166 727,24 EUR 10 10
2018 280 379,29 EUR 12 12
2019 6 527,42 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 321 952,41 EUR 17 17
2017 166 727,24 EUR 10 10
2018 280 379,29 EUR 12 12
2019 6 527,42 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Bardejov 1 11 624,84 11624.84 EUR
Obec Šenkvice 1 43 425,75 43425.75 EUR
Psychiatrická nemocnica 2 104 991,01 104991.01 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 15 202,38 15202.38 EUR
Mesto Sabinov 1 0,00 0.00 EUR
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 2 123 124,42 123124.42 EUR
Obec Prestavlky 1 19 493,98 19493.98 EUR
Obec Dlhé Klčovo 1 12 846,42 12846.42 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 12 429,83 12429.83 EUR
Obec Konská 1 6 838,27 6838.27 EUR
Hotelová akadémia 3 35 216,84 35216.84 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 25 425,27 25425.27 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 31 736,21 31736.21 EUR
Základná škola Horný Vadičov 4 21 188,68 21188.68 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 3 328,00 3328.00 EUR
Základná škola Šenkvice 2 22 040,33 22040.33 EUR
Materská škola v Šenkviciach 1 2 577,86 2577.86 EUR
Základná škola s materskou školou Rosina 2 45 311,22 45311.22 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 1 14 231,15 14231.15 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 2 35 528,22 35528.22 EUR
Obec Poproč 1 25 844,48 25844.48 EUR
Základná škola Dolná Tižina 1 15 272,32 15272.32 EUR
Reedukačné centrum 2 40 509,18 40509.18 EUR
MŠ Šafáriková 2 14 346,67 14346.67 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 1 35 931,13 35931.13 EUR
Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 1 16 019,71 16019.71 EUR
Základná škola s materskou školou Hôrky 1 21 242,35 21242.35 EUR
Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 1 19 859,84 19859.84 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie Mesto Sabinov 129 800,00 129800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých 5 700,00 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Konská EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Šenkvice 61 500,00 61500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Šenkvice 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Materská škola v Šenkviciach 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica 61 577,76 61577.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 41 300,00 41300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Dolná Tižina EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 26 000,00 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 65 050,60 65050.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MŠ Šafáriková 8 380,00 8380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 55 008,00 55008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Poproč 41 970,00 41970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mestská časť Bratislava - Vajnory 34 500,00 34500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018,2019 Obec Prestavlky 28 738,00 28738.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 13 100,00 13100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola Šenkvice 18 717,00 18717.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 20 850,00 20850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola 15 100,00 15100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 17 250,00 17250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Hôrky 26 262,00 26262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Psychiatrická nemocnica 72 677,24 72677.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Reedukačné centrum 26 000,00 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 18 253,74 18253.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Dlhé Klčovo 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 25 397,00 25397.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Bardejov 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 24 720,00 24720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Hotelová akadémia 19 150,00 19150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina 29 500,00 29500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 11 500,00 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie MŠ Šafáriková 10 200,00 10200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 109 800,00 109800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Základná škola Horný Vadičov 8 100,00 8100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 16 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Róbert Švec
Adresa:
J. Fučíka 26 Kalná nad Hronom 93532
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Švec
Adresa:
J. Fučíka 26 Kalná nad Hronom 93532
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
1. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Simčo
Adresa:
Školská 214 Modra nad Cirochou 06782
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Želinský
Adresa:
182 Krásnovce 07201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Erik Kadlec
Adresa:
Partizánska 436/57 Nitra 94911
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
TAX DEFENDER, s.r.o.
Adresa:
Hlavná 81/A Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 1.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×