Dodávateľ

LK Consult, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LK Consult, s. r. o.

IČO: 50246445

Adresa: Tolstého 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2016/6-PO-E1532

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Jún 2016

Záznam platný do: 10. Jún 2019

Posledná zmena: 15. Jún 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 182,92 EUR 1 1
2017 203 131,00 EUR 13 13
2018 103 380,86 EUR 11 11
2019 2 916,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 182,92 EUR 1 1
2017 203 131,00 EUR 13 13
2018 103 380,86 EUR 11 11
2019 2 916,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 3 223,99 3223.99 EUR
Mesto Trnava 1 15 142,50 15142.50 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 188,00 188.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 229,00 229.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 14 400,00 14400.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 183,00 1183.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 4 329,17 4329.17 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 839,20 839.20 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 5 791,67 5791.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 3 833,00 3833.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 5 200,00 5200.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 6 075,00 6075.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 3 833,33 3833.33 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 25 795,00 25795.00 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 1 500,00 1500.00 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 2 600,00 2600.00 EUR
Ústav polymérov SAV 1 570,00 570.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 182,92 182.92 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 18 000,00 18000.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 11 800,00 11800.00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 11 980,00 11980.00 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 42 916,67 42916.67 EUR
Centrum právnej pomoci 1 0,00 0.00 EUR
Združenie obcí Bánovecko 1 129 999,00 129999.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Otočné kancelárske stoličky na kolieskach Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 28 420,00 28420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky otočné Ministerstvo financií Slovenskej republiky 11 340,00 11340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 872,20 1872.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky II. Centrum právnej pomoci 13 080,48 13080.48 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky II. Okresný súd Banská Bystrica 22 500,00 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Elektrotechnický ústav SAV 7 020,08 7020.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup záhradných kompostérov do 800 l Združenie obcí Bánovecko 136 450,20 136450.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 46 955,48 46955.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 496,00 496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 777,00 2777.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školskú jedáleň Stredná odborná škola služieb a lesníctva 11 980,00 11980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Pôdohospodárska platobná agentúra 13 050,00 13050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 224,00 3224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 008,00 1008.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 6 198,00 6198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové dvere jednokrídlové plné a presklené Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl, Kontajner ku stolu, Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 099,60 1099.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Trnava 19 440,00 19440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-šatníková skriňa kombinovaná "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 73 750,00 73750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička II. Rozhlas a televízia Slovenska 22 000,00 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslo záťažové Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 688,00 3688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľuboslav Kurta
Adresa:
Beňadická 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×