Dodávateľ

MARCONI, s. r. o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MARCONI, s. r. o.

IČO: 45327700

Adresa: Kozmonautov 35, Martin

Registračné číslo: 2015/10-PO-D9334

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Október 2015

Záznam platný do: 14. Október 2018

Posledná zmena: 23. November 2015


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 514,38 EUR 15 15
2017 10 067,91 EUR 15 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 514,38 EUR 15 15
2017 10 067,91 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 298,32 298.32 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 870,16 870.16 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 261,65 261.65 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 418,99 7418.99 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 6 994,90 6994.90 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 484,17 484.17 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 7 083,32 7083.32 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 305,83 305.83 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 196,67 196.67 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1 385,00 1385.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 382,42 382.42 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 2 649,00 2649.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 1 113,79 1113.79 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 1 748,32 1748.32 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 249,99 1249.99 EUR
Ústav polymérov SAV 2 244,07 244.07 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 42,52 42.52 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 191,50 191.50 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 661,67 661.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stojany pre mikroskúmavky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95,00 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
membránové filtre nitrocelulózové Slovenský hydrometeorologický ústav 1 732,00 1732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračný papier Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápnomer podľa Janka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 11 480,40 11480.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 328,00 328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier filtračný Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 64,00 64.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna pipeta Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 759,00 759.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balónik gumový k byrete Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 198,00 198.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna mraznička Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 459,00 459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenený laboratórny tovar Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chladiacich skríň 570 litrových a chladničiek 166 litrových Centrum výcviku Lešť 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu - objem 222 litrov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 964,00 2964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre, Filtračné papiere Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 626,00 1626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup profesionálnych chladiacich a mraziacich skríň Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 240,00 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 679,00 679.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 117,30 117.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19,20 19.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednokanálová mikropipeta s nastaviteľným objemom a s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 281,00 281.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 225,00 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nastaviteľná jednokanálová mikropipeta 100-1000ul Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HLBOKOMRAZIACI BOX Univerzitná nemocnica Bratislava 9 990,00 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrostriekačka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 101,00 101.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky, Petriho misky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca do 170 litrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 157,20 157.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minitrepačka– vortex lab dancer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 244,00 244.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Višňovský
Adresa:
Izabely Textorisovej 13 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×