Dodávateľ

Andrej Holka

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Andrej Holka

IČO: 47711876

Adresa: Ulica Jaderná 6964/5, Trnava

Registračné číslo: 2016/6-FO-E1631

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Jún 2016

Záznam platný do: 22. Jún 2019

Posledná zmena: 16. Január 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 30 689,59 EUR 19 19
2017 184 036,45 EUR 28 28
2018 390 816,27 EUR 26 26
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 30 689,59 EUR 19 19
2017 184 036,45 EUR 28 28
2018 390 816,27 EUR 26 26

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 5 308,33 5308.33 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 15 000,00 15000.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 359,00 359.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 416,67 7416.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 699,98 699.98 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 5 099,98 5099.98 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 20 000,00 20000.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 2 799,00 2799.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 8 919,99 8919.99 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 25 945,00 25945.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 4 500,00 4500.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 1 294,63 1294.63 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 7 541,67 7541.67 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 7 983,33 7983.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 1 436,67 1436.67 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 1 226,67 1226.67 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 450,00 450.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 5 665,00 5665.00 EUR
Mesto Košice 1 1 916,67 1916.67 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 2 14 333,33 14333.33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 110,00 110.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 1 500,00 1500.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 2 457,18 2457.18 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 3 766,67 3766.67 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 30 374,16 30374.16 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 16 166,67 16166.67 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 42 750,00 42750.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 700,00 700.00 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 824,98 824.98 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 44 583,33 44583.33 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 41 339,98 41339.98 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 12 162 434,84 162434.84 EUR
Krajský súd v Trnave 1 9 500,00 9500.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 9 375,00 9375.00 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0,00 0.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 3 200,00 3200.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 2 765,00 2765.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 130,00 130.00 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 766,67 766.67 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 55 300,00 55300.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 53,66 53.66 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 12 999,99 12999.99 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 2 83,26 83.26 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 1 375,00 1375.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 559,68 559.68 EUR
Filozofický ústav SAV 2 970,32 970.32 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 116,00 116.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 23 444,00 23444.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ultrabook ASUS ZENBOOK UX305CA-FC026R čierny kovový Filozofický ústav SAV 769,00 769.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
iPad Air 2 32 GB WiFi Space Grey d4464013 Filozofický ústav SAV 441,00 441.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Harddisky, USB klúče, tlačiareň Centrum vedecko-technických informácií SR 1 940,00 1940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook alebo ekvivalent Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 472,33 3472.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentová multifunkčná tlačiareň Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 66,00 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 559,00 559.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná multifunkčná tlačiareň Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 756,00 756.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové tlačiarne Mesto Košice 2 880,00 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (notebooky, smartfóny, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 100,00 11100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový skener; Externý harddisk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 277,40 277.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 4 032,00 4032.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 230,40 230.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia a príslušenstvo alebo ekvivalent. Krajský súd v Trnave 13 805,00 13805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač HP 260 G2 DM alebo ekvivalent Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 27 053,02 27053.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup laserovej tlačiarne Encyklopedický ústav SAV 1 730,00 1730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň pre tlač z PC pre SP Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 138,00 138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice, monitory, notebooky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 5 636,85 5636.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 1/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 100,00 11100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar DeLonghi ECAM 23.420 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 444,00 444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 5 580,00 5580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833,00 833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4 Fakultná nemocnica Trnava 3 840,00 3840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy A5 (2017), alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC komponenty - F Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačná pamäť Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, monitor a pracovná stanica Vysoká škola výtvarných umení 6 426,00 6426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače, monitory, klávesnice a optické myši Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty do PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Benzínový fukár - vysávač Hecht 9265 Slovenské národné múzeum 117,00 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 17 760,00 17760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reproduktorový systém Stredná zdravotnícka škola 139,80 139.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výkonné kancelárske počítače - rozmer Small form factor Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 11 100,00 11100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - notebooky a osobný počítač Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 24 360,00 24360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 11 852,60 11852.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP Laser Jet PRO M402dne Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 190,00 2190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilný telefón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 905,00 3905.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zostava HW 2017 - PC mini tower, monitor, klávesnica, myš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12 568,50 12568.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 36 763,02 36763.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie maintenance kitov a originálnych tonerov do tlačiarní Akadémia Policajného zboru v Bratislave 42 000,00 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 22 602,00 22602.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT 2018 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 507,00 2507.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava pre laboratóriá a učebne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 78 680,00 78680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava pre laboratóriá a učebne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 83 052,00 83052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT technika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 16 138,19 16138.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 66 900,00 66900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 485,00 1485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 384,05 16384.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítače, tablety, tlačiareň Stredná priemyselná škola elektrotechnická 32 000,00 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory 24“ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 147,32 1147.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet PC Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 512,00 7512.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 627,00 2627.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 10 035,00 10035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 619,00 1619.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IP kamera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 58,25 58.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, počítač Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 672,11 5672.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výkonná pracovná stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 15 526,17 15526.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup počítačových komponentov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 360,00 12360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT technika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 402,67 10402.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 415,00 1415.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Mestská časť Bratislava - Petržalka 42 000,00 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy + externý disk s púzdrom + batérie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 444,00 2444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook + monitor + SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 906,00 1906.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 935,00 6935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 79 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Andrej Holka
Adresa:
Jaderná 6964/5 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×