Dodávateľ

InterMedical Plus, a.s.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: InterMedical Plus, s.r.o.

IČO: 50085999

Adresa: Hodžova 11, Nitra

Registračné číslo: 2019/8-PO-E1975

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. August 2019

Záznam platný do: 15. August 2022

Posledná zmena: 27. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 89 432,48 EUR 8 8
2017 236 850,07 EUR 8 8
2018 220 749,08 EUR 2 2
2019 6 804 200,33 EUR 8 9
2020 12 283 001,56 EUR 17 32
2021 1 894 308,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 89 432,48 EUR 8 8
2017 236 850,07 EUR 8 8
2018 220 749,08 EUR 2 2
2019 6 801 704,33 EUR 7 8
2020 12 279 717,56 EUR 17 30
2021 1 900 088,00 EUR 6 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 46 475,00 46475.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 4 537 571,00 4537571.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 28 409,00 28409.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 114 999,99 114999.99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 28 907,00 28907.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 5 591 245,50 5591245.50 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 139 264,00 139264.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 47 980,00 47980.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 59 182,45 59182.45 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 243 733,00 243733.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 10 273 177,00 10273177.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 277 888,11 277888.11 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 122 463,00 122463.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 17 246,47 17246.47 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kontrastné látky - jopamidol 200ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 560,10 9560.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 716,99 716.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 390,16 390.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 390,08 2390.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 526,50 6526.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 901,43 3901.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastná látka - účinná látka /Jopamidol/ Nemocnica Poprad a. s. 59 190,00 59190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 789,78 9789.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 500ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 105,99 26105.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový flexibilný ureteroskop Univerzitná nemocnica Martin 9 100,00 9100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suburetrálna páska Fakultná nemocnica Trenčín 38 863,00 38863.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 345,64 2345.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 527,16 15527.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 100ml (300mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 297,00 15297.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrastné látky - jopamidol 50ml (370mg/ml) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 000,00 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlakový injektor pre CT prístroj Univerzitná nemocnica Bratislava 115 000,00 115000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly na biopsiu kostnej drene aspiračná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 900,00 6900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Generátor srdcových impulzov implantovateľný s príslušenstvom (nabíjačka, testovací kábel) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 215 000,00 215000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 290,00 208290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 642,00 11642.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 707 774,00 22707774.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 334 046,00 24334046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003,00 17009003.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 869,00 24869.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18 592,00 18592.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultrazvukové aspirátory, cholangioskop a urologický holmiový laser Fakultná nemocnica Nitra 461 441,00 461441.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 498 077,00 4498077.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl Univerzitná nemocnica Martin 327 264,00 327264.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ihly na biopsiu kostnej drene aspiračná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 898,88 6898.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Urologický laser Fakultná nemocnica Trenčín 83 600,00 83600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Injektor na aplikáciu kontrastných látok pre CT a Angio prístroj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 46 500,00 46500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Implantabilné elektroimpulzné prístroje, systémy pre srdcovú resynchronizáciu a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 834 039,00 17834039.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 239 580,00 21239580.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Chirurgické plášte - jednorázové Univerzitná nemocnica Martin 80 000,00 80000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 248,00 1248.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ihly na biopsiu kostnej drene, aspiračná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 898,88 6898.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na punkčné transseptálne ihly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 54 395,00 54395.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre oddelenie arytmií a kardiostimulácie určený predovšetkým pre diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 378 088,00 3378088.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 180 759,00 180759.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Implantovateľné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 595 326,00 13595326.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Integrovaný systém na elektroanatomický maping a elektrofyziológia Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 210 000,00 210000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 611 829,00 1611829.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčné arytmologické a rádiologické výkony zamerané na diagnostiku a terapiu srdcovo-cievnych ochorení Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 359 132,00 14359132.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Boston Scientific Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 274,00 38274.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Kontrastné prostriedky na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 466 433,00 466433.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Holmiový laser pre urológiu Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 48 000,00 48000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 958,00 23958.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 874 812,00 2874812.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 104 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Jana Porubská PhD.
Adresa:
Kalinčiakova 15 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bibiana Šikulajová
Adresa:
Dlhé Diely III 25 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Porubský
Adresa:
Mostná 20 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
19. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Porubský
Adresa:
Mostná 20 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Dobiš
Adresa:
Sládkovičova 1 Nitra 949 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 19.04.2021 do: 29.06.2021

StiahniZáznam platný od: 28.11.2019 do: 19.04.2021

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 28.11.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Chirurgické plášte - jednorázové 80 000,00 EUR Tovary 25. Marec 2020 Univerzitná nemocnica Martin InterMedical Plus, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×