Dodávateľ

MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko

IČO: 47694858

Adresa: Pod Sokolice 6575, Trenčín

Registračné číslo: 2021/10-PO-F7786

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Október 2021

Záznam platný do: 26. Október 2024

Posledná zmena: 27. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 19 600,00 EUR 2 2
2018 96 918,91 EUR 2 2
2019 419,00 EUR 1 1
2020 3 877,06 EUR 4 4
2021 137 773,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 19 600,00 EUR 2 2
2018 96 918,91 EUR 2 2
2019 419,00 EUR 1 1
2020 3 877,06 EUR 4 4
2021 137 773,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 850,00 1850.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 419,00 419.00 EUR
Mesto Komárno 1 259,74 259.74 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 1 165,41 1165.41 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 96 659,17 96659.17 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 678,33 678.33 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 391,67 391.67 EUR
Divadlo Jána Palárika Trnava 1 19 208,33 19208.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 183,32 183.32 EUR
PROTONE, s. r. o. 1 137 773,00 137773.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Digitálny mixážny pult Yamaha CL3 + stagebox Rio1608-D (1 set) alebo ekvivalent Divadlo Jána Palárika Trnava 23 500,00 23500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štúdiový reproduktor - monitor Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 672,00 672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Audiovizuálna technika Mesto Brezová pod Bradlom 122 707,04 122707.04 EUR 2018 Tovary Áno 1
Bezdrôtový ručný mikrofón pre MŠ_148 Mesto Komárno 328,00 328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Megafón s mikrofónom Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 455,00 455.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenie Stredná zdravotnícka škola 241,03 241.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosná ozvučovacia súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 489,00 2489.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reproduktory a stojan Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 678,34 678.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Riadiaca jednotka a nástenný ovládač na osvetlenie VisualProduction CueCore 2 + Kiosc Touch Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 956,00 1956.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické vybavenie PROTONE, s. r. o. 137 888,00 137888.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×