Dodávateľ

Štefan Mesároš - VEZOPAX

Lieskovec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Štefan Mesároš - VEZOPAX

IČO: 10928693

Adresa: Lieskovská cesta 2737, Lieskovec

Registračné číslo: 2019/7-FO-E1794

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Júl 2019

Záznam platný do: 15. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 025,00 EUR 1 1
2017 153 137,49 EUR 7 7
2018 149 418,49 EUR 8 8
2019 284 866,66 EUR 10 10
2020 256 745,64 EUR 13 13
2021 110 198,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 025,00 EUR 1 1
2017 153 137,49 EUR 7 7
2018 170 668,49 EUR 9 9
2019 278 199,99 EUR 10 10
2020 242 162,31 EUR 12 12
2021 110 198,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 2 597,80 2597.80 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 48 390,00 48390.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 116 796,00 116796.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 58 747,00 58747.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 49 589,00 49589.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 223 750,00 223750.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 72 665,83 72665.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 10 126 166,65 126166.65 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 32 050,00 32050.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 21 250,00 21250.00 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 5 025,00 5025.00 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 48 666,00 48666.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 43 500,00 43500.00 EUR
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 1 110 198,00 110198.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ovocie a zelenina Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 58 416,00 58416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 57 907,00 57907.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina Národný ústav reumatických chorôb 26 423,30 26423.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 324,00 32324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 500,00 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 184,00 1184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 111,00 45111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 32 462,40 32462.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina Národný ústav reumatických chorôb 37 242,00 37242.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 28 829,00 28829.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 43 973,90 43973.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 32 000,00 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a čerstvé ovocie (12-12) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 30 987,53 30987.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 45 930,00 45930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 65 413,70 65413.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 53 137,26 53137.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina Národný ústav reumatických chorôb 29 499,00 29499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 42 965,00 42965.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 51 280,80 51280.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 48 135,00 48135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čerstvá zelenina , čerstvé ovocie a zemiaky konzumné neskoré žlté varný typ B Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 49 209,53 49209.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 51 280,80 51280.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 51 280,80 51280.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemiaky, ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 842,00 6842.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 401,60 7401.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 500,00 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 39 966,00 39966.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávanie potravín pre DSS LIBERTAS Lučenec v roku 2020 Banskobystrický samosprávny kraj 365 834,00 365834.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 504,00 504.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 39 513,00 39513.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 421 389,00 421389.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica Nitra 460 745,00 460745.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 618,60 40618.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 264,31 6264.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 32 359,18 32359.18 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 868 000,00 868000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemiaky, ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 548,00 6548.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

vezopax@vezopax.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 63 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Štefan Mesároš
Adresa:
Bystrická 7 Kováčová 96237
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Mesároš
Adresa:
Bystrická 7 Kováčová 96237
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Mesároš
Adresa:
Bystrická 7 Kováčová 96237
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrea Balážiková PhD.
Adresa:
Kármana 22/A Lučenec 98401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×