Dodávateľ

WoodX, s.r.o.

Spišské Hanušovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WoodX, s.r.o.

IČO: 50281712

Adresa: Spišské Hanušovce 195, Spišské Hanušovce

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3536

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Jún 2020

Záznam platný do: 25. Jún 2023

Posledná zmena: 21. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 8 431,74 EUR 2 2
2018 233 557,49 EUR 10 10
2019 69 974,16 EUR 3 3
2020 179 282,49 EUR 4 4
2021 76 189,42 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 8 431,74 EUR 2 2
2018 233 557,49 EUR 10 10
2019 74 974,15 EUR 4 4
2020 174 282,50 EUR 3 3
2021 76 189,42 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 4 866,67 4866.67 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 416,67 416.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 5 958,33 5958.33 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 110 000,00 110000.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 16 833,34 16833.34 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 905,00 1905.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 25 166,67 25166.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 3 216,67 3216.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 75,83 75.83 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 146 198,33 146198.33 EUR
Záchranná služba 1 52 457,50 52457.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 12 649,99 12649.99 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 7 100,00 7100.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 84 694,97 84694.97 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 18 450,00 18450.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 4 791,67 4791.67 EUR
Domov n.o., Partizánske 1 1 331,74 1331.74 EUR
Domov sociálnych služieb "SLATINKA" 1 46 322,00 46322.00 EUR
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 1 24 999,92 24999.92 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nočný stolík s jedálenskou doskou jednostranný s držiakom tlačítka Domov n.o., Partizánske 1 764,00 1764.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 10 453,00 10453.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 949,60 11949.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 616,00 616.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, chladnička Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 286,00 2286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre pracovisko v Banskej Bystrici Národná transfúzna služba SR 17 083,64 17083.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Typové interiérové, exteriérové vybavenie - nábytok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 40 560,00 40560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre pracovisko v Žiline Národná transfúzna služba SR 14 636,71 14636.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytkové vybavenie očného pavilónu Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 82 217,00 82217.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavica 2-3-4-sedadlová Technická univerzita v Košiciach 5 800,00 5800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Sociálna poisťovňa, ústredie 136 320,00 136320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytkové vybavenie nemocničných oddelení Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 37 018,00 37018.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 472,00 16472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 175,00 14175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Záchranná služba 71 844,48 71844.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytkové vybavenie nemocničných oddelení Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 516,00 8516.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Sociálna poisťovňa, ústredie 113 161,20 113161.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie izieb študentského domova Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 173 933,00 173933.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do zborovne a kabinetov školy Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 11 207,50 11207.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok – otvorená skriňa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 91,13 91.13 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 55 303,00 55303.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA" – vnútorné vybavenie Domov sociálnych služieb "SLATINKA" 101 810,00 101810.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

peter.frankovsky@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
František Frankovský
Adresa:
Spišské Hanušovce 195 Spišské Hanušovce 05904
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc., Ing. Peter Frankovský PhD.
Adresa:
Spišské Hanušovce 195 Spišské Hanušovce 05904
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Frankovský
Adresa:
Spišské Hanušovce 195 Spišské Hanušovce 05904
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×