Dodávateľ

Ing. Soňa Štofová SOPAS

Košice-Sídlisko KVP
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Soňa Štofová SOPAS

IČO: 51270692

Adresa: Húskova 1289/47, Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Registračné číslo: 2021/2-FO-F5710

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Február 2021

Záznam platný do: 22. Február 2024

Posledná zmena: 9. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 17 042,70 EUR 23 23
2019 35 956,07 EUR 20 20
2020 10 474,95 EUR 17 17
2021 3 246,26 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 17 042,70 EUR 23 23
2019 35 956,07 EUR 20 20
2020 10 474,95 EUR 17 17
2021 3 246,26 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 5 735,04 5735.04 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 417,06 417.06 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 12 364,85 12364.85 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 6 133,70 6133.70 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 4 829,43 4829.43 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 2 320,82 2320.82 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 29 504,70 29504.70 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 1 528,89 1528.89 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 2 052,49 2052.49 EUR
Slovenské národné múzeum 1 350,00 350.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 1 068,00 1068.00 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 415,00 415.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 698,00 698.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vet HDO Monitor komplet s tromi manžetami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 803,00 1803.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske roletové skrinky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Defibrilačné tréningové samolepiace elektródy k výučbovému AED defibrilátoru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 249,16 249.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchart pohyblivý, papierové bloky pre flipchart Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 679,20 679.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 480,00 3480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky z netkanej textílie na optické prístroje, šošovky a kyvety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 312,00 312.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske lekárničky Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Datalogger pre meranie teploty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 362,00 362.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batéria defibrilátora LIFEPAK 1000 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom, laboratórny teplomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 910,00 910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lapač komárov, sieťka, kontajner Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 883,00 883.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batéria defibrilátora LIFEPAK 1000 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 295,00 295.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 152,00 152.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chodbové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný dynamometer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 295,00 1295.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Káble a konektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Geologický kompas Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie a kontrolu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 238,41 238.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 961,20 961.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný spirometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 902,40 902.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop RED 220 komplet Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 704,00 704.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny merací prístroj Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 068,00 1068.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojanové vešiaky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132,00 132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky - merací prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 091,00 1091.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záznamník teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
digitálny teplomer s vlhkomerom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 211,00 211.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lapač na komáre BG Sentinel 2 s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 592,00 592.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrotechnických zmršťovacích bužiriek a izolačných pások Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134,68 134.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 666,00 666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada vývojovej dosky s príslušenstvom programovateľná v jazyku ARDUINO Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednoskokový počítač s GPIO konektivitou a so základným príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prietokomer a sorpčné trubičky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 157,00 1157.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérovo definované rádio USB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 050,00 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozširujúci RF modul pre softvérovo definované rádio UBX Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamerový modul Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 382,00 2382.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava softvérovo definovaného rádia 2 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 304,00 11304.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozširujúci RF modul pre softvérovo definované rádio TwinRx Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 846,00 3846.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Developer Kit s príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 589,20 3589.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamerový modul Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 382,00 2382.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k softvérovo definovanému rádiu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 024,00 3024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Napájací zdroj 24 V / 30 A Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 524,00 524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelný lapač hmyzu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 608,00 1608.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
EEG headset a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spirometer Spirobank II Advanced s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 440,00 1440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalibrátor kontaktných teplomerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 643,01 643.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
zmrštovacia bužírka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 705,90 705.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bodová zváračka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 989,37 989.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie - Gombíkové batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56,00 56.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 182,00 182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál pre odber ejakulátu a insemináciu psov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 357,00 357.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Minipočítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 225,46 225.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo a spotrebný materiál k meracej ústredni COMET MS6R Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 848,00 1848.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH meter Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 417,06 417.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 233,18 233.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitorovací prístroj Equisense Motion S alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 399,00 399.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov a spotrebný material k nim Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Humanoidný a interaktívny robot Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 556,50 556.5 EUR 2020 Tovary Áno 1
Batérie pre napájanie trakčných motorov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroj na meranie prachových častíc Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 191,58 191.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístroj na meranie kvality ovzdušia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 308,40 308.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Datalogger pre meranie teploty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 497,00 497.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 520,00 520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 223,00 223.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup minipočítača pre spracovanie obrazu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 719,00 719.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 698,00 698.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 518,00 518.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 71 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×