Dodávateľ

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KPMG Slovensko Advisory, k.s.

IČO: 31403417

Adresa: Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava

Registračné číslo: 2021/3-PO-E7580

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Marec 2021

Záznam platný do: 19. Marec 2024

Posledná zmena: 20. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 1 479 166,00 EUR 1 1
2020 11 008 572,00 EUR 2 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 1 479 166,00 EUR 1 1
2020 11 008 572,00 EUR 2 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 479 166,00 1479166.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 987 500,00 987500.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 10 021 072,00 10021072.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 479 166,00 1479166.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 20 843 889,00 20843889.0 EUR 2020 Služby Áno 2
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 987 500,00 987500.0 EUR 2020 Služby Áno 1

kpmg@kpmg.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 13 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Ciran
Adresa:
Koprivnická 13 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivana Mazániková
Adresa:
Lozorno 1063 Lozorno 90055
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Február 2019
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Ďurajka
Adresa:
Nám. Hraničiarov 39 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Farkaš
Adresa:
Jura Hronca 25 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľuboš Vančo
Adresa:
Vančurova 17 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
John Quentin Crossley
Adresa:
Pálfyho 1999/13 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marc Jean Jules Derydt
Adresa:
Keltská 805/102 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Šumský
Adresa:
Tupého 23A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hermanus Theodorus Steyn van Eeden
Adresa:
Františkánske námestie 412/7 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Kršjak
Adresa:
Orechová 45 Dunajská Lužná 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Február 2018
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Sedmina
Adresa:
Jeséniova 8C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kenneth Patrick Ryan
Adresa:
Bronzová 20 Bratislava - mestská časť Rusovce 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Kolár
Adresa:
Wolkrova 13 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marc Jean Jules Derydt
Adresa:
Keltská 805/102 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hermanus Theodorus Steyn van Eeden
Adresa:
Františkánske námestie 412/7 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Richard Michael Gilbert Cysarz
Adresa:
Klimczaka 10D M18 Warszawa 02797
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Ciran
Adresa:
Koprivnická 13 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Ďurajka
Adresa:
Nám. Hraničiarov 3728/39 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Borák
Adresa:
Úprkova 3686/18 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Farkaš
Adresa:
Jura Hronca 25 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
John Quentin Crossley
Adresa:
Pálfyho 1999/13 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kenneth Patrick Ryan
Adresa:
Bronzová 696/20 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Sedmina
Adresa:
Jeséniova 12904/8C Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Šumský
Adresa:
Tupého 12417/23A Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľuboš Vančo
Adresa:
Vančurova 13529/17 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
TATRAAUDIT Bratislava s.r.o.
Adresa:
Pave Vukoviča 8 Bratislava - mestská časť Jarovce 85110

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 2.03.2020 do: 24.02.2021

StiahniZáznam platný od: 1.02.2019 do: 2.03.2020

StiahniZáznam platný od: 1.02.2018 do: 1.02.2019

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 1.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×