Dodávateľ

ROAX s.r.o.

Andovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ROAX s.r.o.

IČO: 44526075

Adresa: Roľnícka 501, Andovce

Registračné číslo: 2021/10-PO-E9133

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Október 2021

Záznam platný do: 12. Október 2024

Posledná zmena: 13. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 6 291,66 EUR 4 4
2019 61 664,89 EUR 13 13
2020 12 232,50 EUR 5 5
2021 20 306,67 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 6 291,66 EUR 4 4
2019 61 664,89 EUR 13 13
2020 12 232,50 EUR 5 5
2021 20 306,67 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 8 241,67 8241.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 3 169,00 3169.00 EUR
Mesto Rožňava 1 4 791,67 4791.67 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 365,83 365.83 EUR
Mesto Komárno 1 985,89 985.89 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 683,33 1683.33 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 9 333,33 9333.33 EUR
Mesto Senica 1 2 731,67 2731.67 EUR
Obec Orechová Potôň 1 1 875,00 1875.00 EUR
Mesto Lučenec 3 7 350,83 7350.83 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 23 400,00 23400.00 EUR
Spojená škola 1 5 850,00 5850.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 3 800,00 3800.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 870,00 2870.00 EUR
Športové gymnázium 1 2 080,00 2080.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 204,17 1204.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 4 470,00 4470.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 2 090,00 2090.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 1 733,33 1733.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 1 2 975,00 2975.00 EUR
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 2 7 420,00 7420.00 EUR
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava 1 2 075,00 2075.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plynový sporák s elektrickou rúrou Mesto Lučenec 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojpolicový servírovací vozík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výklopná smažiaca panvica plynová 50 l Mesto Lučenec 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Panvica smažiaca el.nerezová 50l Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava 2 565,70 2565.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 4 982,40 4982.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Montovateľné pracovné stoly do ŠJ Mesto Komárno 986,00 986.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák so 6 platňami Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 693,20 2693.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastronomický elektrický sporák so 4 platňami a rúrou Spojená škola 6 983,00 6983.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu - 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Centrum sociálnych služieb - Juh 3 484,80 3484.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tálový elektrický sporák s rúrou Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 215,66 3215.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stroje a zariadenia pre ZŠS pri základných školách v meste Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce 26 175,00 26175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s rúrou Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 3 070,63 3070.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou - 2 ks Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 872,00 4872.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák (plynové horáky s elektrickou rúrou) Mesto Lučenec 4 760,00 4760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou Športové gymnázium 2 389,20 2389.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaný plynový sporák, Varidlo plynové Mesto Rožňava 8 400,00 8400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický tálový sporák s elektrickou rúrou Obec Orechová Potôň 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sporák elektrický tálový Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 3 226,08 3226.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 6 210,15 6210.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka kuchynského riadu Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 2 639,00 2639.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Mesto Dunajská Streda 12 810,00 12810.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývačka riadu a sporák kombinovaný s elektrickou rúrou Mesto Senica 6 448,98 6448.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 977,00 12977.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 31 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×