Dodávateľ

Medplus, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Medplus s.r.o.

IČO: 45322040

Adresa: Chrenovská 14, Nitra

Registračné číslo: 2021/9-PO-F7492

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. September 2021

Záznam platný do: 21. September 2024

Posledná zmena: 22. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 92 273,50 EUR 9 9
2020 10 888,86 EUR 6 6
2021 35 166,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 92 273,50 EUR 9 9
2020 10 888,86 EUR 6 6
2021 35 166,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 2 075,00 2075.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 155,70 155.70 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 4 590,00 4590.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 397,00 1397.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 429,00 429.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 66 650,00 66650.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 16 625,00 16625.00 EUR
Zdravé regióny 1 366,67 366.67 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 5 333,33 5333.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 140,83 140.83 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 8 541,67 8541.67 EUR
Ústav na výkon väzby 2 4 070,83 4070.83 EUR
Zariadenie pre seniorov Skalica 1 1 329,00 1329.00 EUR
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 1 26 625,00 26625.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zubolekársky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál - skúmavky, striekačky, ihly, katétre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 172,60 172.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stomatologický materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 102,00 3102.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 68 676,00 68676.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál-dentálna hygiena Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 677,26 1677.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby 2 Zdravé regióny 490,05 490.05 EUR 2019 Tovary Áno 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 429,80 429.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálne a technické vybavenie pre terénny tím - zdravotnícky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklíčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 86,00 86.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové vinylové, nepudrované Ústav na výkon väzby 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové vinylové, nepudrované Ústav na výkon väzby 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov Skalica 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny a zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 102,00 102.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 6 570,00 6570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, a ochranné prostriedky na biologickú a chemickú ochranu Stredná zdravotnícka škola 16 289,44 16289.44 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 43 966,80 43966.8 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×