Dodávateľ

Octigon, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Octigon, a.s.

IČO: 35864711

Adresa: Prievozská 4D, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-D790

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. August 2019

Záznam platný do: 12. August 2022

Posledná zmena: 17. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 2 016 910,00 EUR 5 5
2020 2 201 404,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 1 615 656,00 EUR 1 1
2020 2 466 004,00 EUR 3 3
2021 136 654,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 2 016 910,00 2016910.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 2 201 404,00 2201404.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 615 656,00 1615656.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 20 843 889,00 20843889.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 257 600,00 257600.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 96 846,00 96846.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 39 808,00 39808.0 EUR 2019 Služby Áno 1

info@octigon.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 67 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rudolf Vadovič
Adresa:
Hlavná 39/A Nová Dedinka 90029
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Baďura
Adresa:
Kľukatá 72 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Šutjak
Adresa:
Tabaková 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Šutjak
Adresa:
Tabaková 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Jún 2017
Záznam do:
8. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Vadovič
Adresa:
Hlavná 39/A Nová Dedinka 90029
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Jún 2017
Záznam do:
8. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Baďura
Adresa:
Kľukatá 72 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Jún 2017
Záznam do:
8. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Baďura
Adresa:
Kľukatá 18110/72 Bratislava 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Vadovič
Adresa:
Hlavná 39/A Nová Dedinka 90029
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Šutjak
Adresa:
Tabaková 2959/10 Bratislava 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.
Adresa:
Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.06.2017 do: 8.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×