Dodávateľ

Espresso SK s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Espresso SK s. r. o.

IČO: 36769304

Adresa: Geologická 1F, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1480

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Október 2019

Záznam platný do: 25. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 11 531,57 EUR 9 9
2021 75 033,49 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 80 431,57 EUR 10 10
2021 6 133,49 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 12 775,73 12775.73 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 328,33 328.33 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 68 900,00 68900.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 352,50 352.50 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 434,68 434.68 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 1 382,33 1382.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 233,99 233.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 157,50 2157.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kávovar Univerzita Komenského v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita Komenského v Bratislave 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 158,30 4158.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar, mikrovlnná rúra, varič dvojplatničkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 191,70 3191.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 985,00 985.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar a mlynček na kávu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Espresso Krups Evidence EA890110 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 394,00 394.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 298,70 298.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prísady do nápojových automatov Národná transfúzna služba SR 77 860,00 77860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kávovar s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 502,25 502.25 EUR 2021 Tovary Áno 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 319,96 5319.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 665,00 1665.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 260,00 260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×