Dodávateľ

Ecolab s.r.o.

Praha 8
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ecolab s.r.o.

IČO: 46995935

Adresa: Voctářova 2449/5, Libeň , Praha 8

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1751

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. December 2019

Záznam platný do: 4. December 2022

Posledná zmena: 22. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 181 752,89 EUR 12 12
2021 157 739,94 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 181 752,89 EUR 12 12
2021 157 739,94 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 23 537,50 23537.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 3 628,89 3628.89 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 5 177 019,38 177019.38 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 10 346,00 10346.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 450,19 450.19 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 55 045,98 55045.98 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 14 742,70 14742.70 EUR
Národný onkologický ústav 3 5 337,52 5337.52 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 38 498,00 38498.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 10 886,67 10886.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dezinfekčný prípravok na endoskopy Fakultná nemocnica Trnava 13 593,60 13593.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Národný onkologický ústav 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky so sporicidným účinkom Fakultná nemocnica Trnava 33 607,35 33607.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 38 498,06 38498.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 694,92 14694.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 758,38 14758.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,20 450.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 28 417,00 28417.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 029,28 13029.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 469,20 11469.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Národný onkologický ústav 2 520,00 2520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 742,73 14742.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na malé plochy Fakultná nemocnica Trnava 74 271,12 74271.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na plochy a povrchy Fakultná nemocnica Trnava 40 124,08 40124.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na kožu Fakultná nemocnica Trnava 15 628,38 15628.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dávkovače Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 354,80 10354.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Národný onkologický ústav 1 950,00 1950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 628,00 628.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 686,00 686.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici - Zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre ochranu pracovníkov nemocnice - Automatické zariadenie pre aeroslovú dezinfekciu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 630,00 3630.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Zariadenie na aerosolovú dezinfekciu Nemocnica s poliklinikou Myjava 11 050,00 11050.0 EUR 2021 Tovary Áno 1





Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Veronika Vinklářová
Adresa:
Na Zámku Nehvizdy 250 81
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Boháček
Adresa:
Korunní 104 Vinohrady, Praha 10 10100
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.09.2020 do:

Stiahni



Záznam platný od: 9.10.2019 do: 9.09.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×