Dodávateľ

JAMEL FASHION s.r.o.

Námestovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JAMEL FASHION s.r.o.

IČO: 36390356

Adresa: Kliňanská cesta 1222, Námestovo

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2402

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Február 2020

Záznam platný do: 27. Február 2023

Posledná zmena: 2. Marec 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 75 566,67 EUR 4 4
2021 86 612,00 EUR 12 18
2022 91 595,00 EUR 2 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 75 566,67 EUR 4 4
2021 72 930,00 EUR 10 15
2022 105 277,00 EUR 4 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 11 628,00 11628.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 34 100,00 34100.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 62 500,00 62500.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 4 400,00 4400.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 5 91 595,00 91595.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 8 250,00 8250.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 8 666,67 8666.67 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 7 21 800,00 21800.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 8 304,00 8304.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 700,00 700.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 1 190,00 1190.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 1 640,00 640.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lekárske odevy - ústenky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 18 600,00 18600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový protichemický oblek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 100 933,33 100933.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Overal celotelový - 2 000 ks Ľubovnianska nemocnica, n. o. 22 000,00 22000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázový pracovný overal Národná transfúzna služba SR 8 542,80 8542.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Overal ochranný Fakultná nemocnica Trnava 67 500,00 67500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 32 041,00 32041.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 12 420,00 12420.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 2 100,00 2100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000,00 400000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranný respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 77 040,00 77040.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Respirátor FFP2 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 997,00 5997.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s., Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 640,00 640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 450 240,00 450240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 3 978 446,00 3978446.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Univerzitná nemocnica Martin 311 574,00 311574.0 EUR 2022 Tovary Nie 3
COVID 19 - Ochranné pomôcky a potreby Hlavné mesto SR Bratislava 700 000,00 700000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Univerzitná nemocnica Martin 10 544,00 10544.0 EUR 2022 Tovary Nie 2
+421435591369/5591370


jamel@jamel-fashion.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 37 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jana Meleková
Adresa:
Štefánikova 74 Námestovo 02901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Meleková
Adresa:
Štefánikova 74 Námestovo 02901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. September 2020
Záznam do:
8. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ferdinand Klinovský
Adresa:
Hviezdoslavovo námestie 22 Dolný Kubín 02601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 9.09.2020 do: 8.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×