Obstarávanie

Skriňový odsávací box kovový s ultrazvukovou čističkou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný onkologický ústav
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 122,85
Zaplatené:
82.62%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38547000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Laboratórny digestor slúži na odsávanie pár, plynov a škodlivých látok pri práci s chemikáliami, toxickými látkami pri experimentálnej práci v laboratóriu.; 2. Ultrazvuková čistička slúži na čistenie, rozpúšťanie alebo odplyňovanie.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Laboratórny digestor, Hodnota / charakteristika: certifikát o zhode s normami EN 14175, EN 14470,certifikát CE podľa smernice 89/336/EHS a 73/23/EHS; Technické vlastnosti: - celokovový digestor DIG N-1200/900 M2, výška pracovnej dosky 900 mm, výška pri plne otvorenom okne 2550 mm, vnútorné rozmery šírka 1070 mm, hĺbka 810 mm, oceľová konštrukcia šedá RAL 7035, Hodnota / charakteristika: Konštrukcia digestora je zhotovená z oceľového plechu povrchovo upraveného fosfátovaním a elektrostaticky nanesenou vrstvou epoxidového práškové emailu o sile 100 μm, v prevedení šedá RAL 7035.; Technické vlastnosti: - svetlo 36 W, Hodnota / charakteristika: Vnútorný priestor digestora je osvetlený žiarivkovým telesom, bezpečne oddeleným od vnútorného priestoru.; Technické vlastnosti: - 8 x 230 V / IP 44 (2 vnútorné), Hodnota / charakteristika: Spodná časť pravého stĺpca obsahuje vonkajšie zásuvky prívodu 230 V, 400 V (IP 44). Ľavý stĺp digestora obsahuje na vnútornej bočnej stene v zadnej časti elektrické zásuvky 230 V (max 2ks) IP 44.; Technické vlastnosti: - príprava pre ovládaciu jednotku – základná riadiaca jednotka áno pre manuálne ovládanie okna, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - horný dvojitý strop digestora odvádza všetky plyny a výpary z priestoru digestora pomocou dvoch štrbín, prednej a zadnej, tie sú prispôsobené optimálnemu prúdeniu v celom priestore digestora. Táto časť vyrobená z málo horľavého polypropylénu je zakončená ústím do odťahového potrubia (vonkajší priemer 250 mm). Polypropylénový odťahový diel digestora je opatrený drážkou s napojenou hadicou a tá zaisťuje odvod kondenzátu doodpadu., Hodnota / charakteristika: Flexibilná hadica pre laboratórne použitie, priemer 250 mm na prepojenie digestora, odťahového dielu s vyústením vzduchotechniky, T-kus plastový s odbočkou na prepojenie hadíc.; Technické vlastnosti: - dve okná manuálne vertikálne posuvné – spodné aj horizontálne posuvné. Vertikálna poloha okna je plynule nastaviteľná. Poloha okna je fixovaná protizávažím v každej polohe. Vo výške 500 mm nad pracovnou doskou (normou predpísaná pracovná bezpečná výška otvoreného okna, pri ktorejje chránený zrak obsluhy) je blokovacia červená zarážka, ktorú je možné ručne odstrániť a vysunúť okno vyššie pre lepšiu manipuláciu v digestore. Vnútorná sklenená výplň je z bezpečnostného skla 4,4mm a skladá sa z dvoch horizontálne posuvných častí pomocou nalepenej úchytky., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - vzduchotechnické dáta pri otvorenom prednom okne po úroveň bezpečnostnej značky 500mm, pri šírke digestora 1200mm, objemový prietok [m³/ hod]: pre rýchlosť prúdu v rovine okna 0,3 m/s [min] - 580; pre rýchlosť prúdu v rovine okna 0,4 m/s [doporučené] - 750; pre rýchlosť prúdu v rovine okna 0,5 m/s [max] - 940; objemový prietok [m3/hod] pri zavretom okne[min] - 145, Hodnota / charakteristika: Podľa požiadaviek normy STN EN 14 175.; Technické vlastnosti: - pracovná doska digestora keramická dlažba kyselinovzdorná biela, hrúbka 30 mm., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - pre ukladanie chemikálií a horľavín slúži skrinka pod pracovnou doskou digestora, celokovová s odťahom, šírka 900 mm, hĺbka 520 mm, výška 720 mm. Skrinka je napojená do odťahového diela digestora flexibilnou hadicou, priemer 75 mm s trvalou prevádzkou a doporučeným výkonom 14-18 m3/h., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - vrátane dopravy na miesto plnenia. Pretože digestor je zložitý výrobok, je nutné, aby montáž vykonával výrobca s preškoleným personálom, a to v náväznosti na príslušné bezpečnostné požiadavky normy STN EN 14 175. Nastavenie objemového prúdenia vzduchu v digestore je dôležitou charakteristikou funkčnosti digestora je nutné, aby toto nastavenie bolo vykonané výrobcom podľa bezpečnostných požiadaviek normy STN EN 14175., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2. Ultrazvuková čistička P 60H, objem 5,75 l, rozmer vane (d/hl/š mm) 300x151x150, výkon ultrazvuku 180 W, výkon ohrevu 400 W. Digitálny displej pre presné zobrazenie nastaveného a aktuálneho času, teploty a výkonu. Multifrekvenčná čistička – 37 kHz alebo 80 kHz. Funkcia Sweep, Degas, režim Pulse, funkcia Autostart. Prístroj je vybavený plastovým vekom a nerezovým košom. Priložený certifikát., Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Laboratórny digestor, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Rozmer - šírka, Jednotka: mm, Minimum: 1 198, Maximum: 1 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmer - hĺbka, Jednotka: mm, Minimum: 928, Maximum: 930, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmer - výška, Jednotka: mm, Minimum: 2 498, Maximum: 2 500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Ultrazvuková čistička, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Objem , Jednotka: L, Minimum: 5, Maximum: 5,75, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 3 6 147,42 20% EUR 13. December 2016 127970

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×