Dodávateľ

MERCI SLOVAKIA, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MERCI SLOVAKIA, s. r. o.

IČO: 35765178

Adresa: Kremnická 24, Bratislava-Petržalka

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4143

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. August 2020

Záznam platný do: 13. August 2023

Posledná zmena: 14. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 184 474,98 EUR 19 19
2017 1 088 096,77 EUR 15 15
2018 27 061,18 EUR 16 16
2019 18 103,00 EUR 13 13
2020 19 317,83 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 184 474,98 EUR 19 19
2017 61 096,77 EUR 14 14
2018 1 054 061,18 EUR 17 17
2019 18 103,00 EUR 13 13
2020 19 317,83 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 375,00 375.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 605,00 605.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 3 266,16 3266.16 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 12 680,30 12680.30 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 680,00 680.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 24 772,61 24772.61 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 6 233,00 6233.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 265,00 265.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 10 921,34 10921.34 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 18 425,53 18425.53 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 3 670,00 3670.00 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 3 49 865,00 49865.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 1 657,83 1657.83 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 1 004,07 1004.07 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 147 300,00 147300.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 2 583,00 2583.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 1 027 000,00 1027000.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 475,00 475.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 414,00 414.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 145,83 1145.83 EUR
Ústav polymérov SAV 5 10 664,17 10664.17 EUR
Národný onkologický ústav 1 6 147,42 6147.42 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 2 208,33 2208.33 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 1 125,00 1125.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 1 781,00 1781.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 387,50 387.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 401,67 1401.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Interiérové vybavenie novovybudovanej budovy „Laboratória a učebne FPV UKF v Nitre“ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115 124,00 115124.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova laboratórnej infraštruktúry Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 027 000,00 1027000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pH papieriky univerzálne pH 0-12 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 256,00 256.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv na prípravu tekutých médií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rotačná vertikálna odparka a magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom Ústav polymérov SAV 6 703,00 6703.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - špičky, rukavice, mikroskúmavky, kyvety, mikroplatničky, krycia fólia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 656,00 1656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mufľová pec a žihací téglik UNIVERZITA J. SELYEHO 1 736,00 1736.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlá s ohrevom a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrolné pracovisko Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho miska plastová nedelená okrúhla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,61 250.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne nádoby na uchovávanie kvapalín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 095,00 1095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 565,00 565.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 285,00 1285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a pipety Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratórií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 366,97 366.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna trepačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - interiérové vybavenie I.etapa Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - trepačka, miešačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňový odsávací box kovový s ultrazvukovou čističkou Národný onkologický ústav 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laboratórneho vybavenia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 199 231,20 199231.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záchytná vaňa o rozmere 600 x 400 x 120 z plastu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 195,00 195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho misky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 81,00 81.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - II.etapa (nákup interiérového vybavenia) Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom Ústav polymérov SAV 1 880,00 1880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikropipeta 1 kanálová s nastaviteľným objemom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 205,90 205.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minitrepačka na mikrotitračnú platničku Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Exsikátor s plastovým hmatníkom a porcelánovou vložkou a silikagél Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 444,00 444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom Ústav polymérov SAV 918,00 918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom Ústav polymérov SAV 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom Pt 1000 a upínacím systémom Ústav polymérov SAV 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné odsávanie Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 984,40 2984.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 506,37 506.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie do odbornej učebne fyziky Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 12 455,18 12455.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 568,26 568.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizátor Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 686,00 1686.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyselina askorbová p.a. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový kúpeľ Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 644,00 1644.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zásobník na kvapalný dusík Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 030,00 1030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 795,00 795.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty, utierka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 198,00 3198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 795,00 795.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s núteným prúdením vzduchu v komore Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 670,00 1670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítacia komôrka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 566,00 1566.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, prístroje a pomôcky do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 480,00 10480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, plasty a iné príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 231,49 5231.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 8 648,62 8648.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 013,00 1013.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vákuová rotačná odparka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 660,00 6660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové laboratórne pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 272,25 272.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna centrifúga s rotorom Univerzita Komenského v Bratislave 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - IKA miešadlo s nádobami Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 838,00 1838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rotačná vákuová odparka s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 504,00 3504.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Muflová pec LE 05/11 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 326,00 1326.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna trepačka vrátane príslušenstva Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 126,52 1126.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 871,20 871.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 375,00 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydrotermálny autokláv s teflónovou vložkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 996,00 996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sterilné Petriho misky na kultiváciu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108,49 108.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mufľová pec Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 350,97 350.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 784,57 784.57 EUR 2020 Tovary Áno 1
Klimatická komora Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 331,20 15331.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 730,50 1730.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie pre analýzu vody spektrofotometrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie pre analýzu vody spektrofotometrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Refraktometer KRUSS ABBE AR4 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 087,00 1087.0 EUR 2020 Tovary Nie 1http://www.mercilab.cz


+420548428411


musilova@merci.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 121 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Libor Reichstädter CSc.
Adresa:
Ráj 17 Brno - Slatina 62700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Radim Appel
Adresa:
Šmeralova 1 Kuřim, Brno-Venkov 66434
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Radim Appel
Adresa:
Šmeralova 1 Kuřim, Brno-Venkov 66434
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Libor Reichstädter
Adresa:
Ráj 258/17 Brno 62700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o.
Adresa:
Podzámska 32 Nové Zámky 94001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2020 do: 11.02.2021

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 21.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×