Obstarávanie

Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Bidovce
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
24 730,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu (20 03 01, 20 03 07) a odvoz a zneškodnenie drobného stavebného odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ; 2. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zber a odvoz zmesového tuhého komunálneho odpadu, Jednotka: tona/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 176,83; Technické vlastnosti: Zneškodnenie zmesového tuhého komunálneho odpadu, Jednotka: tona/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 176,83; Technické vlastnosti: Zber a odvoz objemového odpadu - veľkokapacitné kontajnery, Jednotka: tona/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40,46; Technické vlastnosti: Zneškodnenie objemového odpadu - veľkokapacitné kontajnery, Jednotka: tona/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40,46; Technické vlastnosti: Odvoz a zneškodnenie stavebného odpadu, Jednotka: tona/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Počet 120 l nádob na komunálny odpad v obci , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 345; Technické vlastnosti: Frekvencia vývozu 120 l nádob na komunálny odpad za 1 rok, Jednotka: počet/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26; Technické vlastnosti: Počet 1 100 litrových nádob na komunálny odpad v obci, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Frekvencia vývozu 1 100 l nádob na komunálny odpad za 1 rok, Jednotka: počet/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26; Technické vlastnosti: Počet veľkokapacitných kontajnerov o objeme 7 m3 - stále, Jednotka: ks/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Prenájom veľkokapacitných kontajnerov objem 7 m3 - stálych celoročne, Jednotka: ks/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Frekvencia vývozu veľkokapacitných kantajnerov objem 7 m3 stálych za rok, Jednotka: počet/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Veľkokapacitné kontajnery objem 7 m3 na jarné upratovanie (odvoz 1xročne), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Veľkokapacitné kontajnery objem 7 m3 na jesenné upratovanie (odvoz 1xročne), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Prenájom veľkokapacitných kontajnerov na sezónne upratovanie po dobu 5 dní, Jednotka: ks/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Počet VKK na stavebný odpad o objeme 7 m3 - vlastné, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Frekvencia vývozu VKK na stavebný odpad objem 7 m3 za rok, Jednotka: počet/rok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Počet producentov odpadu, Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 561

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT a.s. 3 0,00 0% EUR 20. December 2016 128499

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×