CPV kód

90500000-2

Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 91 1 431 550 EUR
Obec Lokca 1 139 661 EUR
Mesto Tlmače 1 265 403 EUR
Mesto Malacky 1 662 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 5 158 380 EUR
Mesto Prešov 5 6 789 049 EUR
Mesto Poprad 5 23 903 804 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 3 543 751 EUR
Mesto Žilina 2 32 839 228 EUR
Mestská časť Bratislava - Lamač 1 77 499 EUR
Mesto Skalica 4 5 972 032 EUR
Obec Lazany 1 156 187 EUR
Mesto Kolárovo 2 383 039 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 217 607 EUR
Obec Nedožery - Brezany 1 185 201 EUR
Obec Nová Ves nad Žitavou 2 58 649 EUR
Obec Slovenský Grob 1 410 091 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 11 500 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 398 342 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 2 280 524 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 6 700 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 24 322 EUR
Obec Beňadovo 1 46 332 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 165 927 EUR
Mesto Prievidza 3 430 334 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 36 858 912 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 29 560 EUR
Obec Vlčany 1 30 983 EUR
Mesto Rajec 3 190 112 EUR
OBP, spol. s r.o. 2 833 279 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 20 019 EUR
Obec Mojtín 1 86 467 EUR
Obec Liptovská Teplička 1 174 518 EUR
Mesto Stupava 3 1 251 537 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 17 950 EUR
Mesto Krupina 2 2 532 373 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 79 670 EUR
Mesto Komárno 3 3 959 968 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 525 070 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 90 020 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 5 382 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 4 262 818 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 12 500 EUR
Obec Kanianka 1 266 164 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 242 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 27 236 EUR
Mesto Svidník 1 144 080 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 140 416 EUR
Obec Vyhne 1 110 359 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 2 714 217 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 2 10 234 996 EUR
Mesto Modra 3 2 455 695 EUR
Mesto Nové Zámky 2 612 927 EUR
Mesto Šaľa 3 7 771 924 EUR
Mesto Medzev 6 2 168 215 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 27 990 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 391 447 EUR
Mesto Senec 3 1 927 913 EUR
Mesto Trebišov 2 968 730 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 7 990 EUR
Mesto Pezinok 5 3 178 860 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 3 1 466 990 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 316 773 EUR
Mesto Tornaľa 1 373 553 EUR
Obec Závod 3 294 198 EUR
Obec Hliník nad Hronom 2 260 509 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 53 764 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 340 415 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 15 820 EUR
Mesto Hlohovec 3 222 411 EUR
Obec Jakubov 2 168 810 EUR
Obec Pribylina 1 76 667 EUR
Obec Krpeľany 2 55 969 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 19 497 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 2 260 650 EUR
Obec Lysá pod Makytou 7 706 699 EUR
Obec Prečín 3 482 136 EUR
Mesto Zvolen 2 15 758 116 EUR
Obec Závadka nad Hronom 1 200 000 EUR
Mesto Gbely 1 118 533 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 591 EUR
Obec Torysa 2 1 602 526 EUR
Obec Turčianska Štiavnička 1 50 350 EUR
Mesto Sereď 2 66 267 EUR
Obec Oravská Jasenica 1 105 169 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 23 590 EUR
Obec Veľké Leváre 1 109 008 EUR
Obec Sučany 3 680 020 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 3 896 218 EUR
Obec Dolná Mariková 1 94 170 EUR
Obec Žabokreky 1 34 714 EUR
Mesto Banská Bystrica 4 69 610 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 1 26 868 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 2 122 950 EUR
Mesto Hurbanovo 1 589 620 EUR
Obec Šútovo 2 19 196 EUR
Obec Domaniža 1 91 882 EUR
Obec Seňa 3 98 034 EUR
Mesto Rajecké Teplice 2 170 880 EUR
Združenie obcí SEZA 1 119 894 EUR
Obec Miloslavov 1 257 649 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 124 395 EUR
Obec Biely Kostol 1 124 412 EUR
Obec Diaková 1 7 336 EUR
Obec Zborov 1 158 608 EUR
Obec Kozárovce 1 171 840 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 3 126 980 EUR
Obec Kráľová pri Senci 2 98 796 EUR
Obec Obišovce 1 57 526 EUR
Obec Slovany 2 40 046 EUR
Obec Lučivná 2 161 641 EUR
Obec Tekovské Lužany 2 204 872 EUR
Obec Papradno 1 148 760 EUR
Mesto Lučenec 1 1 182 324 EUR
Obec Udiča 2 758 471 EUR
Obec Liptovská Porúbka 2 219 085 EUR
Obec Príbovce 1 70 518 EUR
Obec Mojmírovce 1 10 500 EUR
Mesto Želiezovce 1 229 680 EUR
Obec Malá Ida 1 30 759 EUR
Obec Konská 2 609 670 EUR
Obec Gajary 1 207 000 EUR
Obec Lozorno 1 243 149 EUR
Obec Lietavská Lúčka 3 3 535 416 EUR
Obec Poruba 2 326 444 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 2 449 604 EUR
Obec Tvrdošovce 1 61 305 EUR
Obec Hronovce 1 72 301 EUR
Obec Šalov 1 55 500 EUR
Obec Šoporňa 2 282 055 EUR
Obec Bešeňov 2 89 661 EUR
Mesto Vrútky 7 2 245 934 EUR
Obec Čakany 1 0 EUR
Obec Borský Svätý Jur 3 247 764 EUR
Obec Štvrtok na Ostrove 1 66 959 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 3 982 547 EUR
Obec Trebatice 4 76 023 EUR
Obec Brodské 1 192 470 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 23 390 EUR
Obec Slovenská Ľupča 2 502 463 EUR
Obec Podhradie 1 22 000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 200 EUR
Obec Jasenica 1 152 169 EUR
Obec Blatnica 2 70 122 EUR
Obec Dražkovce 2 68 531 EUR
Obec Pohronský Ruskov 1 83 125 EUR
Obec Valča 1 117 343 EUR
Obec Bystrička 1 96 529 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 70 665 EUR
Obec Nolčovo 2 18 239 EUR
Obec Dolný Ohaj 17 1 743 947 EUR
Obec Štós 1 0 EUR
Obec Necpaly 1 14 750 EUR
Obec Žaškov 1 98 844 EUR
Obec Veľký Kýr 1 45 EUR
Obec Beniakovce 1 14 336 EUR
Obec Hviezdoslavov 2 218 755 EUR
Obec Trebostovo 1 21 026 EUR
Centrálny obstarávateľ 12 1 958 168 EUR
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 1 579 180 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 99 207 EUR
Obec Lieskovec 2 505 237 EUR
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 5 16 760 000 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 10 654 429 EUR
Obec Sklabiňa 2 59 004 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 560 080 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 8 13 948 EUR
Obec Hruštín 1 101 585 EUR
Obec Spišský Štiavnik 1 164 989 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 16 790 EUR
Mesto Turany 2 159 925 EUR
Obec Trebejov 1 44 089 EUR
Obec Trnovo 1 8 800 EUR
Obec Turčianske Jaseno 2 40 391 EUR
Obec Vrícko 2 37 470 EUR
Obec Vyšný Medzev 1 20 830 EUR
Obec Ruskov 3 46 439 EUR
Mesto Gelnica 1 911 570 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 974 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 998 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 3 174 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 27 076 EUR
Obec Zlatá Idka 2 34 881 EUR
Obec Kostoľany nad Hornádom 1 0 EUR
Obec Turčianske Kľačany 2 117 742 EUR
Obec Sklabinský Podzámok 1 11 561 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 15 456 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 1 100 EUR
Obec Košická Polianka 1 37 500 EUR
Obec Suchohrad 1 24 158 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 4 090 EUR
Obec Laskár 2 10 991 EUR
Obec Turčiansky Ďur 2 12 831 EUR
Obec Mokrance 1 69 708 EUR
Obec Bidovce 4 128 491 EUR
Obec Košťany nad Turcom 1 111 522 EUR
Obec Kokšov-Bakša 1 119 175 EUR
Obec Ratkovo 1 8 414 EUR
Obec Lipovec 1 73 670 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 51 290 EUR
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 1 2 311 723 EUR
Obec Belá-Dulice 1 56 031 EUR
Obec Nová Polhora 1 51 549 EUR
Obec Turčiansky Peter 1 18 949 EUR
Združenie obcí MIKROREGIÓN "Podtríbečie-Drevenica" 1 265 999 EUR
Obec Suchohrad 2 149 093 EUR
Obecný podnik Važec 1 194 701 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SITA Slovensko, a.s. 7 1 106 744 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 37 500 EUR
BRANTNER Slovakia s.r.o. 4 617 945 EUR
Marius Pedersen, a.s. 63 28 115 131 EUR
T+T, a.s. 18 51 280 969 EUR
EBA, s.r.o. 25 2 040 929 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 5 1 077 231 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 3 287 997 EUR
ARGUSS s.r.o. 10 24 078 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 2 59 296 EUR
Brantner Nové Zámky s.r.o. 26 4 105 367 EUR
Brantner Poprad, s.r.o. 11 24 715 070 EUR
Plastic People, s.r.o. 11 228 097 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 18 5 635 472 EUR
RAKI s. r. o. 2 194 100 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 1 27 990 EUR
Metrostav a.s. 1 156 672 EUR
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 6 2 999 949 EUR
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 22 2 570 684 EUR
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 1 76 667 EUR
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 24 8 675 238 EUR
ARCHÍV SB, s.r.o. 4 99 207 EUR
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 1 22 979 EUR
MAPEKA s.r.o. 1 24 158 EUR
Brantner Fatra s.r.o. 65 5 841 373 EUR
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 5 400 925 EUR
PolyStar, s.r.o. 1 170 EUR
ELENIT, s.r.o. 1 1 100 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 3 186 284 EUR
AVE Košice s.r.o. 1 136 671 EUR
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded 2 383 039 EUR
Radovan Šulák - MOWERS-TEAM 1 37 100 EUR
FÚRA s.r.o. 20 4 249 931 EUR
Brantner Nova, s.r.o. 4 6 776 914 EUR
Kristián Meidlik 1 72 301 EUR
M&G Company s.r.o. 1 55 500 EUR
ALL SERVICE, s. r. o. 1 25 453 EUR
Brantner Gemer s.r.o. 2 573 553 EUR
REMAS Servis , s.r.o. 1 250 EUR
KOSIT a.s. 39 3 494 293 EUR
Eurospinn , s.r.o. 1 229 680 EUR
SEZAKO Trnava, s.r.o. 4 7 651 EUR
TEKOS, spol. s r.o. 2 207 974 EUR
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. 2 282 055 EUR
GMG.SC, spol. s r.o. 1 47 500 EUR
AGB ekoservis s.r.o. 8 385 824 EUR
Obec Turčianske Kľačany 1 38 085 EUR
N -TRADING, s.r.o. 2 10 702 500 EUR
AKS group s.r.o. 8 1 928 796 EUR
VEPOS - SKALICA s.r.o. 5 6 090 565 EUR
Tradestone Slovakia s.r.o. 2 29 167 EUR
FBT Slovakia s. r. o. 1 38 700 EUR
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. 2 1 440 591 EUR
OZÓN Hanušovce, a.s. 1 6 097 820 EUR
ODOS, s.r.o. 3 6 057 500 EUR
KOW s.r.o. 1 14 400 EUR
CLEAN CITY spol. s r.o. 1 3 202 410 EUR
KOSIT WEST s. r. o. 2 233 420 EUR
DF Družstvo, s.r.o. 9 24 221 EUR
HUIRON, s.r.o. 3 14 620 EUR
BEMIA plus, s.r.o. 1 9 950 EUR
POP palivo s. r. o. 11 99 073 EUR
TS Ružomberok, a.s. 2 15 456 EUR
RAMEKO, s.r.o. 3 16 075 EUR
CA - Cargo, s. r. o. 2 74 273 EUR
Branislav Klačan ADR TRANS 1 0 EUR
LEONTECH s.r.o. 7 137 632 EUR
TOMCAMP s. r. o. 2 7 533 EUR
Biotechnológie Šalgovce, s.r.o. 1 6 286 EUR
PROSOL s.r.o. 2 113 833 EUR
GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 7 8 134 EUR
Fidelity Trade s.r.o. 10 16 087 EUR
ESPIK Group s.r.o. 8 92 844 EUR
JV INTERSAD, spol. s r.o. 2 66 006 EUR
Jozef Kondek - JOKO a syn 3 27 141 EUR
FECUPRAL, spol. s r.o. 1 1 130 EUR
Ľubomír Korbeľa - KORMAL 1 4 090 EUR
Anna Krištanová - Ekologické služby 3 262 996 EUR
4NAT s. r. o. 3 4 540 EUR
FCC Zohor, s.r.o. 3 840 012 EUR
PURA, spol. s r.o. 2 98 999 EUR
REMKO Sirník, s.r.o. 1 485 730 EUR
SARO Slovakia s.r.o. 1 144 080 EUR
ESPIK s.r.o. 12 89 325 EUR
A-Z STAV, s.r.o. 3 220 465 EUR
Brantner Lučenec s.r.o. 1 1 182 324 EUR
BUČINA EKO, s.r.o. 2 146 315 EUR
Eko-Vis s.r.o. 1 950 EUR
CMT Group s. r. o. 4 1 071 788 EUR
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. 2 454 721 EUR
Spoločnosť Stredné Považie a.s. 1 560 080 EUR
P. M. Diesel s.r.o. 1 11 500 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu veľkokapacitnými kontajnermi. Mestská časť Bratislava - Lamač 77 449 77449.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Nedožery - Brezany Obec Nedožery - Brezany 140 000 140000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve. Obec Turňa nad Bodvou 178 123 178123.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra Mesto Modra 206 999 206999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 66 392 66392.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Závod Obec Závod 208 500 208500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu Obec Liptovská Teplička 180 000 180000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technické služby pre obec Prečín Obec Prečín 100 000 100000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo. Mesto Hlohovec 53 000 53000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany. Obec Sučany 184 108 184108.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia neaktívnych odpadov kategórie nebezpečné a ostatné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 168 700 168700.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu Obec Hliník nad Hronom 66 700 66700.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber a preprava vytriedených zložiek komunálnych odpadov a separovaného zberu Združenie obcí SEZA 90 312 90312.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 140 000 140000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a separovaný zber vo vybraných obciach územia Rudohorie Mesto Medzev 117 818 117818.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Lazany Obec Lazany 108 000 108000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálne uloženého odpadu v k.ú, Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 43 380 43380.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Poruba Obec Poruba 90 000 90000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou Mesto Čierna nad Tisou 185 000 185000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“ Obec Tvrdošovce 46 750 46750.0 EUR 2015 Služby Nie 1
SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM v obci HRONOVCE Obec Hronovce 79 180 79180.0 EUR 2015 Služby Nie 1
SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM v obci ŠALOV Obec Šalov 61 450 61450.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia odpadu z obce Štvrtok na Ostrove Obec Štvrtok na Ostrove 56 000 56000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU Mesto Rajec 74 845 74845.0 EUR 2015 Služby Nie 1
ZBER, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY Obec Tekovské Lužany 50 000 50000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve Obec Družstevná pri Hornáde 85 000 85000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom Mesto Žilina 190 000 190000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Nová ves nad Žitavou Obec Nová Ves nad Žitavou 29 594 29594.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom Obec Slovenská Ľupča 201 840 201840.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie služby pre účely odpadového hospodárstva mesta Želiezovce Mesto Želiezovce 206 000 206000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie/zneškodňovanie odpadu pre obec Jasenica Obec Jasenica 76 800 76800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia ilegálnych skládok odpadu Pohronský Ruskov Obec Pohronský Ruskov 54 830 54830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pristavenie, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov o objeme 11m3 Mestská časť Bratislava - Petržalka 150 000 150000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Borský Svätý Júr“ Obec Borský Svätý Jur 154 308 154308.0 EUR 2016 Služby Nie 1
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Gajary“ Obec Gajary 201 470 201470.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz odpadu a súvisiace služby na území obce Šoporňa Obec Šoporňa 150 000 150000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálnych skládok na území mesta Senec Mesto Senec 47 500 47500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 745 21745.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie zvozu komunálneho odpadu v obci Veľký Ký Obec Veľký Kýr 45 45.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 85 503 85503.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 579 180 579180.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 012 16012.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky Mesto Vrútky 312 879 312879.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 38 085 38085.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 120 338 120338.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky. Mesto Vrútky 366 712 366712.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie zmesového KO, triedenie zložiek odpadov s obsahom škodlivín pre obec Lieskovec Obec Lieskovec 256 342 256342.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 095 57095.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 6 461 000 6461000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 901 901.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 609 16609.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 545 15545.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 34 004 34004.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 206 640 206640.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu Obec Jaslovské Bohunice 344 822 344822.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou Mesto Moldava nad Bodvou 676 532 676532.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 604 36604.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 52 153 52153.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 386 30386.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 114 10114.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava Mesto Stupava 601 000 601000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU Obec Lietavská Lúčka 705 305 705305.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 201 31201.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 863 195 863195.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 168 9168.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 344 022 344022.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 877 34877.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64 483 64483.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 94 350 94350.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie komunálnych služieb Centrálny obstarávateľ 119 880 119880.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 007 65007.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Prevádzkovanie technológie na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu (EVO) Mesto Malacky 662 000 662000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 983 16983.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 924 1924.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Obec Torysa 1 008 720 1008720.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou Mesto Moldava nad Bodvou 669 227 669227.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 294 427 294427.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica Mesto Skalica 420 000 420000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber,preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen Mesto Zvolen 7 500 000 7500000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 434 10434.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 157 473 157473.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické služby pre obec Mojtín Obec Mojtín 86 467 86467.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Šaľa Mesto Šaľa 4 339 390 4339390.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra Mesto Modra 1 430 800 1430800.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 656 34656.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Technické služby v Púchovskej doline Obec Lysá pod Makytou 706 702 706702.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 7
Zber, preprava, odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Hliník nad Hronom Obec Hliník nad Hronom 197 510 197510.0 EUR 2017 Služby Nie 1
ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU Mesto Kysucké Nové Mesto 2 631 098 2631098.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zber, preprava, odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Vyhne Obec Vyhne 110 359 110359.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie rokov 2017-2018. Mesto Vrútky 638 184 638184.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná Obec Lučivná 117 705 117705.0 EUR 2017 Služby Nie 1
ZBER, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE NOVÁ VES NAD ŽITAVOU Obec Nová Ves nad Žitavou 30 163 30163.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov Mesto Prievidza 183 600 183600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 453 687 453687.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Technické služby v obci Udiča Obec Udiča 323 693 323693.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Pezinok II Mesto Pezinok 547 200 547200.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
ZBER A PREPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU Obec Konská 293 338 293338.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 3 334 000 3334000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Krupina Mesto Krupina 818 594 818594.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 29 784 29784.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov Mesto Prešov 6 097 820 6097820.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad Mesto Poprad 26 875 706 26875706.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Nakladanie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou OBP, spol. s r.o. 361 522 361522.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Slovenská Ľupča Obec Slovenská Ľupča 357 700 357700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 234 3234.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely Mesto Gbely 118 533 118533.0 EUR 2017 Služby Nie 1
„Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Trnovec nad Váhom“. Obec Trnovec nad Váhom 70 665 70665.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves 124 395 124395.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava Mesto Stupava 301 358 301358.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 362 11362.0 EUR 2017 Služby Nie 1
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“ Obec Vlčany 30 983 30983.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 4 241 500 4241500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 137 10137.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické služby v obci Dolná Mariková Obec Dolná Mariková 100 009 100009.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ Mesto Kolárovo 206 999 206999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany pre obdobie rokov 2018-2022. Obec Sučany 437 250 437250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu Obec Lietavská Lúčka 632 073 632073.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 458 19458.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie odpadov Obec Diaková 8 970 8970.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz odpadu Obec Trebatice 29 046 29046.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 32 798 32797.59 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800 2800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie objemného odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 631 3630.9 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia komunálneho odpadu Obec Hviezdoslavov 120 000 120000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 876 3876.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu lapača tukov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 448 2448.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Mesto Komárno 12 000 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 500 6500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 292 6292.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zberné nádoby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 54 000 54000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia stavebného odpadu Obec Mojmírovce 14 000 14000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 400 5400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz tuhého komunálneho a separovaného odpadu Obec Čakany 60 150 60150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia odpadu a dlhodobého hmotného majetku od júna do novembra 2016 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 152 1152.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz odpadu LIKAVA - centrum sociálnych služieb 9 185 9185.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie služieb súvisiacich s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 11 880 11880.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 9 500 9500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia odpadu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 19 250 19250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Trnovec nad Váhom 32 800 32800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 660 6660.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 249 000 249000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu Obec Vyšný Medzev 25 000 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie ostatného (nie nebezpečného) odpadu kategórie "O" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 000 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Sklabiňa 15 208 15208.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia čiernej skládky Mesto Nové Zámky 106 000 106000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ Mesto Banská Bystrica 8 890 8890.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci Obec Kráľová pri Senci 73 509 73509.19 EUR 2016 Služby Áno 1
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci Obec Kráľová pri Senci 73 509 73509.19 EUR 2016 Služby Áno 1
Odvoz a likvidácia komunálnych odpadov MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 15 000 15000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia čiernych skládok Mesto Žiar nad Hronom 31 500 31500.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom/"Likvidácia skládky pri ceste do Vyšnej Hutky" Obec Košická Polianka 69 744 69744.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia 4 čiernych skládok Mestská časť Bratislava - Rusovce 44 681 44681.06 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250 577 250577.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber, preprava a ekologické zneškodnenie nebezpečných odpadov v prevádzke Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 30 000 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz, naloženie a zhodnotenie stavebného odpadu Mesto Sereď 45 000 45000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia čiernych skládok Obec Suchohrad 41 421 41421.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500 3500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianske Kľačany 45 000 45000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Dražkovce 17 500 17500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Nolčovo 7 500 7500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a jedlých olejov a tukov Mesto Kráľovský Chlmec EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 26 200 26200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 776 1776.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Vrícko 13 000 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Slovany 15 000 15000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Blatnica 17 000 17000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Laskár 4 200 4200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu v meste Hanušovce nad Topľou na rok 2017 Mesto Hanušovce nad Topľou 18 500 18500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 910 4910.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčiansky Ďur 2 900 2900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 630 4630.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nie nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 104 28104.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov/MID Obec Malá Ida 44 100 44100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava, zneškodnenie odpadov Obec Mokrance 86 107 86107.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu Obec Bidovce 24 730 24730.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu Obec Zlatá Idka 12 900 12900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického / nebezpečného odpadu Obec Štós 15 211 15211.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického odpadu Obec Kostoľany nad Hornádom 31 332 31332.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Mesto Turany 200 000 200000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 29 500 29500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianske Jaseno 17 000 17000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 36 000 36000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstraňovanie nelegálnych skládok Hlavné mesto SR Bratislava 11 600 11600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
maľovanie interiérových priestorov Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 500 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajecké Teplice 92 336 92336.18 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 410 4410.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom vrátane kontajnerov (2) Rozhlas a televízia Slovenska 7 000 7000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250 680 250680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu lapača tukov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 800 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 900 3900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 120 547 120546.92 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu z lisovacieho kontajnera Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 92 175 92175.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 375 3375.24 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 094 5094.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Krpeľany 59 000 59000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom Mestská časť Bratislava - Rača 40 000 40000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 40 000 40000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Rača 50 000 50000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Sklabinský Podzámok 15 300 15300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia a skladovanie odpadu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 000 28000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Šútovo 20 800 20800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 21 758 21758.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Košťany nad Turcom 147 000 147000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 040 2040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250 680 250680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odpady - BRKO, veľkokapacitný odpad, likvidácia čiernych skládok Mesto Žiar nad Hronom 38 000 38000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhých komunálnych a stavebných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 420 9420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu LIKAVA - centrum sociálnych služieb 9 423 9423.46 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodnenie biologického odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53 625 53624.64 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 000 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 8 000 8000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Slovenské národné divadlo 2 000 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 101 328 101328.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 10 845 10845.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz, zneškodnenie a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rusovce 78 211 78211.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie/zhodnotenie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území mesta Medzev. Mesto Medzev 220 000 220000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ Mesto Banská Bystrica 9 906 9905.83 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Bystrička 133 220 133220.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430 430.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz, zneškodnenie a likvidácia odpadu Mestská časť Bratislava - Rusovce 78 211 78211.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700 2700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 000 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, preprava a zneškodňovanie ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 18 01 04 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 020 20020.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 400 14400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 650 4650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia stavebného a objemného odpadu Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000 15000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 37 500 37500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber,odvoz, likvidácia tuhého komunálneho , stavebného odpadu a nebezpečného odpadu Obec Zlatá Idka 29 900 29900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhých komunálnych a stavebných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 440 9440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 26 715 26715.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 29 500 29500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčiansky Ďur 14 682 14682.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Sklabiňa 65 900 65900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Blatnica 78 800 78800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odpady 2018-2019 Mesto Žiar nad Hronom 198 000 198000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Dražkovce 76 700 76700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho, stavebného a nebezpečného odpadu Obec Bidovce 46 760 46760.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 352 2352.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianska Štiavnička 69 500 69500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 336 3336.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz, naloženie a zhodnotenie stavebného odpadu Mesto Sereď 35 000 35000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 024 3024.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 284 4284.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 024 3024.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 920 6920.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Beňadovo 61 000 61000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Znehodnotenie/zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečných odpadov s katalógovým číslom 13 05 08/N/. zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 404 1404.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Oravská Jasenica 138 000 138000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber , preprava a zneškodnenie odpadov Obec Lokca 184 000 184000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 727 2726.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 430 1430.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 341 7341.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 009 1009.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 916 2916.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajec 57 258 57258.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 583 4583.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 800 6800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie objemného odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 476 4476.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 437 436.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie odpadu z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 528 3528.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 800 19800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhých komunálnych a stavebných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 200 9200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 548 7548.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie likvidácie zhoreniska a odvoz odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 169 603 169602.84 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 12 720 12720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 29 148 29148.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 56 010 56010.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 89 345 89344.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Nolčovo 17 400 17400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Laskár 10 600 10600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 933 3933.33 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 244 19244.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 863 8862.5 EUR 2018 Služby Nie 1
zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Družstevná pri Hornáde 201 634 201633.6 EUR 2018 Služby Nie 1
zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Kokšov-Bakša 212 809 212808.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Slovenské národné divadlo 1 140 1140.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Bidovce 42 075 42075.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie odpadu z odlučovačov jedlého oleja z vody Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Beniakovce 18 353 18353.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Seňa 92 000 92000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 951 9951.48 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Žaškov 136 405 136405.34 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Vrícko 38 071 38070.89 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Slovany 39 526 39525.94 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 581 19581.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Mesto Gelnica 911 570 911570.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 384 1384.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčianske Kľačany 115 439 115439.21 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie objemného odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 132 12132.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 618 2618.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 30 000 30000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 56 000 56000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 520 2519.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber,odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, objemového odpadu, nebezpečnému odpadu a jedlých olejov a tukov Mesto Kráľovský Chlmec 880 000 880000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie 2019 - 2022. Mesto Vrútky 999 626 999626.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Ratkovo 11 611 11611.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Lipovec 101 665 101664.6 EUR 2019 Služby Nie 1
„Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno " Mesto Komárno 2 947 000 2947000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 724 4724.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia a spracovanie nie nebezpečného odpadu, objemného a komunálneho odpadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 185 042 185041.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 000 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprav a zneškodnenie odpadov Obec Turčianske Jaseno 38 490 38490.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 284 4284.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou zmiešaného a biologického odpadu v lokalite Bratislava I. Úrad vlády Slovenskej republiky 39 192 39192.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov Mesto Prievidza 183 750 183750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
SLUŽBY V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI V MIKROREGIÓNE TERCHOVSKÁ DOLINA Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 2 311 723 2311723.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660 861 660861.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu z lapaču tukov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210 210.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 229 48229.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 040 5040.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Znehodnotenie/zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečných odpadov s katalógovým číslom 13 05 08/N/. zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 179 1179.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 732 2732.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 26 400 26400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 384 1384.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 89 345 89344.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu na roky 2019 a 2020 Mesto Trebišov 485 730 485730.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 241 18241.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec Mesto Kráľovský Chlmec 735 323 735323.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 3 977 666 3977666.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov Obec Miloslavov 257 649 257649.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom Obec Závadka nad Hronom 200 000 200000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa Mesto Šaľa 2 872 140 2872140.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 139 7139.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z výrobného procesu TEKO, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 6 057 500 6057500.0 EUR 2019 Služby Nie 3
ZABEZPEČENIE ZBEROVEJ SPOLOČNOSTI NA ZBER A ODVOZ ODPADU Obec Hviezdoslavov 218 755 218755.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev Mesto Medzev 462 063 462063.0 EUR 2019 Služby Nie 1
„Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu“ Mesto Stupava 349 179 349179.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 879 23879.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Lieskovec Obec Lieskovec 268 266 268266.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400 1400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66 780 66780.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Valča 161 932 161932.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Príbovce 97 314 97314.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 359 4359.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 732 2732.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Maliarske a natieračské práce Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 4 100 4100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 405 405.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420 420.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 570 570.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ Mesto Banská Bystrica 8 190 8190.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Trebostovo 29 016 29015.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Belá-Dulice 77 324 77323.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov Obec Papradno 178 513 178512.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Hruštín 140 186 140186.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Obišovce 69 124 69124.08 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Trnovo 12 144 12144.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Žabokreky 41 662 41662.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Nová Polhora 61 862 61862.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nie nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 000 36000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 250 3250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 400 14400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Podhradie 30 360 30360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Trebejov 52 907 52906.82 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Obec Bešeňov 51 580 51580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Turčiansky Peter 26 150 26150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 306 1305.96 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 353 1353.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zhodnotenie stavebného odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 110 700 110700.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie stavebného odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 51 320 51320.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 213 900 213900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 000 15000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 760 5760.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie stavebného odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 51 320 51320.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 699 699.33 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obec Bidovce 69 900 69900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajecké Teplice 115 000 115000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve Obec Dolný Ohaj 1 025 925 1025925.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 795 6795.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 300 3300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu pre Eko-podnik VPS EKO - podnik verejnoprospešných služieb 205 000 205000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve Obec Dolný Ohaj 866 149 866149.0 EUR 2020 Služby Nie 16
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 900 1900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Krpeľany 15 483 15483.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Šútovo 5 712 5712.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií ostatný, nebezpečný a elektroodpad Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 694 235 694235.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov Obec Necpaly 24 908 24908.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Znehodnotenie/zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečných odpadov s katalógovým číslom 13 05 08/N/. zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 363 1363.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajec 77 200 77200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber zmesového komunálneho odpadu od bytových domov na sídliskách prostredníctvom polopodzemných kontajnerov v meste Hlohovec Mesto Hlohovec 49 627 49627.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 26 400 26400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov z odlučovača oleja - Východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420 420.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 324 323.52 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov z odlučovača oleja - Západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 373 373.32 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve Združenie obcí MIKROREGIÓN "Podtríbečie-Drevenica" 266 032 266032.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie, zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 680 43680.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Mesto Lučenec – prevzatie a zneškodnenie odpadov Mesto Lučenec 1 182 324 1182324.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU Obec Konská 316 332 316332.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Mestská časť Bratislava - Petržalka 76 800 76800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 211 290 211289.95 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 168 1168.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu a odpadu z lapača tukov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica Mesto Skalica 1 129 405 1129405.0 EUR 2020 Služby Nie 1
ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV – obec Slovenský Grob_RK- Obec Slovenský Grob 410 091 410091.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 699 699.33 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače Mesto Tlmače 450 000 450000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 250 2250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 341 23341.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250 250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 666 2666.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 821 821.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170 170.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou Obec Turňa nad Bodvou 100 059 100059.0 EUR 2020 Služby Nie 1
ZBER, ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU V OBCI VAŽEC Obecný podnik Važec 194 710 194710.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 500 4500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 250 1250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 152 918 152918.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Nakladanie s nebezpečným odpadom cytotoxických a cytostatických liečiv Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 356 1356.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves 4 262 818 4262818.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 690 16690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Energetické zhodnotenie odpadu a zneškodňovanie odpadu skládkovaním pre Eko-podnik VPS EKO - podnik verejnoprospešných služieb 167 750 167750.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov na obdobie 1 roka Obec Pribylina 115 000 115000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 448 8448.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu Obec Jaslovské Bohunice 241 985 241984.93 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v obci Lozorno Obec Lozorno 243 149 243149.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 748 747.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie/ zhodnocovanie komunálneho odpadu v rámci Združenia obcí pre separovaný zber Torysa Obec Torysa 593 806 593806.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 867 4867.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik 164 989 164989.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ a 8 jedální pri Zariadení sociálnych služieb mesta Mesto Banská Bystrica 77 520 77520.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve Mesto Kysucké Nové Mesto 7 603 898 7603898.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu Obec Biely Kostol 160 000 160000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Zborov Obec Zborov 196 345 196345.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho a objemného odpadu v obci Kozárovce Obec Kozárovce 200 000 200000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vývoz komunálneho odpadu v obci Prečín Obec Prečín 166 715 166715.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, likvidácia a zneškodnenie odpadov v obciach Poruba a Nedožery-Brezany Obec Poruba 188 557 188557.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie stavebného odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 40 300 40300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Obec Bešeňov 57 305 57305.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci V. Leváre Obec Veľké Leváre 173 514 173514.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja Mesto Senec 1 069 018 1069018.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Šoporňa Obec Šoporňa 176 766 176766.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zhodnotenie drobného stavebného odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 109 200 109200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu a odpadu z lapača tukov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100 2100.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 587 2587.2 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 174 4174.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie stavebného odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 18 600 18600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 468 2468.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 180 1180.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 76 000 76000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodnenie stavebného odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 18 600 18600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
„LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKE“ Mesto Kolárovo 198 720 198720.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 240 10240.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a likvidácia kuchynského odpadu v obci Sučany Obec Sučany 61 270 61270.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob s objemom 140 litrov z HBV v k.ú. Prievidza a uloženie na zberný dvor Garážová 1, Prievidza do kompostárne Mesto Prievidza 68 000 68000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica Mesto Skalica 544 000 544000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná Obec Lučivná 43 936 43936.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodnenie objemného odpadu Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 69 900 69900.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odpadové hospodárstvo_2021 Mesto Moldava nad Bodvou 266 402 266402.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 863 1863.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 960 960.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Mesto Turany 13 104 13104.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 43 130 43130.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 553 1553.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2022 Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 560 080 560080.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov na obdobie 3 rokov Obec Liptovská Porúbka 162 000 162000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Závod" Obec Závod 115 083 115083.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie komunálneho odpadu v meste na obdobie 24 mesiacov Mesto Čierna nad Tisou 254 000 254000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V MESTE POPRAD Mesto Poprad 548 500 548500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov z odlučovača oleja Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 963 963.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie odvozu a likvidácia nie nebezpečného odpadu k.č. 20 01 08 – biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad na obdobie 2 roky. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 784 14784.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Krupina Mesto Krupina 1 713 779 1713779.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov na obdobie 3 rokov Obec Liptovská Porúbka 150 000 150000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Znehodnotenie/zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečných odpadov s katalógovým číslom 13 05 08/N/. zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800 1800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, odvoz (preprava) a spracovanie biologicky rozložiteľného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 220 44220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie odpadov kategórie ostatné odpady Mestská časť Bratislava - Petržalka 99 198 99198.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2023) Mesto Pezinok 143 600 143600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z bytových domov (2021 – 2025) Mesto Pezinok 1 312 960 1312960.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov (2021 – 2025) Mesto Pezinok 596 800 596800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev Mesto Medzev 462 063 462063.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Suchohrad Obec Suchohrad 149 093 149093.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 508 18508.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 14 999 14999.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, v meste Hlohovec, v trvaní 12 mesiacov Mesto Hlohovec 149 805 149805.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Analýza a následné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu na skládke „Vlčie hory“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 672 156672.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Technické služby v obci Udiča. Obec Udiča 422 740 422740.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Spracovanie objemného odpadu z mesta Pezinok 2021-2023 Mesto Pezinok 95 000 95000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami“ Mesto Hurbanovo 589 620 589620.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a elektronická evidencia pri rodinných domoch v meste Nové Zámky Mesto Nové Zámky 619 000 619000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby v odpadovom hospodárstve Obec Lietavská Lúčka 2 198 038 2198038.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Mesto Komárno 747 608 747608.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby komplexného nakladania s odpadmi – Mesto Tornaľa II. Mesto Tornaľa 373 553 373553.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby zneškodňovania komunálneho odpadu skládkovaním Mesto Svidník 144 080 144080.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev Mesto Medzev 462 063 462063.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen 2022 – 2026 Mesto Zvolen 8 710 738 8710738.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur Obec Borský Svätý Jur 35 900 35900.0 EUR 2021 Služby Nie 1
ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V MESTE POPRAD Mesto Poprad 38 495 38495.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 032 9032.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu. Mesto Žilina 38 791 088 38791088.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie zneškodňovania odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu Mesto Trebišov 483 000 483000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu a odvoz odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 963 369 4963369.0 EUR 2021 Služby Nie 8
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu na území obce Kanianka Obec Kanianka 266 164 266164.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, a prenájom zberných nádob Mesto Šaľa 664 535 664535.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Brodské Obec Brodské 192 470 192470.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur Obec Borský Svätý Jur 95 400 95400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nakladenie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou OBP, spol. s r.o. 508 117 508117.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica Mesto Skalica 3 924 627 3924627.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra a Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre Mesto Modra 782 209 782209.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev Mesto Medzev 462 063 462063.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vývoz komunálneho odpadu v obci Domaniža Obec Domaniža 91 882 91882.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vývoz komunálneho odpadu v obci Prečín. Obec Prečín 146 325 146325.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec Mesto Senec 811 395 811395.0 EUR 2022 Služby Nie 1
„Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obce Jakubov“ Obec Jakubov 168 810 168810.0 EUR 2021 Služby Nie 2
ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V MESTE POPRAD Mesto Poprad 36 853 36853.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Závod Obec Závod 161 800 161800.0 EUR 29. Október 2020 5. November 2020 Nie 2020-10-29 00:00:00 UTC 2020-11-05 11:00:00 UTC
Zber, preprava a zhodnotenie/zneškodňovanie odpadu pre obec Domaniža Obec Domaniža 100 000 100000.0 EUR 3. November 2015 20. November 2015 Nie 2015-11-03 00:00:00 UTC 2015-11-20 10:00:00 UTC
Vývoz komunálneho odpadu v obci Pružina Obec Pružina 99 640 99639.94 EUR 19. November 2020 30. November 2020 Neuvedené 2020-11-19 00:00:00 UTC 2020-11-30 10:00:00 UTC
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu na území obce Klenovec Obec Klenovec 131 478 131478.33 EUR 14. December 2020 23. December 2020 Neuvedené 2020-12-14 00:00:00 UTC 2020-12-23 13:00:00 UTC
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a nájom 120 L nádob na biologicky rozložiteľný odpad Mesto Rožňava 60 250 60250.0 EUR 11. Február 2021 18. Február 2021 Neuvedené 2021-02-11 00:00:00 UTC 2021-02-18 09:00:00 UTC
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Prešov Mesto Prešov 6 244 160 6244160.0 EUR 1. Marec 2021 31. Marec 2021 Nie 2021-03-01 00:00:00 UTC 2021-03-31 10:00:00 UTC
Služby v odpadovom hospodárstve 2021 Obec Turňa nad Bodvou 118 105 118105.2 EUR 10. August 2021 20. August 2021 Neuvedené 2021-08-10 00:00:00 UTC 2021-08-20 10:00:00 UTC
Poskytovanie služieb na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností Mesto Modra 115 000 115000.0 EUR 3. November 2021 11. November 2021 Neuvedené 2021-11-03 00:00:00 UTC 2021-11-11 09:00:00 UTC
Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve Mikroregión 11 PLUS 1 540 517 1540517.38 EUR 15. November 2021 10. December 2021 Nie 2021-11-15 00:00:00 UTC 2021-12-10 10:00:00 UTC
Uloženie odpadov na skládke odpadu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 875 16875.0 EUR 3. December 2021 7. December 2021 Neuvedené 2021-12-03 00:00:00 UTC 2021-12-07 14:00:00 UTC
Nakladanie s odpadom Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 572 761 1572760.6 EUR 6. December 2021 10. Január 2022 Nie 2021-12-06 00:00:00 UTC 2022-01-10 09:00:00 UTC
Uloženie odpadov na skládke odpadu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 875 16875.0 EUR 10. December 2021 15. December 2021 Neuvedené 2021-12-10 00:00:00 UTC 2021-12-15 12:00:00 UTC
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Obec Bernolákovo 11 854 634 11854633.86 EUR 16. December 2021 14. Január 2022 Nie 2021-12-16 00:00:00 UTC 2022-01-14 10:00:00 UTC
Zber, odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia Mesto Pezinok 825 000 825000.0 EUR 20. December 2021 17. Január 2022 Nie 2021-12-20 00:00:00 UTC 2022-01-17 10:00:00 UTC
Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Plavecký Štvrtok Obec Plavecký Štvrtok 283 680 283680.0 EUR 23. December 2021 19. Január 2022 Nie 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-19 15:00:00 UTC
Zneškodnenie, zhodnotenie, uloženie a zber odpadu v Púchovskej doline Obec Lysá pod Makytou 421 570 421570.4 EUR 10. Január 2022 4. Február 2022 Nie 2022-01-10 00:00:00 UTC 2022-02-04 10:00:00 UTC
Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre Mesto Modra 182 717 182716.97 EUR 14. Január 2022 24. Január 2022 Neuvedené 2022-01-14 00:00:00 UTC 2022-01-24 09:00:00 UTC
Zber, preprava, uloženie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob a vyložených biodergadovateľných sáčkov Mesto Prievidza 745 689 745689.0 EUR 24. Január 2022 21. Február 2022 Nie 2022-01-24 00:00:00 UTC 2022-02-21 11:00:00 UTC
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a prenájom 120 l zberových nádob Mesto Rožňava 92 000 92000.0 EUR 24. Január 2022 7. Február 2022 Neuvedené 2022-01-24 00:00:00 UTC 2022-02-07 09:00:00 UTC
Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Mesto Revúca 261 254 261253.67 EUR 25. Január 2022 21. Február 2022 Nie 2022-01-25 00:00:00 UTC 2022-02-21 10:00:00 UTC
Odvoz stavebného a objemného odpadu Univerzita Komenského v Bratislave 200 000 200000.0 EUR 5. Január 2015 21. Január 2015 Nie 2015-01-05 00:00:00 UTC 2015-01-21 10:00:00 UTC
Zber, odvoz, likvidácia odpadu a súvisiace služby na území obce Šoporňa Obec Šoporňa 150 000 150000.0 EUR 15. Február 2016 3. Marec 2016 Nie 2016-02-15 00:00:00 UTC 2016-03-03 09:00:00 UTC
Realizácia sanácie lokality Zátišie s nezákonne umiestneným odpadom Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 39 982 39981.5 EUR 9. Jún 2015 30. Jún 2015 Nie 2015-06-09 00:00:00 UTC 2015-06-30 11:00:00 UTC
Sanácia nezákonne uloženého odpadu v katastrálnom území obce Trnkov Obec Trnkov 80 000 80000.0 EUR 11. August 2015 31. August 2015 Nie 2015-08-11 00:00:00 UTC 2015-08-31 09:00:00 UTC
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Brodské“ Obec Brodské 193 000 193000.0 EUR 11. Október 2016 24. Október 2016 Nie 2016-10-11 00:00:00 UTC 2016-10-24 11:00:00 UTC
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Veľké Leváre Obec Veľké Leváre od do 19. September 2016 3. Október 2016 Nie 2016-09-19 00:00:00 UTC 2016-10-03 11:00:00 UTC
Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň životného prostredia obyvateľov mesta Senec . Mesto Senec 126 000 126000.0 EUR 15. Júl 2015 5. August 2015 Nie 2015-07-15 00:00:00 UTC 2015-08-05 11:00:00 UTC
Revitalizácia území čiernych skládok v obci Veľké Ripňany Obec Veľké Ripňany 58 235 58235.0 EUR 14. Október 2016 7. November 2016 Nie 2016-10-14 00:00:00 UTC 2016-11-07 10:00:00 UTC
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Jakubov“ Obec Jakubov 191 000 191000.0 EUR 29. September 2016 13. Október 2016 Nie 2016-09-29 00:00:00 UTC 2016-10-13 11:00:00 UTC
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Studienka“ Obec Studienka 195 000 195000.0 EUR 17. November 2016 1. December 2016 Nie 2016-11-17 00:00:00 UTC 2016-12-01 11:00:00 UTC
Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa Obec Maňa 79 510 79510.08 EUR 15. August 2016 31. August 2016 Nie 2016-08-15 00:00:00 UTC 2016-08-31 15:00:00 UTC
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Kráľová nad Váhom“. Obec Kráľová nad Váhom 185 888 185888.0 EUR 24. Marec 2020 13. Apríl 2020 Neuvedené 2020-03-24 00:00:00 UTC 2020-04-13 14:00:00 UTC
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“. Obec Vlčany 180 000 180000.0 EUR 17. Marec 2020 6. Apríl 2020 Neuvedené 2020-03-17 00:00:00 UTC 2020-04-06 14:00:00 UTC
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Pernek“ Obec Pernek 131 000 131000.0 EUR 19. Október 2016 3. November 2016 Nie 2016-10-19 00:00:00 UTC 2016-11-03 11:00:00 UTC
Nakladanie s odpadmi Obec Veľký Slavkov 105 000 105000.0 EUR 27. November 2015 16. December 2015 Nie 2015-11-27 00:00:00 UTC 2015-12-16 08:00:00 UTC
Recyklácia odpadov a následná výroba druhotných palív GBS group, s.r.o. 770 233 770233.33 EUR 22. Máj 2018 10. September 2018 Áno 2018-05-22 00:00:00 UTC 2018-09-10 09:00:00 UTC
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky Mesto Vrútky 181 352 181351.95 EUR 10. Júl 2014 29. Júl 2014 Nie 2014-07-10 00:00:00 UTC 2014-07-29 09:00:00 UTC
Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica Mesto Skalica 400 000 400000.0 EUR 25. September 2015 10. November 2015 Nie 2015-09-25 00:00:00 UTC 2015-11-10 10:00:00 UTC
Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 703 728 1703728.4 EUR 6. Jún 2014 22. Júl 2014 Nie 2014-06-06 00:00:00 UTC 2014-07-22 12:00:00 UTC
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Kúty Obec Kúty 208 500 208500.0 EUR 13. Apríl 2016 4. Máj 2016 Nie 2016-04-13 00:00:00 UTC 2016-05-04 11:00:00 UTC
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Veľké Leváre“ Obec Veľké Leváre 202 500 202500.0 EUR 1. November 2016 16. November 2016 Nie 2016-11-01 00:00:00 UTC 2016-11-16 11:00:00 UTC
Sanácia miest s nezákonne umiestnenýn odpadom v obci Štefanov Obec Štefanov 21 584 21583.5 EUR 24. August 2015 11. September 2015 Nie 2015-08-24 00:00:00 UTC 2015-09-11 12:00:00 UTC
SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM v meste Želiezovce Mesto Želiezovce 81 122 81121.6 EUR 21. Júl 2015 7. August 2015 Nie 2015-07-21 00:00:00 UTC 2015-08-07 08:30:00 UTC
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ich vytriedených zložiek na území mesta Kráľovský Chlmec Mesto Kráľovský Chlmec 150 000 150000.0 EUR 29. December 2017 15. Január 2018 Nie 2017-12-29 00:00:00 UTC 2018-01-15 15:00:00 UTC
Celoročné vysýpanie malých smetných košov v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 70 000 70000.0 EUR 27. Október 2014 27. November 2014 Nie 2014-10-27 00:00:00 UTC 2014-11-27 14:30:00 UTC
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Kostolište Obec Kostolište 182 000 182000.0 EUR 26. Október 2016 9. November 2016 Nie 2016-10-26 00:00:00 UTC 2016-11-09 11:00:00 UTC
"Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou" Mesto Čierna nad Tisou 150 000 150000.0 EUR 2. Október 2018 16. Október 2018 Nie 2018-10-02 00:00:00 UTC 2018-10-16 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×