Obstarávanie

Maliarske a natieračské práce v zdravotníckom zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
48 100,00
Konečná suma(Bez DPH):
24 999,16
Zaplatené:
51.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45442100-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2
Množstvo:
18800.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom tejto zákazky je realizácia malieb a náterov stien, stropov, podláh, kovových konštrukcií technologických objektov, oprava vnútorných omietok a úprava povrchu technologických objektov pred nátermi, ktorých potreba vznikne verejnému obstarávateľovi počas platnosti uzatvorenej zmluvy, v zmysle dodržiavania Vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. Súčasťou zákazky sú aj dopravné výkony, likvidácia súvisiaceho odpadu a min. záručná doba v trvaní 24 mesiacov.; Súčasťou zákazky je zároveň zakrytie podláh a nábytku, ochrana zárubní dverí maliarskou páskou, zakrytie okien, vyčistenie priestorov po maľovaní

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Vrátane dodania materiálu , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Vrátane presunu nábytku pred maľovaním , Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: oprava vnútorných omietok v množstve plochy od 10 - 30%, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 400, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: penetračný náter pod maľby stien , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 5 600, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: maľba stien, dvojnásobná, farebná ( akrylátová, disperzná, oteruvzdorná, difúzne priepustná farba), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 5 000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: antibakteriálny náter (Steridex alebo ekvivalentný), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 600, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: náter syntetický vrátane úpravy povrchu pred náterom, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 3 500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: náter radiátorov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 1 500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: maľba stien, dvojnásobná, biela (akrylátová, disperzná, oteruvzdorná, difúzne priepustná farba), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 1 200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: náter stien transparentným ochranným lakom (disperzný lak na zlepšenie odolnosti voči znečisteniu a pri čistení mokrým procesom), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 1 000, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LEMAS spol. s r.o. 11 29 999,00 20% EUR 9. Máj 2017 137368

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×