Dodávateľ

LEMAS spol. s r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LEMAS, spol. s r.o.

IČO: 31616810

Adresa: Nedožerská cesta 171/20, Prievidza

Registračné číslo: 2021/12-PO-E9464

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. December 2021

Záznam platný do: 5. December 2024

Posledná zmena: 7. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 192 360,00 EUR 11 11
2017 65 727,17 EUR 5 5
2019 62 250,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 192 360,00 EUR 11 11
2017 65 727,17 EUR 5 5
2019 62 250,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 11 999,00 11999.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 11 800,00 11800.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 29 999,00 29999.00 EUR
Mesto Šaľa 1 71 500,00 71500.00 EUR
Obec Jurová 1 55 000,00 55000.00 EUR
Mesto Sereď 1 21 390,00 21390.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 62 250,00 62250.00 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 4 900,00 4900.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 3 300,00 3300.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
KSP, s.r.o. 1 3 500,00 3500.00 EUR
jai group s.r.o. 1 9 480,00 9480.00 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 30 219,17 30219.17 EUR
Materská škola 1 5 000,00 5000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obecné športovisko - Rekonštrukcia infraštruktúry štadiónu Obec Jurová 75 010,00 75010.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Maliarske práce budova Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 40 800,00 40800.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Komunikácie - údržba Mesto Šaľa 105 000,00 105000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Havarijná oprava hornej strechy na objekte č. 16 KSP, s.r.o. 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava sociálnych zariadení Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oplotenie školských a verejných priestorov Mesto Sereď 31 460,00 31460.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodanie a montáž kovových konštrukcií jai group s.r.o. 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maľovanie priestorov školy Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava miestností č. 112 a, č. 124, č.101 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 670,00 2670.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Vstupná brána, bránička a oplotenie materskej školy Materská škola 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske a natieračské práce Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Maliarske a natieračské práce v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 48 100,00 48100.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava a výmena PVC Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 8 998,56 8998.56 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Maľovanie priestorov - budova C Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 999,99 4999.99 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava WC - budova C Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 23 697,68 23697.68 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava oplotenia a zábran proti podlezeniu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 500,00 15500.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Maľovanie interiérových priestorov nemocnice Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 93 000,00 93000.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubomír Srnka
Adresa:
Školská 752/9 Lehota pod Vtáčnikom 97242
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Bezáková
Adresa:
Bakalárska 6 Prievidza 97101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×