Obstarávanie

Maľovanie priestorov - budova C


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 999,99
Konečná suma(Bez DPH):
2 215,27
Zaplatené:
44.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45442100-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
komplet za predmetnú zákazku
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Maľovanie priestorov školy - triedy, chodby

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: maľby a nátery priestorov školy, Hodnota / charakteristika: maľby a nátery- triedy, schodiská

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: náter omietok povrchu stien syntetické 1x emailovaním, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 365; Technické vlastnosti: olepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky do miestnosti do 3,80m, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230; Technické vlastnosti: penetrovanie jednonásobné do výšky 3,80m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1065; Technické vlastnosti: prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných podkladov do výšky 3,80m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1063; Technické vlastnosti: vyrovnanie trhlín a nerovností do výšky 3,80m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 555; Technické vlastnosti: zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou do výšky 3,80m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 515; Technické vlastnosti: maľby z maliarských prímesí Primalex, Farmal, alebo ekvivalent , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 555; Technické vlastnosti: maľby z maliarských zmesí Primalex, Farmal, alebo ekvivalent, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropm na podklad jemnozrnný výšky do 3,80m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 520

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LEMAS spol. s r.o. 7 2 658,33 20% EUR 9. Jún 2017 139673

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×