Obstarávanie

Periodické odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových a tlakových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
14 880,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71632100-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Príloha č: 1, Hodnota / charakteristika: názov, výrobné číslo, rok výroby, umiestnenie, skupina, objem ; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla PV 2 UH 708224 1997 Kotolňa VS 1 Bb1a) 255; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba 16506 1979 Kotolňa VS 1 Ab2 8000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT 10728 1978 Kotolňa VS 1 Ab2 450/124; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT 10772 1978 Kotolňa VS 1 Ab2 560/150; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS 10824 1978 Kotolňa VS 1 Ab2 1000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla PV 2 UH pre ohrev ÚK 58431 1996 Kotolňa VS 1 Bb1a) 173; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 15653 1979 Internáty A VS 2 Ab2 6300; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 15654 1979 Internáty A VS 2 Ab2 6300; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba pre ohrev ÚK 16475 1979 Internáty A VS 2 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba pre ohrev ÚK 16476 1979 Internáty A VS 2 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 15655 1979 Internáty A VS 2 Ab2 6300; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 15656 1979 Internáty A VS 2 Ab2 6300; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla PV 2 UH pre ohrev ÚK 56815 1997 Internáty A VS 2 Bb1a) 300/175; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla PV 2 UH pre ohrev ÚK 56816 1997 Internáty A VS 2 Bb1a) 300/176; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla PV 2 UH pre ohrev ÚK 56817 1997 Internáty A VS 2 Bb1a) 300/177; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 36029 1980 Katedry A VS 3 Ab2 1600; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba pre ohrev ÚK 31223 1980 Katedry A VS 3 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba pre ohrev ÚK 31231 1980 Katedry A VS 3 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 36028 1980 Katedry A VS 3 Ab2 1600; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 36030 1980 Katedry A VS 3 Ab2 1600; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT 12231 1978 Katedry A VS 3 Ab2 850/239; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT 15664 1978 Katedry A VS 3 Ab2 850/238; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT 45258 1980 Katedry A VS 3 Ab2 700/195; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla PV 2UH 2219 2012 Katedry A VS 3 Bb1a) 300/176; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT 15663 1978 Katedry A VS 3 Ab2 850/237; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 48258 1980 Katedry B VS 4 Ab2 1600; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba 43281 1982 Katedry B VS 4 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba 43288 1982 Katedry B VS 4 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT 41645 1980 Katedry B VS 4 Ab2 450/124; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev kondenzu 41739 1980 Katedry B VS 4 Ab2 560/150; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev kondenzu 53111 1977 Katedry B VS 4 Ab2 560/151; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 45529 1980 Katedry B VS 4 Ab2 1000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 45543 1980 Katedry B VS 4 Ab2 1000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev kondenzu 53112 1977 Katedry B VS 4 Ab2 560/152; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba pre ohrev ÚK 5131 1982 Klub VS 5 Ab2 2500; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 58202 1981 Klub VS 5 Ab2 450/126; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 58207 1981 Klub VS 5 Ab2 450/124; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 58208 1981 Klub VS 5 Ab2 450/125; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 3690 1980 Klub VS 5 Ab2 1600; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: vzdušník kompresora 24850 1987 KTV bazén VS 6 Bb1a) 100; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 8555 1982 KTV bazén VS 6 Bb1a) 350/96; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 8554 1982 KTV bazén VS 6 Bb1a) 350/96; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 46385 1986 KTV bazén VS 6 Bb1a) 50; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 46384 1986 KTV bazén VS 6 Bb1a) 50; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 41486 1986 KTV bazén VS 6 Bb1a) 350/96; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 41485 1986 KTV bazén VS 6 Bb1a) 160; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 11141 1982 KTV bazén VS 6 Bb1a) 100/26; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 6019 1982 KTV bazén VS 6 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 6018 1982 KTV bazén VS 6 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 6017 1982 KTV bazén VS 6 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 45815 1982 KTV bazén VS 6 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla VT pre ohrev ÚK 41486 1982 KTV bazén VS 6 Bb1a) 160/38; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 3399 1982 KTV bazén VS 6 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 3398 1982 KTV bazén VS 6 Ab2 4000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba 54361 1981 KTV bazén VS 6 Ab2 2500; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Tlaková nádoba s vakom VSO 00333 2004 Dotláčacia stanica Vel. Bud Ab1 1000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Tlaková nádoba s vakom VSO 00197 2004 Dotláčacia stanica Vel. Bud Ab1 1000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 51749 1974 Kuchyňa VS KJB Ab2 10000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 51746 1974 Kuchyňa VS KJB Ab2 10000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 46049 1977 Kuchyňa VS KJB Ab2 6300/18; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Výmenník tepla OVS pre ohrev TÚV 46048 1977 Kuchyňa VS KJB Ab2 6300/18; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Tlaková nádoba stabilná s vakom 2004 Dotláčacia stanica Int. B Ab1 1000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Tlaková nádoba stabilná s vakom 2004 Dotláčacia stanica Int. B Ab1 1000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: vzdušník kompresora 9411 1980 Stolárska dielňa Ab2 150; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: vzdušník kompresora 70272 1979 TOV Dielňa Ab2 300; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: vzdušník kompresora 4415 1979 TOV Dielňa Ab2 70; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: vzdušník kompresora 3928 1978 Autoumyvárka Bb1a) 150; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba 14837 1977 Autoumyvárka Ab1 1000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba 3895 1983 Demänovka ČSÚV Ab1 1000; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Expanzná nádoba 3874 1983 Demänovka ČSÚV Ab1 1000

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Odborná prehliadka plynových zariadení - kotol Duro Dakovič 12 t pary/hod 4x ročne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka tlakových zariadení - 3 ks kotlov Duro Dakovič 12 t pary/hod 4x ročne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka dvojradovej regulačnej stanice plynu 2x ročne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná prehliadka 420 m plynovodu dn 300 mm 1x ročne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob stabilných tr. A (príloha č. 1) 1x ročne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 6 0,00 0% EUR 9. Jún 2017 139969

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×