Dodávateľ

Denis Kandela - REVYT

Bratislava-Petržalka
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Denis Kandela - REVYT

IČO: 44334877

Adresa: Vígľašská 3009/3, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2019/9-FO-F1277

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. September 2019

Záznam platný do: 25. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 146,00 EUR 4 4
2017 10 597,98 EUR 11 11
2018 14 295,99 EUR 18 18
2019 1 700,00 EUR 1 1
2020 11 525,00 EUR 17 17
2021 5 400,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 146,00 EUR 4 4
2017 10 597,98 EUR 11 11
2018 14 295,99 EUR 18 18
2019 1 700,00 EUR 1 1
2020 11 525,00 EUR 17 17
2021 5 400,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 24 762,00 24762.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 1 389,99 1389.99 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 3 035,00 3035.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 530,00 530.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 848,00 848.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 3 000,00 3000.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 2 000,00 2000.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 353,99 353.99 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 3 630,00 3630.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 599,99 599.99 EUR
IUVENTA 2 1 049,00 1049.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 700,00 700.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 1 177,00 1177.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 2 300,00 2300.00 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 1 290,00 290.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby za obdobie 2016 - 2019 KE 2 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 570,00 570.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení tlakových a odborná prehliadka kotolní Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 554,00 1554.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a tlakových a odborná prehliadka kotolní Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 840,00 840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 088,00 1088.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 988,67 1988.67 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 162,00 4162.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 808,00 1808.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 283,00 283.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 354,00 2354.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 034,00 2034.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 002,00 1002.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 678,00 4678.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 494,00 2494.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Periodické odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových a tlakových Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 880,00 14880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní, revízia plynovej kotolne Hlavné mesto SR Bratislava 2 302,99 2302.99 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc, vrátane zaškolenia obsluhy IUVENTA 900,00 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 744,00 744.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie OPaOS vyhradených technických zariadení plynových, tlakových Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby za obdobie 2018 - 2019 KE (3) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 955,00 955.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 2 250,00 2250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 432,00 1432.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 950,00 2950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné technické prehliadky VZT kotolní, odborné prehliadky tlakových nádob a tlakové skúšky, odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 140,00 1140.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových kotlov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 302,50 1302.5 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 553,00 1553.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 421,00 1421.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 083,00 3083.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 314,50 6314.5 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 417,00 417.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie plynových zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 10 249,00 10249.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie plynových a tlakových zariadení Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 662,50 4662.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynového kotla, zásobníkového ohrievača, tlakovej nádoby a rozvodov plynových zariadení, servis, oprava, údržba Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600,00 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízie plynových zariadení (Technická kontrola) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 5 849,71 5849.71 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 950,00 1950.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 990,00 990.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 118,00 4118.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 429,00 3429.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 636,00 1636.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 112,00 2112.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825,00 825.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 159,00 6159.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 334,00 8334.0 EUR 2020 Služby Nie 1
OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 379,00 379.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc v roku 2020, 2021 IUVENTA 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 240,00 4240.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízie plynových a tlakových zariadení Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 337,50 1337.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízia kotolní, revízia plynových zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 150,00 2150.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízia plynových kotolní Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 972,60 972.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 5 400,00 5400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 70 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Denis Kandela
Adresa:
Víglašská 3009/3 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×