Obstarávanie

Oprava WC - budova C


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
23 697,68
Konečná suma(Bez DPH):
13 124,30
Zaplatené:
55.38%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214310-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
za kompletné vykonanie predmetnej zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

oprava a údržba WC výmena kachličiek, dlažby, kanalizačných a odpadových rúr na strednej škole

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: murivo nosné z tvárnic Proxix Plus hr. 300 mm P2-420 NSM, na MVC a lepidlo Porfix (300x250x500), alebo ekvivalent, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,10; Technické vlastnosti: príprava vnútorného obkladu stropov Baumit, penetračný náter, alebo ekvivalent, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22; Technické vlastnosti: vnútorná omietka stropov , štuková zo zmesi Weber-Terranova, cementová, štuková stierka, alebo ekvivalent, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22; Technické vlastnosti: vyspravovanie prefabrikovaných stropov stierkovou pastou nad 20 do 40% plochy, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: vyspravovanie stien stierkou nad 20 do 40%, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 51; Technické vlastnosti: vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber Terranova, sádrová vápenná, alebo ekvivalent, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27; Technické vlastnosti: vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber Terranova, štuková stierka univerzál, alebo ekvivalent, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27; Technické vlastnosti: príprava vnútorného podkladu stien Baumit, penetračný náter, alebo ekvivalent, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27; Technické vlastnosti: potiahnutie vnútorných stien, stropov sklotextílnou mriežkou, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55,30; Technické vlastnosti: mazania z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 50 do 80 mm, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,10; Technické vlastnosti: príplatok za sklon poteru nad 15 do 30 st., hr.50 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: samonivelizačný liaty poter Baumit 3000, triedy CA -C30-F6, hr. 50 mm, alebo ekvivalent, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: čistenie plôch okien, dverí ( z hrubej nečistoty), zametanie podlách, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 133; Technické vlastnosti: osadenie konzoly, alebo kotvy bez dodani, pre schodiskové madlá do múru so zaliatím cementom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: kotva uhlová, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: búranie priečok z betónu, hr. do 200mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,50; Technické vlastnosti: búranie betónových vpustí, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: búranie sklobetónu, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: búranie obkladov, dlažieb, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 67; Technické vlastnosti: vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: vybúranie kanalizačného potrubia do 100 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: otlačenie omietok vnútorných vápenných, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 51; Technické vlastnosti: odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,60; Technické vlastnosti: zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: odvoz sutiny na skládku, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: vnútrostavenisková doprav sutiny do 10 m, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: prenájom kontajneru, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: presun hmôt pre budovy (801,803,812), zvislá konštrukcia z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,90; Technické vlastnosti: materiál pre vnútornú kanalizáciu, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: oprava odpadového potrubia novodurového zhotovenia na potrubí nad 75 do D 114, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40,50; Technické vlastnosti: kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x3,0x2000mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: oprava odpadového potrubia novodurového D110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: oprava novodurového potrubia krátenie rúr D110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: hrubá montáž kanalizácie, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: podlahový vpust, odvodnenie podláh so zápachovou uzávierkou diel CN13 DN10, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: demontáž zápachovej uzávierky D100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6m, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: potrubie plashliníkové 16x2 mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: silikon biely 310 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,50; Technické vlastnosti: demontáž záchoda, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom + plastové sedadlo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: misa kombinovaná stojacia biela, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: demontáž pisoára, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: demontáž nádržky záchoda, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: montáž pisoáru do predstenového systému, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: tlakový spínač pre pisoár, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: pisoár bez senzora biele, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: montáž ventilu bez pripojovacej rúry G 1/2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: ventil pre zdravotnícke zariadenia výtokový mosadzný T201 A1/2" x80mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: montáž sprchovej batérie, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: batéria sprchová pre teplú a studenú vodu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: montáž zápchovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: zápchová uzávierka - zvislý vtok a vod. výtok 56/56 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: montáž zápchovej uzávierky pre zriaďovacie predmety, pisoárovje do D 50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: uzávierka zápachová pisoárová T242, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: sada pre upevnenie radiátorov universal, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: sada úchytov, pre doskové radiátory, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: montáž hlavice + hlavica, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: demontáž radiátorov článkových, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,10; Technické vlastnosti: vykurovacie teleso panelové, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: dvierka plastové revízne biele D150x200, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: montáž vykurovacieho telesa, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: priečka SDK hr.75mm jednoducho opláštená doskami RBI 12,5 mm,CW 50, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,50; Technické vlastnosti: montáž dverového krídla komplet otváraného do zárubne, jednokrídlové, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: oprava dreveného krídla , zrezanie krídla z tvrdého dreva , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: montáž kľučky, kľučka, montáž fabky, fabka, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: montáž prahu dverí, prah dubový L=62 B=10cm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: presun hmôt stolárskych v objektoch výšky nad 12 do 24 m, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,10; Technické vlastnosti: montáž soklíkov z obkladačiek do malty 65x250mm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,60; Technické vlastnosti: soklík z dlaždíc, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,60; Technické vlastnosti: škárovanie podláh z dlaždíc keramických, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: montáž podláh z dlaždíc keramických 300x200mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: mostík dlažba, soklík + vyhotovenie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21,60; Technické vlastnosti: dlaždice keramické hladké s lesklým povrchom 200x300x8 2 la, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,50; Technické vlastnosti: montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu 200x200, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 58,50; Technické vlastnosti: mostík adhézny + vyhotovenie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 58,50; Technické vlastnosti: obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 58,50; Technické vlastnosti: škárovanie obkladov z keramických obkladačiek, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 58,50; Technické vlastnosti: montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 77,60; Technické vlastnosti: lepidlo na obklady, mazivo tuba, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: lišta rohová, kútová PVC, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 39; Technické vlastnosti: nátery kovových konštrukcii -syntetické farby, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: nátery kovového potrubia - základný náter, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón stien 2x, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,50; Technické vlastnosti: oblepenie vypínačov, zásuviek, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: oblepenie soklov, výšky miestnosti do 3,80 m, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 43; Technické vlastnosti: penetrovanie do výšky stien 3,80, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: prebrúsenie stien do výšky 3,80 m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: zakrývanie podláh, schodísk, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: maľby z maliarských prímesí Primalex, Farmal, alebo ekvivalent ručne nanášané do výšky 3,80 m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: maľby z maliarských prímesí Primalex, Farmal, alebo ekvivalent ručne nanášané jednonásobne tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: demontáž spínača, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: omietka rýh v stenách maltou vápenou šírky ryhy do 150mm omietkou hladkou, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: samonivelizačný liaty poter, triedy CA-C30-F6, hr. 50mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,65; Technické vlastnosti: čistenie budov zametaním miestností a chodieb, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130,50; Technické vlastnosti: búranie priečok z betónu, hr. do 150mm, búranie podlahových vpustí, búranie sklobetónu, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: odvoz sutiny z priestorov , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: podlahový vpust, odvodnenie podláh so zápchovou uzávierkou CN13 DN 100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: montáž batérie sprchovej + sprchová batéria, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 65x250mm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,20; Technické vlastnosti: soklík s dlaždíc, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,20; Technické vlastnosti: škárovanie soklíkov a podláh, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,20; Technické vlastnosti: montáž podláh z dlaždíc keramických do lepidla veľ. 300x200mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: adhézny mostík dlažba, soklík+vyhotovenie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,20; Technické vlastnosti: dlaždice keramické hladké s lesklým povrchom 200x300x8 2la, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 56,70; Technické vlastnosti: obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 56,70; Technické vlastnosti: škárovanie obkladov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 56,70; Technické vlastnosti: odstránenie malieb strop, stien obrúsením oprášením, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 62; Technické vlastnosti: oblepenie, soklov, iných zariadení do výšky 3,80m, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45,70; Technické vlastnosti: penetrovanie do výšky 3,80m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 62; Technické vlastnosti: vyrovnanie trhlín, nerovností, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 62; Technické vlastnosti: zakrývanie podláh, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: maľby z maliarských prímesí Primalex, Farmal, alebo ekvivalent ručne nanášané do výšky 3,80 m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 62; Technické vlastnosti: maľby z maliarských prímesí Primalex, Farmal, alebo ekvivalent ručne nanášané jednonásobne tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 62

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LEMAS spol. s r.o. 8 15 749,17 20% EUR 19. Jún 2017 140134

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×